SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

Suvaitsevaisuus ei sulje pois sitä, että epäkohtia ei saisi kritisoida. Esim. vääriä ja helvetillisiä uskontoja, erilaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia epäkohtia, salajärjestöjä sekä aikamme perversejä ilmiöitä tulee arvostella.

Nykyisin on suvaitsevaisuus muotiasia. Oikeanlainen suvaitsevaisuus on hyvä asia, tietenkin kaikilla tulee olla ajatuksen vapaus ja uskonnon vapaus jne. Meidän tulee turvata ihmisarvoinen elämä myös eri tavoin vammaisille yhteiskunnan jäsenille ja tunnustaa heidän oikeutensa yhteiskunnan jäseninä. Meidän tulee myös antaa arvo eri kansoille, sillä hän, joka pystyy antamaan arvon toisille kansoille, antaa hän arvon myös omalleen kansalleen. Mutta suvaitsevaisuus ei sulje sitä epäkohtien kritisointia, esim. vääriä ja helvetillisiä uskontoja erilaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia epäkohtia, salajärjestöjä (esim. vapaamuurarit) sekä poliittiset liikkeet, joiden tarkoituksena on jonkun kansakunnan rodullinen ylivalta planeetallamme, tällaisen kansainvälisen, rikollismafiaan verrattavan voimakkaan ryhmän muodostaa ns. kasaarieliitti, joka tarkoittaa muun muassa sionismiä.

Demokraattisen yhteiskunnan varjopuoli on nykyisin se, että suvaitaan myöskin täysin helvetilliset asiat, yksilön vapauden nimissä. Tämä johtuu siitä, että aistilliset ihmiset ovat vallitseva ihmislaji planeetallamme. Aistillisen ihmisen kaksi korkeinta mielen astetta, coelestiaalinen ja spirituaalinen, ovat sulkeutuneet ja avoinna on pelkästään luonnollinen aste. Tästä syystä aistillisella ihmisellä ei ole lainkaan taivaallista älykkyyttä, eivätkä tästä syystä näe lainkaan aikamme henkistä luonnetta, joka on helvetillinen. Materialismi ja ateismi ovat pimentäneet kaiken korkeamman tiedon. Tieto luonnosta ja materiasta on nostettu korkeimmaksi tiedoksi, vaikka se on alin tiedoista. Aistillinen ihminen pitää aikamme maailmaa aiemman maailman kehityksen tuloksena, ylistäen tieteiden ja teknisen tason korkeita saavutuksia, vaikka henkisen maailman lainalaisuuksia ei tunneta laisinkaan. Kaikki on siis käännetty ylös alaisin.

Nämä yllä mainitut seikat tarkoittavat sitä, että virtaus helveteistä on voimistunut planeetallamme ja ihmiskunnan henkinen rappeutuminen on saavuttamassa pohjalukeman. Tämä on seurausta nykyihmisen halusta ohjata itse itseään turvautumatta Jumalan uudestisynnyttävään ohjaukseen.

Eräs osoitus aikamme epäterveestä suvaitsevaisuudesta on homo- ja lesbo suhteiden hyväksyntä. Tämä perversiteetin muoto on Suomessakin hyväksytty laillisesti. Ruotsissa ja Tanskassa tämä helvetillisyys on ollut laillistettua jo vuosikausia eli samaa sukupuolta olevat ovat saaneet virallistaa saastaisen suhteensa. Näiden suhteiden hyväksyminen osoittaa sen kuinka läpeensä sokeita ihmiset ovat nykyisin.

Aistilliset ihmiset eivät tiedä, että aito avioliitto eli aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, sillä se juontaa juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta. Näin ollen homosuhteet pyrkivät häpäisemään tämän liiton ja vääristävät aidon avioliiton merkityksen. Vääristävät mm. siksi, että maskuliinisuus symbolisoi totuutta ja feminiinisyys hyvyyttä. Näin ollen samaa sukupuolta olevien liitoissa ei toteudu hyvyyden ja totuuden vastaavaisuutta. Sitä paitsi ne ovat täysin luonnottomia, inhottavia ja psyykkisesti sairaita ilmiöitä yhteiskunnassa. Liitot saman sukupuolen kanssa tuhoavat myöskin yhteiskunnan perusrakenteita, sillä perhe on yhteiskunnan perusta, sen solu.

Jumala kuitenkin pystyy vapauttamaan ihmisen vahvimpienkin helvettien orjuudesta, myöskin homoseksuaalisuudesta, jos ihmisellä on tahtoa ja uskallusta lähteä uudestisyntymisen tielle. Uudestisyntyminen on lyhyesti selitetty mm. teoksessa Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan, kirjoittanut: Pertti Niemi.

Lääketiede ei tunne syitä homoseksuaalisuuteen. Se ei ole todennut mitään hormonaalista poikkeavuutta siihen, kuitenkin otaksuen syiden liittyvän lapsuusiän kehityshäiriöihin.

Jumalan Sanassa puhutaan usein riivaajista esim. (Matt. 8: 31, 32). Jeesuksen aikana riivaajat eli pahat henget - jotka ovat siis fyysisen kuoleman kokeneita pahoja ihmisiä - saivat koko ihmisen ruumiin valtaansa. Nykyisin tämä ei ole enää mahdollista, sillä Jumala on sulkenut tällaiset koko ruumiin valtaavat pahat henget helvetteihin. Nykyisin vaikuttavat ns. sisäiset riivaajat ainoastaan ihmisen tahtoon synnyttäen himoja ja pahoja mieltymyksiä. Sisäiset riivaajat aiheuttavat myöskin vetovoiman samaa sukupuolta olevaan ihmiseen, josta voi vain kuten sanottu Jumala ihmisen vapauttaa. Mutta kuka haluaa rypeä saastaisuudessaan, lisääntyy hänen henkinen sikamaisuutensa vuosi vuodelta ja kuoleman jälkeen löytää hän itsensä helvetistä.