SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

Jumalan Sana, toisin sanoen Raamatun Kirjat, ovat mittaamattoman arvokas aarre ihmiskunnalle, mikäli ymmärrämme Sanan oikein. Sana muodostaa aikamme ihmisille yhteyden Jumalaan. Luvussa käsitellään Kymmeneen Käskyyn tiivistyvää Jumalan Sanan tärkeintä ja keskeisintä sanomaa ja sitä, miten niihin suhtautumisemme muodostaa henkisen tilamme laadun ikuisuudessa.

Jumalan Sanan jokaiseen yksityiseen Sanaan kätkeytyy kirjaimellisen merkityksen lisäksi kaksi sisäistä merkitystä: spirituaalinen eli henkinen ja coelestiaalinen eli taivaallinen merkitys. Nämä kaksi sisäistä merkitystä sisältävät Jumalan Ääretöntä Viisautta ja Hyvyyttä, jonka ansiosta Sanassa on Jumalallinen Voima. Jumala ilmoitti Sanansa sisäisen merkityksen Emmanuel Swedenborgin kautta Taivaallisessa Oppissa; tämän Taivaallisen Opin pohjalle perustettu Uusi Kirkko - Uusi Pyhä Jerusalem - on ainut, aito Kristillinen Kirkko planeetallamme. Tällä Kirkolla on hallussaan Jumalallisia Totuuksia ja Hyvyyksiä. Tämä Uusi Kirkko ei kuitenkaan tarkoita nykyisiä organisoituneita "uusia kirkkoja", jotka ovat perustettu Swedenborgin nimelle, ne eivät ole oikeita tai aitoja kirkkoja, vaan ovat lohikäärme henkien luolia kuten muun muassa on evankelis-luterilainen kirkko.

Jumalan Sana on saapunut planeetallemme, Jumalan inspiroimien ihmisten välityksellä, siksipä nämä Jumalallisen inspiraation alaiset Raamatun kirjat ovat Jumalan Sanaa. Vain Kymmenen Käskyä ovat tulleet Jumalan sormen piirtäminä kivitauluihin, joka myös korostaa Käskyjen merkitystä. Kymmenen Käskyä jakaantuu kahteen laintauluun: ensimmäiset kolme käskyä liittyvät Herran rakastamiseen (ensimmäinen laintaulu), seitsämän viimeistä, ja erityisesti kuusi viimeisintä, liittyvät lähimmäisenrakkauteen. Neljäs käsky liittää yhteen ensimmäisen ja toisen laintaulun, neljäs käsky on siis liittävä käsky. Tämä perustuu siihen, että neljännen käskyn sisäinen merkitys tarkoittaa hyvyyden (äiti) ja totuuden (isä) rakastamista. Korkeimmassa merkityksessään tämä käsky tarkoittaa Herran ja Hänen Valtakuntansa rakastamista. Edelleen "että kauan eläisit siinä maassa," sisäisessä merkityksessään tarkoittaa, että tästä rakkaudesta seuraa ikuinen elämä taivaassa. "jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa." Sisäisessä merkityksessään ilmaisee, että siitä seuraa myös Jumalallisen virtauksen vastaanottaminen. Se, että neljäs käsky on liittävä käsky perustuu siis siihen, että ´Herran ja Hänen Valtakuntansa rakastamisesta´ (ensimmäinen laintaulu) seuraa lähimmäisenrakkaus (toinen laintaulu), toisin sanoen näiden kahden laintaulun yhteen liittäminen.

Yhdeksäs ja kymmenes käsky viittaavat kaikkiin niitä edeltäviin käskyihin, joissa ilmoitettuja pahuuksia ei saa himoita eikä toteuttaa. Yhdeksäs käsky käsittää maailmanrakkauteen sisältyvät pahuudet ja kymmenes itserakkauden pahuudet. Erikoisesti mainittakoon, että nämä kaksi pahuuden muotoa sisältävät kaikki mahdolliset pahuuden lajit. Tässä yhteydessä esille tuotakoon, että kuudes käsky kieltää erikoisesti huorinteon ja epäsiveellisyyden, huomattakoon, että myös pornoviihde on tämän käskyn rikkomista. Henkistä huorintekoa on se, kun hyvyys ja pahuus sekä totuus ja vääryys liitetään yhteen. Taivaallista huorintekoa on Sanan pyhyyden kieltäminen ja Sanan häpäisy mm. siten, että nauretaan sisimmässään uskonnollisille asioille.