SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

Ihmisen ajattelu ja tahtominen tapahtuu hänen sisäisessä ihmisessään. Jokaisella ihmisellä on sisäinen ja ulkoinen ihminen. Sisäiseen ihmiseen kuuluu sisäinen mieli ja lisäksi henkinen ruumis ts. henki. Sisäisessä ihmisessä on myös sisäisin ihminen ja tämä on ihmisen sielu. Uudestisyntyneen ihmisen sisäisin ihminen on yhteydessä enkeleihin ts. tällaisen ihmisen spirituaalinen ja/tai coelestiaalinen mielen aste on avautunut kohti taivasta. Uudestisyntymättömillä korkeammat mielen asteet eivät ole avautuneet taivasta vaan helvettiä kohti. Kuinka tahto ja ajattelu toimivat?

Aikamme tiedemiehet ja jopa filosofit pitävät ihmistä kehittyneenä eläimenä tai eläin-koneena. He kuvittelevat yksioikoisesti, että ihmisen ajattelu ja tahtominen on pelkästään biologisten aivojen toimintaa. Eräs tutkija on nykytieteen teorioissaan esittänyt, että ihmisellä ei ole muka vapaata tahtoa; perusteluna esitetään että impulsseja tapahtuu ennenkuin ihminen on suorittanut tahtomansa teon (Benjamin Libetin tutkimukset). Tämän kaltaiset tutkimukset ja muut aikamme tiedemiesten hassutukset herättävät sääliä aidosti filosofisesti valistuneessa yksilössä. Nyky tiedemiehet ja filosofit (eivät kaikki) edustavat ihmiskunnan degerenoitumista apinateorioineen ja materialistisine ja ateistisine oppeineen.

Ihmisen ajattelu ja tahtominen tapahtuu hänen sisäisessä ihmisessään. Jokaisella ihmisellä on sisäinen ja ulkoinen ihminen. Sisäiseen ihmiseen kuuluu sisäinen mieli ja lisäksi henkinen ruumis ts. henki. Sisäisessä ihmisessä on myös sisäisin ihminen ja tämä on ihmisen ns. sielu. Uudestisyntyneen ihmisen sisäisin ihminen on yhteydessä enkeleihin, ts. tällaisen ihmisen - korkeimmat - spirituaalinen ja tai coelestiaalinen mielen aste on avautunut kohti taivasta. Uudestisyntymättömillä korkeimmat mielen asteet eivät ole avautuneet taivasta kohti, vaan helvettiin päin.

Ihminen voi vapaasta tahdostaan valita joko uudestisyntymisen siis Jumalallisten lakien mukaisen elämän tai luonnollisaistillisen eli helvetillisen elämän. Jumalallinen Kaitselmus yrittää kuitenkin johtaa jokaista ihmistä taivasta kohti. Ihmisen perityn pahuuden saastuttama luonnollinen mieli kuitenkin vastustaa kaikkea sitä, mikä tulee Jumalasta. Ihmisen kyky ajatella ja puhua loogisesti johtuu hänen korkeimmista mielen asteistaan. Uudestisyntymättömillä tämä kyky on mahdollista siksi, että Jumalalinen virtaus tapahtuu myös yleisesti mielen rationaalisiin osiin.

Uudestisyntyneillä tämä virtaus Jumalasta tapahtuu myös enkelten ja hyvien henkien välityksellä hänen sisäisimpään ihmiseensä. Jumaluuden virtaus muuttuu pahoilla ihmisillä vastakohdakseen eli helvetilliseksi. Julkituotakoon myös, että kaikki mikä on syntynyt, on saanut alkunsa ikuisesta ja Äärettömästä Jumalasta, sillä tyhjästä ei voi mitään syntyä eikä mitään synny, jos ei ole synnyttäjää. Koska ihminen on rakkauden totuuden sitein yhdistetty Äärettömään ikuiseen Jumalaan on siten ihmissielu osana tätä ikuisuutta kuolematon.