SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

Avioliitolla on syvällisempi merkitys kuin pelkästään luonnollinen. Siksipä aito aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, sillä se juontaa juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta. Tätä asiaa tarkastellaan tässä luvussa.

Avioliittoon sisältyy syvällisempi merkitys kuin pelkästään luonnollinen. Sentähden aito aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, sillä se juontaa juurensa hyvyyden ja totuuden sekä Jumalan ja taivaan välisestä liitosta. Tätä eivät aikamme aistilliset ihmiset tiedä. Koska avioliitolla on näin syvällinen merkitys, on sen häpäiseminen yksi suurimmista synneistä mihin ihminen voi syyllistyä. Niinpä joka vääristää uskon hyvyyksiä ja totuuksia sekä käyttää Sanaa vakuuttautumisessaan pahuuksissa ja vääryyksissä ja vääristää Jumalallisen Järjestyksen lakeja sekä liittää toisiinsa hyvyyttä ja pahuutta, samoin totuutta ja vääryyttä, syyllistyy kuudennen käskyn, "älä tee huorin", henkiseen rikkomiseen. Luonnollisen merkityksen mukaan, kuudes käsky kieltää varsinaisen huorinteon, sekä kaiken epäsiveellisen ajattelun ja tekemisen. Ihminen tekee huorin jo epäsiveellisesti ajatellessaan, kuten Herra sanoo: "Jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssaan" (Matt. 5: 28). Yleistä on aikamme kristittyjen keskuudessa tämän merkityksen rikkominen, siksi he eivät tiedä mitä sisältyy puhtaaseen ja aitoon aviorakkauteen.

Koska ihmiset elävät kuoleman jälkeen ihmisinä, säilyy myöskin ihmisen sukupuolisuus. Tästä johtuen ihminen on naissukupuoli tai miessukupuoli, myöskin sielunsa osalta. Siksipä on taivaissa avioliittoja kuten maanpäälläkin, taivaissa ne ovat kuitenkin aitoja. Miessielu on erilainen kuin naissielu. Maskuliinisuus symbolisoi totuutta ja feminisyys hyvyyttä. Niinpä naisen ja miehen välinen vetovoima toisiinsa on peräisin totuuden ja hyvyyden välisestä liitosta Jumaluudessa. Selvää tietysti on, että aviorakkaus syntyy vain kahden ihmisen - miehen ja naisen - välille.

Kristittyjen keskuudessa on yleisenä käsityksenä, että taivaissa ei ole avioliittoja. Käsitystään he perustelevat Sanan kirjaimellisen merkityksen väärällä tulkinnalla: "Niin Jeesus sanoi heille: 'Tämän maailmanajan lapset naivat ja menevät miehelle. Mutta ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia.'" (Luuk. 20: 34 ... 36). Näillä jakeilla Herra ei tarkoita varsinaista naimisiinmenoa. Sisäisen merkityksen mukaan nämä Sanat tarkoittavat sitä, että kuka maanpäällä on uudestisyntynyt, pääsee hän siunattuun tilaan taivaissa, sillä hänessä on hyvyyden ja totuuden yhdistyminen sielussaan. Näin hän on yhdistynyt Herraan eikä siten tarvitse enää toista uudestisyntymistä taivaissa.

Viittaus alkaa:/E. Swedenborg: Taivas, sen ihmeet ja helvetti./

Taivaissa avioliitot ovat, naissielun ja miessielun yhdistyminen yhdeksi mieleksi. Ihmismielessä on kaksi osaa, ymmärrys (totuus) ja tahto (hyvyys), näiden yhteistoimintaa kutsutaan yhdeksi mieleksi. Miehellä on ymmärrys hallitsevampi kuin tahto ja naisella päinvastoin. Aviomies - taivaissa miespuolinen enkeli - muodostaa ymmärrykseen kuuluvan osan ja vaimo - taivaissa naispuolinen enkeli - muodostaa tahdon. Tämän sisäisten osiensa yhdistyksen he tajuavat ja tuntevat aviorakkautena. Tätä kutsutaan taivaissa yhdyselämäksi eli aviopuolisot muodostavat ikäänkuin yhden enkelin.

Mies ajattelee, siis enemmän ymmärryksen ts. totuuden mukaisesti. Nainen ajattelee enemmän tahtonsa mukaan, siis mieltymyksestään. Siksipä naishenkilöt eivät ole soveliaita yhteiskunnallisiin päättäviin elimiin, sillä nainen kuten sanottu on enemmän tahto kuin totuus ihminen, siksi naisia on helpompi manipuloita kuin miehiä.

Nykyisin on myös naisten osuus korkeissakin virkapaikoissa yleistä, siellä on jos jonkinlaista "kottaraista," jotka yleensä ottaen ovat täysin aistillisia ihmisiä.

Ulkonainen ruumis on vastaavaisuus luonteelle, siksi miehen luonnetta kuvastaa hänen kasvonsa, jotka eivät ole niin sirot ja kauniit kuin naisilla, sekä yleensä lihaksisto, joka on kovempaa ja ääni syvempää kuin naisilla. Taivaallisessa avioliitossa ei kumpikaan puoliso ole hallitsevassa asemassa, sillä siinä vaimon tahto on myös miehen tahto ja miehen ymmärrys on myös vaimon ymmärrys, sillä toinen ajattelee ja tahtoo kuten toinenkin. Eli vaimon tahto yhtyy miehen ymmärrykseen ja miehen ymmärrys naisen tahtoon. Tätä tarkoittaa Matt. 19: 5, 6: "Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi ... Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." Taivaissa aviopuolisoiden yhtymisestä ei kuitenkaan synny lapsia, vaan hyvyyksiä ja totuuksia, sillä vastaavaisuuksien tieteessä tyttö vastaa hyvyyttä ja poika totuutta.

Jumalallinen Totuus ja Hyvyys, joissa on kaikki ymmärrys, viisaus ja onnellisuus, virtaavat suoraan aviorakkauteen, ensin välittömästi vaimon tahtoon ja vaimon tahdosta välillisesti miehen tahtoon ja ymmärrykseen. Koska korkeimmat totuudet ja hyvyydet virtaavat vain aitoon aviorakkauteen, saavutetaan uudestisyntymisen korkeimmat asteet vain elämällä taivaallisessa avioliitossa. Koska aviorakkaus on taivaan perusrakkauksia, alkaa myös Uusi Kirkko aina yhdestä avioparista laajentuen siitä suuremmaksi ryhmäksi.

Aviorakkaudessa ovat ne, joilla on Jumalallisten totuuksien Jumalallinen hyvyys, yhdistyneinä mielessä. Koska Herra on kaikkien hyvyyksien ja totuuksien summa, on selvää, että kukaan ei voi olla aidossa aviorakkaudessa ellei tunnusta Herraa ja Hänen Jumaluuttaan, sillä jos ei tunnusta, sulkeutuu yhteys Herraan ja Hänen virtauksensa vastaanottamiseen.

Siksipä ne, jotka ovat vääryydessä ja ennen kaikkea ne, jotka ovat pahuuden vääryyksissä, pystyvät olemaan vain helvetillisessä avioliitossa. Tällaisilla ihmisillä ovat mielen sisäiset osat täysin sulkeutuneet, joten he eivät voi saada aviorakkauden virtausta Herrasta. Heillä on kuitenkin ulkoisessa mielessään luonnollinen aste avoinna, jossa silloin on pahuus ja vääryys yhdistyneenä; tämä on nimeltään helvetillinen avioliitto. Näissä helvetillisissä avioliitoissa eläviä yhdistää toisiinsa hekuman halu, ja heissä vallitsee toisiaan kohtaan kuolettava, sanoin kuvaamaton valtainen viha./E. Swedenborg; Taivas, sen ihmeet ja helvetti./