SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

Minkä tähden henkisesti korkeatasoiset opit ovat salattuja? Esimerkiksi sentähden, että ne paljastavat Jumalallisia Totuuksia ja Hyvyyksiä. Ja myös sentähden, että kyseiset totuudet ja hyvyydet auttavat näkemään kaiken sen pahuuden ja vääryyden, mikä huokuu kasaarieliitin vallanhimoisista aivoituksista sekä heidän helveteistään. Pahan valta perustuu tiedon salaamiseen.

Ennen kuin alamme tarkastella otsikon kysymystä on syytä hieman tarkastella sitä, mikä on henkisesti korkeatasoista tuotosta. Henkisesti korkeatasoisena voidaan pitää teoksia, jotka antavat aukottoman vastauksen kaikkiin filosofisiin ongelmiin. Kehittynyt oppi tai teoria ei perustu sokeaan uskoon, vaan siihen, että valaistuneen ymmärryksen ansiosta nähdään asiatilan todellisuus aitojen totuuksien ja hyvyyksien valossa. Korkeatasoisissa opeissa ja teorioissa on huomioituna äärettömän Olennon toisin sanoen Jumalan kiistaton vaikutus. Aikamme tiede ja filosofia eivät perustu äärettömän Jumalan vaikutukseen, vaan aistillisen ihmisen ymmärryksen erheisiin. Niinpä ne tekevät ihmisestä henkisesti sokean ja tyhmän.

Esimerkkejä henkisesti korkeatasoisista teoksista: Planeetallemme on aika-ajoin ilmestynyt henkisesti korkeatasoisia teologisia, filosofisia ja eri tieteen aloja käsitteleviä teoksia. Eräs maineikas henkilö, jonka kautta kyseisen kaltaisia teoksia on ilmestynyt on Emanuel Swedenborg. Hänen elämänkertaansa voidaan pitää kuvauksena uudestisyntymisprosessista, missä hän siirtyy luonnollisen tiedon valosta henkiseen totuuden valoon. On huomattava, että hänen ns. henkinen älykkyytensä laajenee vuosi vuodelta. Täyttäessään 56-vuotta hän ylittää sen rajan, joka erottaa luonnon ja hengen maailman toisistaan. Tällöin hän ei ole enää totuudenetsijä, vaan valaistunut opettaja, jonka kirjalliset teokset ilmaisevat varmaa ja tyyntä totuuden paljastamista.

Swedenborgin elämä voidaan jakaa kolmeen eri ajanjaksoon. Ensimmäinen sisältää lapsuuden ja ylioppilasajat vuosina 1688-1709. Toinen jakso käsittää hänen luonnontieteellisfilosofisen luomiskautensa vuosina 1710-1744. Kolmas jakso muodostuu vuosista 1745-1772, jolloin hän kirjoitti laajat teologiset teoksensa sekä seurusteli henkisen maailman asukkaiden kanssa. Swedenborgin kirjallinen tuotanto on valtava. Se käsittää luonnontieteellisfilosofisia kirjoituksia vuosilta 1710-1744 lähes kaksi hyllymetriä ja saman verran teologisia kirjoituksia vuosilta 1745-1772. Hän toimitti mm. Ruotsin ensimmäistä tieteellistä aikakirjaa nimeltä Daedalus Hyperboreus. Se ilmestyi ruotsiksi ja siitä oli hyvin kiinnostunut muun muassa silloinen Ruotsin kuningas Kaarle XII:ta. Monet matemaattiset keksinnöt ovat Swedenborgin luomia. Hänen julkaisunsa kemian, fysiikan, geologian ja mineralogian aloilta saivat kiitettävän arvostelun tieteellisissä aikakausjulkaisuissa (1721-1722). Tieteellisistä kirjoituksista mainittakoon myös hänen teoksensa Opera Philosophica et Mineralia (Filosofisia ja mineralogisia töitä), joka ilmestyi vuonna 1734 sekä samana vuonna ilmestynyt De Infinito. Nämä teokset osoittavat Swedenborgin kehittyneen niin pitkälle, etteivät hänen aikanaan olevat ja myöhemmätkään tiedemiehet olleet enää kykeneviä häntä seuraamaan. Merkillepantavaa on, että Swedenborg ei pysähtynyt pelkästään tieteen tosiasioihin, vaan hän piti niitä vain ulkoisina merkkeinä jostakin sisemmästä prosessista. Hän siis halusi selvittää luonnonilmiöiden alkusyyt. Nämä kaksi edell. virkettä ovat merkillepantavia juuri sentähden, että nykyiset ja aikaisemmatkin tiedemiehet ovat tutkineet ja tyytyneet tutkimuksissaan pelkästään ulkoisiin tieteellisiin tosiasioihin, jotka ovat pelkästään näennäisiä totuuksia.

Opera Philosophica et Mineralia käsittää kolme laajaa osaa. Ensimmäinen osa Principia on filosofinen esitys siitä, kuinka äärellinen on syntynyt äärettömästä. Se käsittelee myös planeettojen syntyä, magneettisia ilmiöitä ja auroja sekä eetteriä. Principia onkin yksi ihmiskuntamme historian nerokkaimmista luonnontieteellisistä teoksista. Se olisi erittäin arvokas teos jokaiselle fyysikolle ja filosofille. Principian rinnalla esim. Albert Eisteinin suhteellisuusteoria on pelkästään silmänkääntötemppu, ja sen voi luokitella sarjaan turhat tieteelliseet hypoteesit.

Ihmiskunnalle tärkeimmät teoksensa Swedenborg kirjoitti vuosina 1745-1772, jotka olivat pelkästään spirituaalisia, filosofisia ja teologisia kirjoituksia. Näiden teosten kirjoittaminen alkoi, kun itse Herra Jeesus Kristus oli hänelle ilmestynyt ja käskenyt hänet selittämään ihmisille Jumalan Sanan henkisen merkityksen, ja että Herra Jumala tulisi itse selittämään hänelle mitä hänen tulisi kirjoittaa. Tämän ilmestyksen jälkeen Swedenborg luki Raamatun monta kertaa alkukielillä. Hän oli myös tehnyt kaksi tuhatta sivua laajan hakemiston Raamattuun sekä oli kirjoittanut laajan selitysteoksen Vanhaan Testamenttiin.

Swedenborgin ensimmäinen julkaistu teologinen teos oli Arcana Coelestia (Taivaalliset salaisuudet). Sitä voidaan pitää samalla hänen pääteoksenaan. Arcana Coelestia esittää Raamatun kirjaimelliseen kätkeytyvän henkisen eli spirituaalisen merkityksen, jonka ilmoittaminen olikin Swedenborgin varsinainen tehtävä. Kyseinen teos paljastaa myös useita eri salaisuuksia, jotka liittyvät henkiseen maailmaan, ihmisen kuolemanjälkeisiin tiloihin ja ihmisen henkiseen kehitykseen.

Arcana Coelestiassa Swedenborg kirjoittaa, että koko Raamattu - lukuun ottamatta eräitä kirkolliskokousten hyväksymiä kirjoituksia - ovat kirjoitettu vastaavaisuuksilla. Tällöin kaikilla luonnollisilla ja näkyvillä asioilla on henkinen vastaavaisuutensa. Niinpä esim. Raamatussa sana leipä tarkoittaa hyvyyttä, viini totuutta, tuli rakkautta, pimeys vääryyttä, aurinko Jumalaa jne. Raamatun jokaisella Sanalla on tarkka henkinen vastaavaisuutensa. Arcana Caelestia käsittää kaikkiaan 12 teosta. Swedenborg kirjoitti teologisfilosofisia teoksia kaikkiaan lähes kaksi hyllymetriä. Itse asiassa Swedenborgin kautta tullut Jumalallinen ilmoitus (Taivaallinen Oppi) on se kristittyjen kauan odottama Herran Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen. Tämä Jumalallinen Ilmoitus annettiin ihmiskunnalle, sillä kristillinen kirkko oli rappeutunut ja muuttunut pimeyden ja vääryyden tyyssijaksi. Toisin sanoen myös nykyinen hirvittävä materialismi ja ateismi aiheutuvat kristillisen kirkon henkisestä pimeydestä. Mainittakoon vielä eräs keskeisin seikka Swedenborgin kautta tulleesta Taivaallisesta Opista: nimittäin se, että siinä uskoa ei aseteta ymmärryksen yläpuolelle, vaan että tieto Jumalasta, henkimaailmasta sekä taivaasta ja helvetistä kyetään käsittämään ymmärryksen avulla aivan kuten esim. logiikan lait. Tällainen teologia on tiedettä sen korkeimmassa merkityksessä. Swedenborgin mukaan ihminen ei siis tällä ajalla pääse Jumalan yhteyteen yksin uskon avulla, vaan valaistuneen ymmärryksen avulla, joka tarkoittaa henkistä uudestisyntymistä. Jumala voi valaista ihmisen ymmärryksen ainoastaan silloin, kun ihminen tahtoo sisimmässään ja myös ulkoisesti joka päivä elää Jumalallisten lakien, toisin sanoen, Kymmenen Käskyn mukaisesti. Mikäli ihminen tekee jatkuvasti syntiä, tällöin synnistä aiheutuvat pahuudet ja vääryydet muodostavat esteen sille, että Jumala valaisee ihmisen.

* Nämä ihmisen henkiselle kehitykselle ja niin muodoin hänen onnelliselle elämän tilalleen iäisyydessä olevat asiat, jotka Swedenborgin kautta ovat ilmoitettu ovat kuitenkin tietoisesti laitettu eräiden vaikutusvaltaisten tahojen kautta varjoon. Näin on tapahtunut myös Swedenborgin muille kuin teologisille teoksille.

*Keiden toimesta tämä salaaminen on suoritettu? Tähän on selvä vastaus: Swedenborgin teokset ovat salattu kasaarijuutalaiseliitin toimesta.

*Minkä tähden ne ovat salatut? Sentähden, että kyseinen teologia paljastaa Jumalallisia Totuuksia ja Hyvyyksiä; ja myös sentähden, että kyseiset totuudet ja hyvyydet auttavat näkemään kaiken sen pahuuden ja vääryyden, mikä huokuu kasaarieliitin vallanhimoisista aivoituksista sekä heidän helveteistään. Kasaarieliitti ei nimittäin voi sietää Jumalallisia Totuuksia ja Hyvyyksiä, sillä he itse ovat pahuuksissa ja vääryyksissä. Myöskään Swedenborgin luonnontieteellisiä ja muitakaan hänen teoksiaan ei ole tuotu riittävästi julkisuuteen sentähden, että niissä tarkastellaan ulkoisia totuuksia merkkeinä sisäisistä prosesseista. Tämän kaltainen tarkastelutapa ei ole aistillisten tiedemiesten mieleen, jotka eivät etsi ulkoisten totuuksien alkulähteitä, vaan tyytyvät pelkkään ulkokuoreen. Nykyajan tiedemiehet eivät etsi totuutta itse totuuden vuoksi, vaan sentähden että saisivat siitä itselleen kunniaa. Swedenborgin luonnontieteelliset teokset ovat peitetty myös sentähden, että niiden esille tuominen johdattaisi ihmiset myös Swedenborgin kautta ilmoitettuun Taivaalliseen Oppiin, joka puolestaan paljastaisi kasaarieliitin Talmudiin perustuvan helvetillisyyden.

Swedenborgin teosten ja muidenkin edistyksellisten teorioiden ja oppien salaaminen on tapahtunut siten, että ne ovat täydellisesti jätetty pois historian lehdiltä eikä niitä ole esitetty muissakaan julkaisuissa ja asiaankuuluvissa teoksissa. Sitä vastoin esille on tuotu sellaisia teoksia, jotka ovat suorastaan vahingollisia ihmisen henkiselle kehitykselle. Tämä sentähden, että kasaariylimystö on kaiken aikaa pyrkinyt sekoittamaan yhteiskuntarauhaa (hajota ja hallitse), että ihmiskunta ei huomaisi joutuneensa harhaan ja täten kasaariylimystön pyrkimys totaaliseen maailmanvaltiuteen olisi mahdollisimman tehokasta. Tämä edellä mainittu on hyvin mahdollista sentähden, että kasaariylimystö hallitsee lähes täydellisesti länsimaista joukkotiedotusta.