SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

Kirjassaan Conspirators` Hierarchy: The Story of the Committee of 300 Dr. John Coleman paljastaa kansainvälisen politiikan taustavoimia, henkilöitä ja organisaatioita. The Committee of 300 muodostaa maailmanlaajuisen organisaation, jonka huipulla on kasaariälymystö eli kansainvälisten sionistien muodostama hyvin organisoitunut ryhmä tai paremminkin mafia - eräänlainen maailman eliitti. Tämän kasaariälymystön tehokkaimpiin poliittisiin salajärjestöihin lisäksi kuuluvat vapaamuurarijärjestöt. Juutalainen vapaamuurarijärjestö B`nai B`rith johtaa ei-juutalaisia vapaamuurarijärjestöjä. Tämä on salainen ja tehokas menetelmä poliittisessa juonittelussa, sillä "juutalaiset", siis kasaarit, voivat olla jäseninä ei-juutalaisissa vapaamuurarijärjestöissä, mutta ei-juutalainen ei voi olla jäsenenä juutalaisessa vapaamuurarijärjestössä.

COMMITTEE OF 300 ELI KOLMESATAA MIESTÄ


300:n komitea perustettiin vuonna 1729 Britannian Itä-Intian Kauppakomppanian toimesta hallitsemaan kansainvälistä pankkitoimintaa, poistamaan kansainvälisen kaupan esteitä ja tukemaan oopiumikauppaa.
Järjestön perustajia olivat Euroopan tärkeimmät merkantilistiset aatelissuvut, muun muassa Guelphit, Grosvernorit, Hannoverit, Oranialaiset ja Oldenburgit, siis "juutalaiset" suvut. Siten on selvää, että 300 miestä oli jo alusta alkaen eräs kasaariylimystön vallankäytön ja hallinnan instrumentteista.

Committee of 300 on "alkuperäinen" salajärjestö, josta kaikki muut "varjohallitukset" ovat myöhemmin eronneet. "Maailman kohtaloista päättää kolmesataa miestä, jotka eivät ole koskaan pettäneet toisiaan" - F. D. Roosevelt "Taloudellisen johdon työkentällä on yhden ihmisiän aikana muodostunut oligarkia, yhtä kiinteä kuin konsanaan Venetsiassa. 300 miestä, joista jokainen tuntee toisensa, johtaa mannermaan taloudellisia kohtaloita ja he etsivät seuraajansa omasta ympäristöstään" - Walter Rathenau. Tavoitteena on yhden ja ainoan maailmanhallituksen luominen - Uusi Maailmanjärjestys. Mukana ovat muun muassa. seuraavat kasaarijuutalaiset pankkilaitokset:
Rothschildien Englannin Pankki, Baring Brothers Pankki, Rothschild & Sons, Kuhn Loeb & Co. (Jacob Schiff), M. M. Warburg, Gesellschaft, Lazard Brothers Pankki, Isreal Moses Seif Pankki, Lehmann Pankki, Rockefeller Chase Manhattan Pankki, ja Goldman Sachs Pankki.

Mukana ovat myös pankit, joista ei voida varmuudella sanoa, että ne olisivat välittömästi juutalaiseliitin hallinnassa. Näitä ovat siis seuraavat:
Royal Bank of Canada, The Midland Bank, Barclays Bank, W. A. Harriman Bank, Ruskombank, J. P. Morgan & Co. Tämä tarkoittaa sitä, että kasaarieliitti hallitsee ja valvoo niin sanottua 300:dan miehen komissiota.

PYÖREÄN PÖYDÄN RYHMÄ

300:n komitean jäsen Cecil Rhodes perusti "Pyöreän pöydän" helmikuun 5. päivänä vuonna 1891. Perustajajäseniä olivat Stead, Lord Esher, Lord Alfred Milner, Lord Rothschild ja Lord Arthur Balfour. Ryhmän päämäärä oli edesauttaa Brittiläisen Imperiumin ja englannin kielen levittäytymistä ympäri maailmaa. Rhodesin kuoleman jälkeen "Pyöreä pöytä" joutui hänen rahoittajansa, Lord Rothschildin, eli juutalaiseliitin ts. kasaarieliitin, valtaan. Pyöreä pöytä (Round Table Group) on suurteollisuudenharjoittajien ja suurpankkiirien sisäpiirijärjestö, joka on vaikuttanut suuresti mm. Euroopan Unionin syntyyn. Sitä hallitsevat Rothschildien ohella kasaarijuutalaisten, Schiffin, Warburgin, Guggenheimin, Rockefellerin ja Carnegien perheimperiumit. Pyöreästä Pöydästä syntyivät myöhemmin Royal Institute of International Affairs (RIIA), Council on Foreign Relations (CFR), Institute for Advanced Studies (IAS), Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).

COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS (CFR) ELI ULKOMAANSUHTEIDEN NEUVOSTO

Ulkomaansuhteiden neuvosto perustettiin Pyöreän Pöydän yhteispäätöksellä vuonna 1921. Rahoittajana toimivat Rockefellerit. Tärkeimmät sen perustamisessa mukana olleet henkilöt olivat kansainväliset kasaarijuutalaiset pankkiirit J. P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg ja Jacob Schiff, joka oli eurooppalaisen pankkiiri Rotschildin pääedustaja Yhdysvalloissa. Em. tarkoittaa sitä, että kasaarieliitin hegemonia on tässäkin organisaatiossa ratkaiseva tekijä. Neuvoston alkuperäinen nimi oli "Rockefeller Ministry on Foreign Relations". CFR koostuu lähes pelkästään Yhdysvaltain kansalaisista. Sillä on kuitenkin suuri vaikutusvalta kaikkiin länsimaihin, sillä se hallinnoi Maailmanpankkia. CFR dominoi Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa. Perustamisensa jälkeen kaikki Yhdysvaltain presidentin Ronald Reagania lukuunottamatta ovat olleet CFR:n jäseniä ennen valintaansa. Vaikutusvaltaisin CFR:n jäsen kautta aikojen on ollut George Bush, joka oli 1977 CFR:n puheenjohtaja. Järjestön sisäpiiriä kutsutaan nimellä "Skull & Bones Order".

Ulkomaansuhteiden neuvosto tähtää maailman yhdistämiseen siten, että kaikki valta ja hallinta olisi kansainvälisten juutalaisten eli kasaarimafian ohjaksissa. Kyseinen salainen, erittäin vaarallinen ja voimakas mafia edistää myös tavoitteitaan CFR:n kautta. CFR toimii ns. haamuhallituksena, joka johtaa Yhdysvaltojen Amerikkaa presidentistä ja senaatista koostuvan nukketeatterin välityksellä.

SKULL & BONES ELI ULKOMAANSUHTEIDEN NEUVOSTON SISÄPIIRI

William Huntington Russel ja Alfonso Taft perustivat salaseuran (Skull & Bones)Yalen yliopistossa vuonna 1833. Vuonna 1856 salaseura liitettiin osaksi Russel Trustia. Skull & Bones muodostaa CFR:n sisäpiirin. Siihen kuuluvat seuraavat suuret suvut: Rockefeller (Standard Oil), Harriman, Weyerhauser, Sloane, Pillsbury, Bush, Davison (J. P. Morgan) ja Payne(Standard Oil). Osa Skull & Bonesin jäsenistä ovat kuuluneet myös "Jason Societyyn". (The Order of Skull & Bones )

BILDERBERGER RYHMÄ

Committee of 300 perusti bilderberg - ryhmän toukokuussa 1954 virallisesti Hollannin prinssi Bernhardin aloitteesta. Ryhmä sai nimensä siitä, että ensimmäinen kokous pidettiin Hotel de Bilderbergissä Oosterbeekissä. Bilderberger-ryhmään kuuluu noin 100-120 läntisen maailman vaikutusvaltaisinta finanssimiestä, suuryrittäjää ja poliitikkoa. Tohtori Karl Steinhauser kuvaa kirjassaan EU huomispäivän super- Neuvostoliitto (suomennos Karprint Ky 1994) ns. bilderbergkokouksia vapaamuurarien ja viimekädessä kasaarieliitin "salaohjekonferensseiksi". Toisin sanoen kasaariylimystöltä tulee vapaamuurareiden kautta yksisuuntaisia viestejä ja ohjeita bilderberg-ryhmälle, poliittisen, sotilaallisen, ja taloudellisen hegemonian saavuttamiseksi Telluksellamme. Prinssi Bernhard on todennut, että kyseisen ryhmän päämääränä on saada aikaan "globaali maailmanhallitus". Bilderbergien johtoryhmä (johon kuuluu 24 eurooppalaista ja 15 amerikkalaista jäsentä) päättää, ketkä kutsutaan bilderberg kokouksiin. Suomea johtoryhmässä edustaa Nokian Jorma Ollila (Lähde: http://www.taivaansusi.net/historia/nwo.htmlja sieltä listasta, Bilderberg-ryhmän jäsenet: Vuoden 2003 lista) bilderberg ryhmän kokoukset pidetään epäsäännöllisin väliajoin (noin kerran vuodessa), eikä niitä koskaan pidetä kahta kertaa samassa paikassa. Kaikki kyseiset kokoukset pidetään suljettujen ovien takana eikä tiedotusvälineillä ole lupa kommentoida niitä millään tavalla. (Lähteet "The Spotlightin" artikkeli vuoden 1996 bilderberg kokouksesta sekä tiedosto: Bilderberg.org., jossa on myös paljon faktaa otsikon teemaan liittyen.VALVONTA JA HALLINTA

Kasaarimafia on muiden instrumenttiensa lisäksi vaikuttanut myös 300:n miehen välityksellä seuraavin asiantiloihin:

NATO ja Amerikan Yhdysvaltain asevoimat ovat ns. Uuden maailmanjärjestyksen väkivaltakoneistoa, jota voidaan käyttää pelotteena niskuroivia valtioita (esim. Serbia, Irak, Iran, jne.) vastaan.

Kansalaisvapauksia on asteittain vähennetty turvallisuuden nimissä, sananvapauksia purettu, aloitettu ylikansallinen elektroninen valvonta (Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden osasto NSA on jo ottanut tehtäväkseen koko maailman elektronisen viestinnän seuraamisen).

Laaja-alaiset tiedotusvälineet on alistettu Uuden maailmanjärjestyksen edistämiseksi. Tiedotusvälineiden hallinta mahdollistaa yleisen mielipiteen manipuloinnin, viholliskuvien synnyttämisen ja totuuden määrittelyn monopolisoinnin. Tällä hetkellä noin 90% kaikista maailman viestimistä on hyvin pienen eliitin, kasaarien omistuksessa (mm. Murdoch).

Hallitsemalla kielenkäyttöä ja muuttamalla sanojen merkitystä voidaan hallita ihmisten ajattelutapaa. Järjestelmän vastaiset ihmiset pyritään leimaamaan tiedotusvälineissä terroristeiksi, rasisteiksi, mielisairaiksi, tyhmiksi, yksinkertaisiksi tai vanhanaikaisiksi.

Luodaan vihollisia. Organisoidaan ja tuetaan maailmanlaajuista terrorismia, jotta sen varjolla voidaan tiukentaa seurantaa ja kontrollointia.

Pankkitoiminnan lisäksi mainittuun eliittiin kuuluvat kaikki ne kasaarit, jotka hallitsevat ja valvovat joukkotiedotusta, viihdemediaa, kansainvälistä politiikkaa sekä tuottavat ja tukevat taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsygologian rappeuttavia virtauksia. Kasaarieliittiin kuuluvat tietysti kaikki Israelin poliittiset johtajat.

Kyseisen eliitin tai mafian poliittisia instrumentteja - joista osa on jo yllä mainittu - ovat (muutamia mainitakseni): Bilderberg-ryhmä, vapaamuurarijärjestöt, CFR (The Council of Foreign Relations), TC (The Trilateral Comission). Näiden mainittujen yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen eliitti, toisin sanoen ylin johto, joka koostuu juutalaisesta vapaamuurarijärjestöstä (B'nai B'rith) ja sen taistelujärjestöstä ADL:stä. Kasaarieliittiin kuuluvat myös johtavat rabbiinit.

Kasaariylimystön tavoitteena on hallita planeettaamme suurelta osin näiden 300:n vaikutusvaltaisen miehen välityksellä. Tällä sivustolla (14 LUKU : KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA) käsitellään seikkaperäisesti yllä esitetystä laajasta organisaatiosta heijastuvaa valtaa ja hallintaa Telluksellamme. Luvussa on kerrottu myös eri hegemonia muotoja hallitsevista ja omistavista "juutalaisista". Niinpä on turhaa selittää tässä kansainvälisen vallan muotoja uudelleen, sen sijaan tiivistettynä todettakoon, että kasaarieliitti on onnistunut muun muassa 300:n komission välityksellä seuraavissa tavoitteissaan:

Valtioiden ja kansojen itsemääräämisoikeuden ja taloudellisen riippumattomuuden tuhoaminen kytkemällä ne joko vapaaehtoisesti tai pakolla osaksi globaalia markkinatalousjärjestelmää (mm. EU) ja ajamalla alas paikallinen (maatalous)tuotanto, jolloin ne tulevat riippuvaisiksi muusta järjestelmästä sekä yksityistämällä palveluita valtiollisilla sosiaali- ja terveyssektoreilla.

Hieman EU:sta (13. elokuuta 2006)

Juutalaiseliitti on luonut poliittisten instrumenttiensa välityksellä Euroopan Unionin myös vastavoimaksi Aasian voimistumiselle. Heillä on nyt hallinnassaan Israel, EU ja USA mahdollista tulevaa suursotaa varten. Aasian maiden SCO (Sanghai Cooperation Organization) kehittyy Israelille, EU:lle ja USA:lle vastavoimaksi. Mutta se ei ole vielä riittävän kypsä. Tästä syystä sionistit eli juutalaiseliitti tahtoo aloittaa kolmannen maailmansodan ennen kuin SCO on tullut voimakkaaksi. SCO:n jäsenmaita ovat: Kiina, Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan ja Uzbekistan. Iran on nyt ehdokasjäsenenä ja ehkä pian jäsen, kuten myös Intia. Myöhemmin mahdollisesti SCO:n jäseninä voisivat olla Turkmenistan, Afganistan ja Pakistan, kun ensin USA:n ote helpottaa.

SCO:lla olisi potentiaalia kehittyä vahvemmaksi kuin Israel, EU ja USA. Niinpä Israelin ja USA:n aggressioon Irania kohtaan on syynä osittain se, että he tahtovat Iranin pois pelistä ennen kuin se liittyy voimistuneena SCO:hon. Juutalaiseliitti ei siedä, että Israelin lähellä olisi voimakas SCO:n jäsenvaltio. Pääsyynä mahdolliselle tulevalle suursodalle näyttää olevan se, että juutalaisylimystö ei suvaitse sitä, että SCO:sta kehittyy jopa USA:ta, EU:ta ja Israelia voimakkaampi liittoutuma. Niinpä Iraniin hyökkäys tulisi palvelemaan ovena kolmannelle maailmansodalle.

Ylikansallinen tajunnantäyttöteollisuus ja mediaan sisäänrakennettu piiloviestintä takaa kansallisten identiteettien hämärtämisen. Kansalliset identiteetit on korvattava globaalilla identiteetillä. Kansalaisuus korvataan kuluttajuudella. Eurooppalaisten kansojen identiteetti on Keski-Euroopassa varsinkin lientynyt merkittävästi eurooppalaiseksi identiteetiksi.

Massojen suunnitelmallinen tyhmistäminen ja tylsistäminen viihteen avulla tekee massoista vaarattomampia. Kansojen henkistä rappeuttamista edistää, taide-, kulttuurielämän ja sosiaalipsykologian suorastaan perverssit virtauksia.

Kansallisten identiteettien tuhoamista helpottavat suuret kansainvaellukset ja rotujen sekoittaminen. Monikulttuurista, monirotuista yhteiskuntaa tuetaan kaikin mahdollisin keinoin sekä julkisella propagandalla että piilovaikuttamisella (esim. viihdeteollisuus).

Kolmannen maailman todellisiin ongelmiin ei puututa, jotta kansainvaellukset jatkuisivat. Erään YK:n suunnitelman mukaan Eurooppa tarvitsee 150 miljoonaa siirtolaista Afrikan ja Aasian maista. Kun ihmisten juuret on tuhottu, heille on helppo syöttää keinotekoinen globaali identiteetti.

Rahamarkkinoiden globaali, ylikansallinen hallinta toteutuu pienempien tekijöiden ohella Kansainvälisen valuuttarahaston, WTO:n, Maailmanpankkin avulla. Markkinavoimat esiintyvät kasvottomana Isona Veljenä.

Massojen hallitseminen on helpointa kontrolloimalla olemassa olevia energianlähteitä sekä puhtaan ruoan ja juomaveden varastoja. Agendan toteuttamisessa on kunkin maan erikoispiirteet otettava huomioon ja sopeuduttava niihin.

------------------------

Tiivistetty 300:n hierarkia

Ylimmän huipun muodostaa kasaarimafia, johon kuuluvat mm. kasaaripankkiirit, rabbiinit, kasaaripoliitikot ja eri asteiset virkamiehet. Kyseiseen mafiaan eli eliittiin kuuluvat kaikki kasaaripankkiirit, esim. ne suvut, jotka onnistuivat huijaamaan ja ryöstämään kansoja kansainvälisen pankkilaitoksen avulla. USA:n keskuspankki The Federal Reserve on kasaarien kansainvälisten pankkien omistuksessa ja on varmasti maailmanhistorian kannattavin huijaus, jonka turvin kasaaripankit ovat saaneet tähtitieteelliset varat. Näitä sukuja ovat esim. jo mainitut Rothschildit ja Warburgit.