SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

Eräänä näkyvimpänä piirteenä uuskonservatiivien keskuudessa on USA:ssa sionistijuutalaisten merkittävä rooli. Monet keskeisessä asemassa olevat juutalaiset Bushin hallinnossa omaavat kaksoiskansalaisuuden (Israel-USA), kuten Paul Wolfowitz ja Richard Perl. On huomattava, että Presidentti Bushin evankelisellä liikkeellä on erityisen lämmin suhde "valittuun kansaan". Ariel Sharon oli lausunut 3.10.2001, että: "Aina kun me teemme jotain, te sanotte minulle Amerikan tekevän sitä tai tätä.....Haluan tehdä tämän teille nyt aivan selväksi: älkää olko huolissanne Amerikan painostuksesta Israelia kohtaan. Me juutalaiset kontrolloimme Amerikkaa ja amerikkalaiset tietävät sen." Pat Buchananin artikkeli Whose War?

SELITYS TÄSSÄ LUVUSSA KÄYTETTYYN KASAARITERMIIN

Selvitys nykyisten juutalaisten alkuperästä: Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen aikoihin siellä asui noin seitsemän miljoonaa juutalaista. Sellainen on myös totuuden mukaista historian tutkimusta, jossa paljastetaan, että Venäjän juutalaiset ja suuri osa koko maailman juutalaisista eivät polveudu Palestiinan juutalaisista, vaan mahtavasta kasaarikansasta, mistä otavan suuri ensyklopedia vuodelta 1982 mainitsee seuraavaa:

"kasaarit, turkk. kansa, jonka luomaan suurvaltaan keskiajan alkupuolella kuului suuri osa et. ja it. Venäjää. K:n valta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvulla; venäläiset hävittivät sen n. 1000- luvulla. Johtava luokka ja suuri osa kansaa tunnusti juutalaisuutta 700-luvulta alkaen. Eräiden käsitysten mukaan suuri osa ns. itäjuutalaisista polveutuu k:sta." Tässä on siis uskallettu varovasti mainita, että kasaarit olivat Venäjän juutalaisten esi-isiä.

Kasaarien häviämistä historian kirjoista kuvaa hyvin mm. Benjamin Freedman (hän on kasaarien jälkeläinen) teoksessaan The truth About Khazars (New York, 1954). Tässä kirjassaan B. Freedman syyttää heimoveljiään kasaarialkuperänsä salaamisesta, siitä syystä, että nämä saisivat kristityt uskomaan, että Palestiina olisi heidän alkuperäinen kotimaansa, vaikka todellisuudessa se on jossakin Keski-Aasiassa. Freedman piti Israelin perustamista kaikkien aikojen pahimpana kansainvälisenä rikoksena.

Kasaarit olivat turkkilais- mongolidinen kansa, joka oli sukua hunneille. Kasaarien hyvin suuren vallanhimon ja sotaisuuden ansiosta Aasian muut kansat ajoivat heidät länteen. Kasaarit valtasivat ajanlaskumme ensimmäisinä vuosisatoina suuren alueen Mustanmeren ja Kaspian meren pohjoispuolelta ts. Etelä-Vänäjältä.

Kasaarit perustivat sinne suurvallan alistettuaan alueen 25 maanviljelyllä elantonsa hankkivaa kansaa. Valtakunnan mahtavin kukoistus ulottuu 700- ja 800-luvuille ja arvioiden mukaan se oli silloisen Euroopan mahtavin valtio. Noin 1000 j. Kr. venäläisten voittaessa kasaarit, pakeni osa kasaariylimystöstä Euroopppaan, lähinnä Unkariin ja Espanjaan. Varsinainen monimiljoonainen kansa pysyi kuitenkin paikallaan ja tästä muodostui Itä-Euroopan ja Etelä-Venäjän kasaariväestö, joka käsitti 1900-luvun alussa noin 11 miljoonaa ihmistä. Juutalaisten tietosanakirjan mukaan kasaarit olivat ryöstelyyn taipuvaisia ja erittäin kostonhimoinen kansa. Tämä tietosanakirja ilmoittaa myöskin, että ns. itäjuutalaiset (askenasim) polveutuvat kasaareista. Kasaarien uskontona oli fallos-kultti, mutta noin vuonna 740 j. Kr. kasaarikuningas Bulan kyllästyi kansansa barbaarimaisiin tapoihin ja kutsui maahansa edustajia kolmesta silloisesta pääuskonnosta: talmudismista (juutalaisuus), islamista ja kristinuskosta. Koska kuningas Bulan oli hyvin vallanhimoinen, mieltyi hän siksi talmudismiin, jonka harjoittajat saisivat Messiaan tullessa omakseen kaikkien kansojen rikkaudet sekä kaikki kansat orjikseen. Näin talmudismistä tuli kasaarivaltakunnan virallinen uskonto ja fallos-kultti kiellettiin. Voidaankin hyvällä syyllä sanoa, että mikäli kasaarit eivät olisi kääntyneet talmudismiin, siis nykyiseen juutalaisuuteen, tämän päivän juutalaisuus esiintyisi hyvin mietona. Nykyiset juutalaiset kuuluvat perimältään >90%:sti kasaarikansaan. (Historiallista tietoa kasaareista sekä heidän elintavoistaan: Koesther, Arthur; Thirteenth Tribe USA 1976.) Mainittakoon, että Koesther on itse kasaarijuutalainen.

Miksi tieto kasaarien alkuperästä ilmoitettiin vasta vuoden 1947 YK:n yleiskokouksen jälkeen? Varmaankin siksi, että mikäli tämä sanoma olisi julkaistu ennen YK:n vuoden 1947 yleiskokousta niin tuskinpa silloin olisi Palestiinaa jaettu ja Israelin valtiota syntynyt.

Kasaarieliitti muodostaa nykyisin hyvin voimakkaan maailmanlaajuisen vallan. Tällä eliitillä tai ylimystöllä on käytössään lukuisia organisaatioita. Kasaarien oma valtio Israel, kuten sanottu, muodostaa lähes maailman voimakkaimman neutronipommeilla varustetun fasistisen sotilasvaltion. Mainittakoon, että kasaarien uskonto perustuu Talmudiin, joka on kokoelma rabbiinien tulkintoja Mooseksen Kirjoista eli Toorasta. Talmudiin on myös tehty lisäyksiä Jeesuksen jälkeen. Talmudin keskeisin sanoma on juutalaisten rodullinen ylemmyys, juutalaisten maailmanvalloitus ja kristittyjen tuhoaminen. Ottaessamme huomioon edellä kuvatun kaltaisen talmudin aatemaailman, joka on myös Israelin virallinen ideologia, olisi syytä todellakin huolestua.

Kasaarieliitti - joka johtaa voimakasta ja salaista vapaamuurarijärjestöä sekä muita organisaatioita ja julkisia järjestöjä - pyrkii lakkaamatta kohti totaalista maailmanherruutta. Mikäli näiden päämäärien toteuttaminen vaatii maailmansotaa, he aloittavat sen empimättä, sillä tätä ylimystöä eivät ensinkään kiinnosta toisten kansojen kärsimykset. Israel on perustettu motiiveina kehittää siitä sotilaallinen suurvalta (toteutunut), kasaarijuutalaisten rodullisen vallan turvaamiseksi.

Lähteet.: Freedman, Benjamin: The Truth About Khazars USA 1954. Otavan suuri ensyklopedia vuodelta 1982. Pertti Niemi: Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan, Turku 2001.

Seuraavassa esityksessä käytetään termistä kasaarieliitti myös nimitystä juutalainen eliitti. Alla olevassa kirjoituksessa on myös käytetty termiä ”juutalainen” ”kasaarin” synonyyminä.

KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA!

1. Täydellinen valta kansainvälisessä pankkitoiminnassa:

Perustuu USA:n keskuspankin täydelliseen hallintaan ja osittain sitä kautta täydelliseen hegemoniaan kansainvälisessä pankkitoiminnassa. Kansainvälisten pankkien perustajana voidaan pitää kasaarikeinottelija Mayer Amschel Rotshildiä. Hän loi 1700-luvun loppupuoliskolla Rotshildien koronkiskontaan perustuvan kansainvälisen pankkitoiminnan, joka on vääristänyt maailman rahatalouden ja tehnyt lähes kaikki kansat näiden ylikansallisten rahamafioiden orjiksi. Juutalaisia pankkiirisukuja Rotshildien pankkiiridynastian lisäksi on useita esim. Warburgit, jotka onnistuivat huijaamaan USA:n keskuspankin (Federal Reserve) sitä koskevan lain avulla. Tähän samaan johtopäätökseen on päätynyt myös Dr Karl Steinhauser /1/, kirjassaan EU huomispäivän super-Neuvostoliitto (1994), jonka mukaan laki USA:n keskuspankista oli Paul Warburgin kehitelmä, joka hyväksyttiin joulukiireiden aikaan v. 1913 jouluaattona. Tämän petollisen lain ansiosta USA:n valtiosta tuli velallinen ja nykyisin tuo velka käsittää tähtitieteellisiä summia juutalaisten pankeille, jotka eivät tee muuta kuin painattavat ja lainaavat rahaa USA:lle ja muille valtioille. Mikäli USA:n valtio painaisi itse rahansa, eikä olisi antanut tätä tehtävää yksityisille juutalaisten pankeille, olisi USA:n valtio säästänyt valtavat summat rahaa ja veronmaksajien tuloveroja. Tällöin USA ja myös muu maailma olisi vapaampi kasaarisionistien kansainvälisestä orjuudesta. Tämä kasaarien rahanpaino-oikeus USA:n keskuspankille tekee juutalaisten pankeista todellisia USA:n keskuspankin omistajia.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on myös kasaarijuutalaisten kansainvälistä pankkitoimintaa, jota juutalaisten eliitti hallitsee vapaamuurarien avulla. Kansainvälisen pankkitoiminnan ansiosta mainittu eliitti on onnistunut mittavassa kansainvälisessä lahjonnassa ja kiristyksessä.

 

2. Länsimaisten joukkotiedotusvälineiden, lähes täydellinen hallinta ja valvonta:

Kasaarieliitin omistuksessa tai valvonnassa ovat kaikki USA:n massamediavälineet, suurimmat tv- ja radioyhtiöt, uutistoimistot, elokuvantuotanto, sanoma- ja aikakausilehdet sekä kirjankustantajat. Heillä on hyvin suuri ja yhä lisääntyvä omistus ja hallinta myös Kanadan ja Euroopan joukkotiedotusvälineissä. Kyseisen eliitin joukkotiedonvälityksen hallinnasta ja omistuksesta johtuu se, että kasaarieliitin kansainvälistä kieroilua toisten kansojen kustannuksella ei tunneta.

3. Juutalaisten järjestöt ja salaiset poliittiset liikkeet: Sionismi on kansainvälisten kasaarijuutalaisten perustama poliittinen liike, vaikka se toimii uskonnon varjolla. Sionismin suuntauksia on useita ja erään määritelmän mukaan sionismi on juutalaisnationalismia, joka on poliittinen ideologia, jonka juutalaisen tulkinnan mukaan juutalaisilla on oltava oma kansallisvaltio. Israelin valtion perustamisen jälkeen sionismi on myös tarkoittanut ja tarkoittaa käytännössä Israelin valtion kannattamista.

Sionismin tarkoituksena on juutalaisten rodullinen ylivalta planeetallamme. Tässä suhteessa sionismi on henkisessä sukulaisuudessa kansallissosialismiin, (henkisessä sukulaisuudessa siinä mielessä, että nämä molemmat rasistiset ryhmät kansallissosialismi ja sionismi tavoittelevat oman rotunsa valta-asemaa planeetallamme, siis kansallissosialismi tavoitteli saksalaisen rodun ja sionismi edelleen tavoittelee juutalaisen rodun herruutta). Sionismi juontaa juurensa vihasta ei-juutalaisia ja erityisesti kristittyjä kohtaan. Sionistien valheellisen propagandan avulla suurin osa länsimaiden kristityistä (huom! etupäässä kristilliset yhteisöt ja erilaiset "Israelin ystävät") on saatu vakuutettua, että juutalaiset ovat Jumalan "valittu kansa" ja nyky-Israel Pyhä Maa, johon juutalaisilla olisi oikeus. Väitettä on perusteltu Raamatun Vanhojen Kirjojen kirjaimellisella merkityksellä. Raamatussa kuitenkin Aabrahamin ja Iisakin jälkeläisillä, joille Jumala lupasi luvatun maan, tarkoitetaan Sanan sisäisen merkityksen mukaan hyvyydessä ja totuudessa elävää ihmistä rotuun katsomatta, ja luvattu maa symbolisoi Sanan sisäisen merkityksen mukaan siunattujen tilaa taivaissa. Mutta itse juutalaisen rodun vertauskuva Sanassa on muun muassa. "Juudas Iskariot".

Muita juutalaisten järjestöjä ovat esim. juutalainen B'nai B'rith -vapaamuurarijärjestö, joka on maailman vaikutusvaltaisin salajärjestö. Se on lonkeroitunut kaikkiin maihin ja ohjailee muita vapaamuurarijärjestöjä. Mainittakoon, että juutalaiset pääsevät jäseniksi ei-juutalaisiin vapaamuurarijärjestöihin, mutta ei-juutalaiset eivät pääse jäseniksi juutalaisiin vapaamuurarijärjestöihin. Tämän lisäksi esim. World Jewish Congress ja World Zionist Organization ovat kasaarien järjestöjä. Näiden avulla kasaarit painostavat hallituksia, yhteisöjä ja yksittäisiä kansalaisia toteuttamaan kasaarieliitin määräyksiä.

Kasaarieliitin maailmanvaltausta on edesauttanut myös vapaamuurarijärjestöjen taustavoima eli ns. bilderbergryhmä. Tämän taustatukijana on Rockefellerien pankkiirisuku. Bilderbergryhmän ehdoton guru on USA:n entinen ulkoministeri Henry Kissinger, (kasaarijuutalainen) joka nautti suunnatonta kansainvälistä valtaa. Mainittakoon, että eräs juutalaisten eliitin suurista pyrkimyksistä kohti totaalista maailmanherruutta oli Euroopan unionin luominen. Se kehittyy täysin demokraattisen valvonnan ulkopuolella eräänlaiseksi ihmisrotujen sulatusuuniksi, kuten Dr Karl Steinhauser teoksessaan, EU huomispäivän super-Neuvostoliitto osoittaa.

Sionistisen eliitin rodullisesta hegemonian pyrkimyksistä voidaan esittää myös perusteluina seuraavaa: Karl Marx, joka oli kasaaripankkiirin poika, kirjoitti oppinsa juuri maailmanvaltausta varten. Siinä esiintyvä sosialismi oli pelkästään hämäystä, (Venäjän vallankumous, oli KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ). Huomattakoon, että Karl Marxin esi-isät olivat olleet yli 300 vuotta rabbeja, joten syvimpien helvettien henkisyys oli hänessä jo syntymästään saakka.

Nykyisin Marxia vastaava hengenheimolainen on valtiotieteilijä Zbigniew Brzezinski, jonka luoma moderni diktatuurioppi voittaa kauheudessaan Marxismin. Tämä oppi (Z. Brzezinski: Between Two Ages USA 1970) /2/, perustuu sille, että koko planeettaamme ohjaa, valvoo ja hallitsee eräänlainen "ylimystö." Tämän ylimystön tai eliitin toimintaa ei rajoita tavanomaiset arvot. Sille on moderni mielipiteenmuokkaustekniikka erittäin korvaamaton seikka.

 

4. Ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen osaan, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui kasaarijuutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta, kuten kappaleessa 3 mainittiin. Hän liitti sosialismin edistyksellisen aatteen ateismiin, vaikka sosialismin luonnollinen kumppani olisi ollut kristinusko. Vastaavasti helvetillinen kapitalismi sai seurakseen kristinuskon. Täten toteutui eräänlainen henkinen huoruus, joka oli samalla ideaali esimerkki kasaarieliitin hajota ja hallitse metodista. Venäjä alkoi muuttua markkinataloudeksi Neuvostoliiton hajotessa teatterimaisen vallankumouksen yhteydessä elokuussa 1991. Neuvostoliiton hajoaminen johtui siitä, että vapaamuurareita ohjaileva kasaarieliitti ei enää tarvinnut "sosialismia" keppihevosenaan.

Lisäselvitys edelliseen kappaleeseen: Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton eli Neuvostoliiton hajottaminen oli osoitus siitä, että molemmilla jättivaltioilla, sekä Amerikan yhdysvalloilla, että silloisella Neuvostoliitolla oli sama salainen ”isäntä” organisaatio, nimittäin sionistinen eliitti tai mafia. Luonnollisesti tämä samainen järjestö hallitsee nykyistä USA:ta, mutta Venäjällä kyseisen eliitin ote on hiukan lipsunut. Ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen osaan, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui juutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta. Yleisesti on tiedossa mainitut maailmanpoliittiset tapahtumat, joten niitä ei tarvitse sen koommin perustella. Mutta mihin perustuu maailman jakaminen kahteen poliittiseen leiriin? Tätä ja ateistisia sosialistisia teorioita (kuten K. Marxin sosialistiset teoriat olivat) voidaan perustella seuraavalla tavalla.

Ensinnäkin käsitellään se asiantila, mihin juontaa juurensa maailman jako kahteen poliittiseen osaan: se perustuu siihen, että juutalaisten helvetit ovat paljon pahemmat ja synkemmät sekä kavalimmat vääryydessään kuin muiden kansojen helvetit. Näistä juutalaisten eli kasaarien helveteistä saapuva virtaus yhdistyy maanpäällä välittävien pahojenhenkien kautta maanpäällä eläviin juutalaisiin ennen muuta kasaarimafian johtajiin. Kyseinen virtaus synnyttää halun tuhota yhteiskuntarauha, kuten hajota ja hallitse -ohjelman mukainen maailman jako kahteen poliittiseen pesäkkeeseen osoittaa. Emanuel Swedenborg vieraili maanpäällä eläessään henkimaailmassa, jossa hän tapasi juutalaisia, kuten hän kertoo teoksessaan Aracana Caelestia osa 1. luku 941 /3/.  Nämä tapaamiset paljastivat myös hyvin juutalaisten todellisen luonteen, sillä spirituaalisessa maailmassa sitä ei voida kätkeä. E. Swedenborgille selvisi muun muassa, että juutalaiset ovat julmin kansa, minkä maailmanhistoriasta voi havaita; kansa, jonka perimmäisin mieltymys on muiden kansojen rappeuttaminen.

 

5. Eräs tärkeimmistä kasaarijuutalaiseliitin maailmanherruutta lisäävistä ja tukevista tekijöistä on Israelin tiedustelupalvelu Mossad. Voidaan sanoa, että se on maailman ylivoimaisin ja tehokkain tiedustelupalvelu. Mossad on lonkeroitunut tehokkaasti ympäri maapalloa, sen keskeisimpiin valtakeskuksiin. Sillä on myös vaikutuskanavat USA:ssa ja Mossadilla on agentteja myös Natossa. Mossadin toimesta murhataan vuosittain satoja ihmisiä, jotka ovat perillä "juutalaisten" kasaaritaustasta ja heidän salakavalista rikoksistaan ihmisyyttä vastaan, joita he ovat toteuttaneet, kun ovat pyrkineet kohti totaalista maailmanherruutta. Mossad vainoaa myös ihmisiä, jotka tietävät ja ymmärtävät "holocaustin" tarkoituksen. Mossadilla on luettelo kaikista niistä henkiloistä, joiden he katsovat olevan ns. "antisemitistisiä." Näiden ihmisten nimiä Mossadin tietokoneohjelmat jäljittävät mm. hotellien, lentoyhtiöiden, rautateiden, laivayhtiöiden ja matkatoimistojen tiedostoista. Mossad suorittaa myös eräänlaista sodanlietsontaa maailman eri kriisipesäkkeissä antaen sotilaallista ja taloudellista tukea sodan molemmille osapuolille. Esim. Sri Langassa, jossa Mossad on tukenut aseellisesti ja kouluttanut sotilaallisesti tamilisissejä ja myös heidän vihollisiaan.

Mikäli World Trade Centerin torneihin kohdistuneessa terrori-iskussa ei menehtynyt lainkaan juutalaisia, on Mossadin täytynyt varoittaa torneissa työskenteleviä juutalaisia tulevasta vaarasta, joten kukaan juutalainen ei siinä tapauksessa olisi saapunut työpaikalleen 11.9.2001. Tapahtuneesta voidaan päätellä, että Mossad ei varoittanut viranomaisia! Miksi? Pääasiassa siksi, että terrori-iskua voi käyttää propaganda-aseena Israelin vastustajia vastaan, kuten nyt parhaillaan tapahtuu.

Terrorismin vastaisen sodan varjolla tapahtuu teurastusta Afganistanissa ja sen varjolla miehitettiin Irak.

6. Israelin valtion perustaminen: kasaarieliitti on petollisen politiikan, lahjonnan ja terrorismin turvin ryöstänyt palestiinalaisten kotimaan. Valtaosa Israelin juutalaisista on kasaarikansaa (turkkilais-mongolidinen kansa), joilla ei myöskään tästä syystä ole oikeutta Israelin valtioon. Nykyinen-Israel on yksi maailman sotilasmahdeista, joka on vaaraksi kaikkien kansojen olemassaololle.

Jälkikirjoituksena tiivistäen mainittakoon seuraavaa: kuten jo aikaisemmin oli puhetta, että juutalaispankkiirit ovat useiden sotien ja vallankumousten takana: esim. Ranskan suuri vallankumous, Venäjän vallankumous, Amerikan sisällissota, Espanjan sisällissota, 1- ja 2 maailmansota, Chilen diktatuuri ja lisäksi toisen maailmansodan jälkeen USA:n ja Israelin sodat. Näiden juutalaiseliitin synnyttämien sotien ja vallankumouksien tarkoituksena on ollut juutalaiseliitin maailmanvaltiuden laajentaminen kohti totaalista planeettamme herruutta. Sodat on otettu käyttöön kun päämääriä ei ole saavutettu poliittisten salajuonitteluiden avulla. Mainittakoon myös, että kasaaripankit ovat myös tukeneet sodan molempia osapuolia. Esim. Amerikan sisällissodassa Rothchildien Pariisin pankki rahoitti etelävaltiota ja Lontoon pankki pohjoisvaltiota. Juuri nyt tapahtuu kasaaripankkiirien ja muun kasaariylimystön toimesta sodan valmistelu kohti kolmatta maailmansotaa. Tästä on osoituksena USA:n suorittama Irakin miehitys eräiden Nato-maiden avustuksella Irakiin sekä aggressiivisuus Irania kohtaan. 

Juutalaiseliitti on luonut poliittisten instrumenttiensa välityksellä Euroopan Unionin mm. vastavoimaksi Aasian voimistumiselle. Heillä (eliitillä) on nyt hallinnassaan Israel, EU ja USA mahdollista tulevaa suursotaa varten. Aasian maiden SCO (Sanghai Cooperation Organization) kehittyy Israelille, EU:lle ja USA:lle vastavoimaksi. Mutta se ei ole vielä riittävän kypsä. Tästä syystä sionistit eli juutalaiseliitti tahtoo aloittaa kolmannen maailmansodan ennen kuin SCO on tullut voimakkaaksi. SCO:n jäsenmaita ovat: Kiina, Venäjä, Kazakstan, Kirgisia, Tadzikistan ja Uzbekistan.Iran on nyt ehdokasjäsenenä ja ehkä pian jäsen, kuten myös Intia. Myöhemmin mahdollisesti SCO:n jäseninä voisivat olla Turkmenistan, Afganistan ja Pakistan, kun ensin USA:n ote helpottaa.

Tämä tarkoittaisi sitä, että SCO:lla olisi potentiaalia kehittyä vahvemmaksi kuin Israel, EU ja USA. Niinpä Israelin ja USA:n aggressioon Irania kohtaan on syynä osittain se, että he tahtovat Iranin pois pelistä ennen kuin se liittyy voimistuneena SCO:hon. Juutalaiseliitti ei siedä, että Israelin lähellä olisi voimakas SCO:n jäsenvaltio. Pääsyynä mahdolliselle tulevalle suursodalle näyttää olevan se, että juutalaisylimystö ei suvaitse sitä, että SCO:sta kehittyy em. kaltainen jopa USA:ta, EU:ta ja Israelia voimakkaampi liittoutuma. SCO:n voimakkuutta tulee lisäämään vielä se, että SCO pyrkii yhteistyöhön tiettyjen Latinalaisen Amerikan valtioiden kanssa. Niinpä Iraniin hyökkäys tulisi palvelemaan ovena kolmannelle maailmansodalle, jota mainittu eliitti haluaa.

Telluksemme vaarallisimmat terroristi-roistot valtiot ovat Israel ja USA. Vain Israel ja USA, ovat ne valtiot, jotka tulisi asettaa taloussaartoon sekä alistaa YK:n asetarkastukseen. On raukkamaista, että mm. Suomen poliittinen johto on asettunut yksisilmäisesti tukemaan USA:n, Britannian ja Israelin harjoittamaa valtionterrorismia, joita sitä vastoin tulisi rohkeasti vastustaa.

 

Lähteet:

1.      DrKarl Steinhauser: EU huomispäivän super-Neuvostoliitto (Karprint Ky 1994 Huhmari).

2.     Z. Brzezinski: Between Two Ages (USA 1970).

Emanuel Swedenborg: Aracana Caelestia osa 1. Ruotsinnos latinasta: Ulf Fornander (Tukholma 1995).

 

LISÄPERUSTELUT KASAARIÄLYMYSTÖN KANSAINVÄLISESTÄ VALLASTA

1. Täydellinen valta kansainvälisessä pankkitoiminnassa

Yllä kuvattu kasaarieliitin eli kasaariälymystön lähes totaalinen kansainvälinen valta on tosiasia. Tämä asiantila ilmenee myös monista asiantuntijoiden lausunnoista, jotka epäsuorasti myöntävät kyseisen voimakkaan ryhmittymän maailmanlaajuisen vallan. Asiantuntijoiden kirjoituksista ilmenee, että USA:lla on lähes täydellinen maailman herruus, joka ilmenee esim. sotilaallisena, taloudellisena kuin myös poliittisena valtana. Mutta tämä hegemonia ei ole USA:lla, vaan kasaarieliitillä, joka hallitsee ja valvoo USA:ta ja myös EU:ta. Esitettäköön seuraavaksi muutamia asiantuntija lausuntoja: Teoksessa (globaali demokratia, Oy Yliopistokustannus, University Press Finland) esitetään, että muun muassa Kansainvälisessä valuuttarahastossa (IMF:ssä), kun siinä päätössääntönä on suuri äänten enemmistö, on tietyillä valtioilla ja valtioryhmillä käytännössä veto-oikeus. Yhdysvallat muodostavat yksin yhden tällaisen ryhmän, koska sillä on 17,16 prosenttia äänistä (ylivoimaisesti suurin). Näin ollen Amerikan Yhdysvalloilla on tehokas veto-oikeus monissa avainkysymyksissä, esim. niissä, jotka koskevat kiintiöiden tai ääniosuuksien muutoksia.

Selitys kiintiöistä: kiintiöt Special Drawing Right (SDR) eli erityisnosto-oikeus on IMF:n vuonna 1969 perustama kansainvälinen reserviarvopaperi, siis jonkin kaltainen raha. Vuonna 2002 oli kaikkien IMF:n jäsenmaiden yhteenlaskettu kiintiöiden (SDR) määrä 212 414.90 USA:n osuus oli siitä 17.16% toisin sanoen 37 149.30 miljardia SDR:ää. Siten SDR on myös IMF:n käyttämä kirjanpitoyksikkö äänioikeuksien laskemiseksi. Äänioikeuksien prosentuaaliset loppusummat poikkeavat hiukan 100 %:sta IMF:n käyttämien pyöristysten vuoksi.

Yllä mainitussa teoksessa mainitaan myös, että yksikään johtokunnan jäsen (IMF) ei voi tehdä mitään merkittävää päätöstä ilman Yhdysvaltojen ja nykyään myös Euroopan tärkeimpien maiden hyväksyntää. IMF on imenyt lähes kaikki maailman valtiot taloudellisesti vararikkoon, sillä IMF edellyttää luottojen saajien "sopeuttamista". Tämä tarkoittaa sitä, että velkaantuneet maat voivat julkisia menoja vähentämällä sekä valtion omaisuutta myymällä vapauttaa varoja velkojen ja niiden jättimäisten korkojen maksuun.

Kyseinen lähde mainitsee myös seuraavaa: Maailman kauppajärjestö (WTO) velvoittaa valtioita lain nojalla noudattamaan WTO:n päätöksiä, sääntöjä ja periaatteita. Valtasuhteiden epätasapaino tulee esille WTO:ssa esim. päätösten valmistelujen ja eri toimijoiden neuvotteluasemissa. WTO:n tarkoitus on kaupan vapauttaminen mm. vapauttamalla tulleja ja karsimalla muita ulkomaankaupan esteitä.

Tämä ei kuitenkaan ole kaikkien valtioiden edun mukaista eikä siitä niin muodoin voi kaikki hyötyä tasapuolisesti. Ja myöskin, että "Keitä ovat ne toimijat, joiden on ollut sosiaalisen asemansa ansiosta mahdollista olla mukana määrittelemässä, mikä on 'kauppaan liittyvää'? WTO:ssa eniten vaikutusvaltaa on Yhdysvalloilla ja EU-mailla".

Lisäksi USA:lla on voimakas vaikutus YK:hon, jonka tulisi olla kaikkien kansojen rauhaisaa yhteiseloa ja sosiaalista tasapuolisuutta edustava foorumi. USA ei kuitenkaan esimerkiksi salli kansalaisiaan tuomittavaksi kansainvälisiin tuomioistuimiin. Ja koska jättivaltio USA on kasaarisionistien hallinnassa, ei YK:lla ole mitään mahdollisuutta rajoittaa maailman vaarallisimman ydinasevaltion, Israelin, harjoittamaa fasismia ja huolestuttavaa kehitystä. Tässä oli siis muutama esimerkki USA:n hyvin voimakkaasta vaikutuksesta maailmanherruuteen. Koska kasaarieliitti ts. sionistiroistot hallitsevat Amerikan Yhdysvaltoja, tarkoittaa se silloin sitä, että kasaariylimystöllä on miltei täydellinen planeettamme herruus kuten jo edellä mainittiin.

Kasaarieliitin himoa ryöstelyyn ja ei-juutalaisten kiristykseen sekä pettämiseen kuvaa hyvin kasaarien kansainvälinen pankkitoiminta, joka sai alkunsa kasaarikeinottelijan Mayer Amschel Rothscildin toimesta. M. A. Rothscild sai kehiteltyä 1700-luvun loppupuoliskolla koronkiskontaan perustuvan kansainvälisen pankkilaitoksen. Tästä kieroutuneesta pankkitoiminnasta saavat maapallon kansakunnat nykyisin myös kärsiä. Kyseinen rahatalouden vääristymä on johtanut kansakunnat taloudelliseen orjuuteen. Rothscildien pankkiirisuvun pirullisesta kehityksestä ja toiminnasta kuvattakoon seuraavaksi yksityiskohtaisemmin. Esityksestä selviää myös se, että pankkiirisuvun toiminta on aina perustunut ja edelleen pohjautuu syvimmästä helvetistä tulevaan Talmudin henkeen.

 

 

"Antakaa minulle valta hallita maailman rahavirtoja
niin en piittaa siitä kuka säätää sen lait."
Mayer Amschel Rothschild (1743-1812)

Lähteet: http://www.taivaansusi.net/historia/rothschild.html

Frederic Morton: Rothschildin suvun elämänkerran kirjoittaja, Encyclopedia Judaica vuodelta 1905

Myös Sir Walter Scott kirjoitti Napoleonin elämästä kertovan teoksensa toisessa osassa, että Ranskan suuri vallankumous oli Rothschildien rahoittama.

 

Rothschildit ovat maailman vaikutusvaltaisimpia ja pisimpään toimineita investointipankkiireita. Heidän historiansa on omituista ja arvaamatonta, ja suvun jäsenetkin ovat pysytelleet tehokkaasti tiedotusvälineiden tavoittamattomissa. Salassa he ovat toimineet juuri siitä syystä, että juutalaiseliittiä ei leimattaisi kansakuntien taloudelliseksi verenimijäksi.

Heidän historian kuvauksensa alkaa Frankfurt-am-Mainista, jossa vuonna 1743 syntyi eräs Mayer Amschel Bauer. Hänen isänsä oli Itä-Euroopasta Saksaan muuttanut juutalainen rahanlainaaja ja kultaseppä Moses Amschel Bauer, joka oli kyllästynyt vaeltelevaan elämään ja päätti jäädä asumaan kaupunkiin jossa hänen ensimmäinen lapsensa syntyi. Moses avasi rahanlainaamon Judenstrassella, ja ovensa yläpuolelle hän ripusti kasaarijuutalaisten vanhan tunnuksen, punaisen kilven.

Sanotaan, että Mayer Amschel Bauerin hämmästyttävät lahjat havaittiin jo nuorena. Poika oli erittäin älykäs ja hänellä oli täydellinen numeropää. Moses opetti hänelle kaiken minkä tiesi pankkitoiminnan saloista. Itse hän toivoi pojastaan rabbia, mutta isän aikainen kuolema esti nämä suunnitelmat.

Moseksen kuoleman jälkeen nuori Mayer aloitti työt eräässä Oppenheimerin pankissa Hannoverissa. Hän osoitti kyvykkyyttä pankkialalle, jonka työnantaja heti huomasi ja niinpä Mayer yleni pian pankin nuoremmaksi osakkaaksi. Sen jälkeen hän palasi Frankfurtiin ja osti itselleen isänsä vuonna 1750 perustaman rahanlainaamon. Punainen kilpi roikkui yhä oven yläpuolella, ja Mayer muutti sukunimensä sen mukaan Rothschildiksi.

Mayer nai kuusitoistavuotiaan Gutele Schnaperin ja sai kymmenen lasta, joista viisi oli poikia. Heidän nimensä olivat Amschel, Salomon, Nathan, Kalman ja Jaakob. Toiminnan laajeneminen edellytti tietysti mainetta ja kunniaa, joita Mayer Rothscild ei tietenkään missään tapauksessa vastustanut. Maineeseen nuori Rothschild nousi kuitenkin vasta päästyään Hesse-Hanaun ruhtinaan Wilhelm IX:n suosioon.

Liiketoimissaan nuori pankkiiri ystävystyi kenraali von Estorffin kanssa, jonka tilejä hän hoiti. Kenraali oli kovin innostunut harvinaisten kolikoiden keräilystä. Kun Mayer Rothschild sai tietää, että von Estorff kuului myös ruhtinas Wilhelm IX:n hoviin, hän houkutteli kenraalin puolelleen tarjoamalla erinäisiä arvokkaita rahoja puoli-ilmaiseksi. Vastapalvelukseksi von Estorff esitteli Rothschildin ruhtinas Wilhelmille.

Eräänä päivänä myös itse Wilhelm osti Rothschildiltä koko joukon arvokkaita vanhoja mitaleita ja rahoja. Tämä oli ensimmäinen liiketoimi valtionpäämiehen ja Rothschildin välillä. Eipä aikaakaan, kun Mayer Rothschildistä tuli useiden saksalaisruhtinaiden henkilökohtainen pankkiiri. Hän kirjoitteli Euroopan prinsseille ja ruhtinaille nöyristeleviä kirjeitä, joilla hän ajan tyylin mukaan ruokki kruunupäiden turhamaisuutta.

Esimerkkejä Rothschildin lähettämistä kirjeistä Euroopan Prinsseille ja Ruhtinaille; Kirjeiden yleinen tyyli oli seuraavanlainen:

”Olen ollut äärimmäisen onnekas saadessani palvella teidän ylevää ruhtinaallista korkeuttanne useita kertoja teidän armollisimmaksi tyytyväisyydeksenne. Olen valmis käyttämään kaiken energiani ja koko omaisuuteni palvellakseni teidän ylevää ruhtinaallista korkeuttanne milloin tahansa tulevaisuudessa te suvaitsette minua käskeä. Tähän minua kannustettaisiin erityisen voimakkaasti, jos teidän ylevä ruhtinaallinen korkeutenne osoittaisi suosiotaan nimityksellä yhdeksi teidän korkeutenne tuomioistuimen edustajaksi. Teen tämä rohkean pyynnön luottavaisena vakuuttuneena siitä, että siitä ei aiheudu teille minkäänlaista harmia; kuitenkin tällainen huomion osoitus minun osaltani nostaisi kaupallisen asemani sekä auttaisi minua monin tavoin, josta syystä tunnen varmuudella voivani luoda omaisuuden Frankfurtin kaupungissa”, (oma käännös).

 

Niinpä 21.4.1769 Mayer Rothschild saattoi naulata liikkeensä yläpuolelle kultakirjaimin koristellun Hesse-Hanaun vaakunan.

Ruhtinas Wilhelm IX sai aikanaan mainetta "ihmiskauppiaana". Kyseisellä kauppias termillä tarkoitetaan sitä, että Wilhelm saattoi vuokrata omia sotajoukkojaan - mikäli hinnasta sovittiin - kenelle tahansa Euroopan kuninkaalle tai ruhtinaalle. Hänen paras asiakkaansa oli Englannin hallitus, joka tarvitsi runsaasti sotajoukkoja muun muassa kurittaakseen kapinoivia siirtolaisiaan Amerikassa.

Rothschildien elämäkerturi Frederic Morton kuvaili ruhtinas Wilhelmiä "Euroopan kylmäverisimmäksi keinottelijaksi". Saksalaisten palkkasoturien laajaa käyttöä kuvaa hyvin se, että Amerikan itsenäisyyssodan Valley Forgen taistelussa George Washingtonin hannoverilaisia vastassa olivat Wilhelmin saksalaiset. Siispä saksalaiset surmasivat toisiaan rahasta Amerikan mantereella.

Wilhelmin palkkasoturibisnekset tulivat hyödyttämään myös Mayer Rothschildiä. Sattui kuitenkin kerran niin, että Wilhelmin oli lähdettävä poliittisista syistä maanpakoon Tanskaan. Englannin hallituksen maksamat 600,000 puntaa - vuokrattujen sotajoukkojen palkat - hän jätti pahaksi onnekseen Rothschildien pankkiin turvaan. Mayerillä ei ollut aikomustakaan maksaa noita palkkoja. Sen sijaan hän antoi rahat pojalleen Nathanille ja lähetti hänet Englantiin perustamaan niillä oman pankin. Nathan nelinkertaisti omaisuutensa myöntämällä lainoja Wellingtonin herttualle ja rahoittamalla tämän sotaretkiä. Myöhemmin pankkia vaurastutti kullan arvolla keinottelu.

Encyclopedia Judaica vuodelta 1905 kertoo, että Nathan investoi saamansa rahat ”Itä-Intian kauppakomppanian kultaan tietäen sitä tarvittavan Wellingtonin niemimaan kampanjassa. Varastetulla rahallaan Nathan teki ei vähempää kuin nelinkertaisen voiton; 1) myydessään Wellingtonin paperit [jotka hän myös 50 sentillä dollaria kohden ja keräsi parittain]; 2) myydessään kultaa Wellingtonille; 3) ostaessaan sen takaisin; 4) ja välittämällä Portugalille. Tästä sai alkunsa suvun mahtava omaisuus." (s. 494) (oma käännös).

Suunnaton röyhkeys on ennenkin tuonut suurimmat voitot, eivätkä Rothschildit muodostaneet tässä suhteessa poikkeusta. Seuraavaksi perhe laajensi liiketoimintaansa ympäri Eurooppaa. Amschel muutti Berliiniin ja avasi siellä oman pankkinsa. Salomon perusti omansa Wieniin, Jaakob avasi pankkinsa Pariisissa ja Kalman Napolissa.

Mayer Amschel Rothschild kuoli 19.9.1812 ja jätti jälkeensä vain kaksi päivää aikaisemmin kirjoittamansa testamentin. Tuossa testamentissa hän määräsi, miten suvun omaisuutta tulevaisuudessa hoidettaisiin ja kartutettaisiin. Testamentti on sisällytetty Frederic Mortonin virallisen Rothschildin suvun elämänkertaan ja sen sisältö on seuraava (oma käännös):

"(1) Kaikki Rothschildien kauppahuoneen avainasemat täytyy olla suvun jäsenten hallussa, eikä palkattujen käsissä. Ainoastaan suvun miespuoliset saavat osallistua kauppatoimintaan. Vanhimman pojan vanhin poika on aina suvun päämies ellei enemmistö muuta sukua sovi toisin. Tästä poikkeussyystä Nathan, joka oli erityisen nerokas, valittiin Rothschildien kauppahuoneen päämieheksi vuonna1812.

(2) Perheen pitää naida sukunsa sisäisesti ensimmäisiä ja toisia serkkujaan säilyttäen siten valtavan omaisuutensa. Tätä sääntöä noudatettiin alussa tiukasti, mutta myöhemmin kuin muita rikkaita juutalaisia pakkiyhtiöitä astui näyttämölle, sitä lievennettiin sallimalla joidenkin Rothschildien naida määrättyjä jäseniä uudesta eliitistä.

3) Amschel kielsi perijöiltään ehdottomasti missään tilanteessa sallimasta julkista inventaariota omaisuudestaan tuomioistuinten tai minkään muunkaan tekevän. Hän kielsi myös kaikki lailliset toimet ja julkistamisen perinnön arvosta. Kuka tahansa rikkoisi näitä sääntöjä tai toimillaan rikkoo niitä välittömästi katsotaan kiistäneen testamentin, ja hän saa kärsiä siitä seuraukset.

(4) Rothschild määräsi suvun jatkuvaan kumppanuuteen säätäen suvun naispuolisille jäsenille miehineen ja lapsineen osuuden omaisuudesta kuitenkin niin että ne suvun miespuoliset jäsenet sitä hallitsevat. Jos vastusti näitä järjestelyjä menetti osuutensa omaisuudesta. (Viimeinen määräys oli erityisesti suunnattu sinetöimään sellaisten henkilöiden suut, jotka ehkä halusivat rikkoa välinsä perheen kanssa. Rothschild ilmeisesti ajatteli että suvulla oli paljon asioita, jotka eivät koskaan saisi nähdä päivän valoa). Rothschildien kauppahuoneen suuri vahvuus perustui useaan tärkeään tekijään:

(A) Täydellinen salaisuus johtuen suvun totaalisesta liikeasioiden kontrollista;

(B) Käsittämätön, lähes yliluonnillinen kyky nähdä mitä tulevaisuudessa tapahtuisi ja käyttää tieto hyväkseen. Koko perhettä ajoi tyydyttämätön himo omaisuuden ja vallan hankkimiseen, ja

(C ) Täydellinen häikäilemättömyys kaikissa liiketoimissa."

(Frederic Morton, the Rothschilds)

tonin mukaan Mayer Rothschild ja hänen viisi poikaansa olivat samaan aikaan lahjakkaita talousneroja ja tunteettomia laskelmoijia. Elämänkerrassa mainitaan myös, kuinka tärkeä juutalaisten pyhä kirja Talmud oli Rothschildeille. Joka lauantai suku kokoontui keskustelemaan rabbin kanssa vanhasta laista, ja Mayer saattoi milloin tahansa arkipäivisinkin ottaa Talmudin esille ja lukea sitä ääneen; silloin kaikkien suvun jäsenten oli oltava aivan hiljaa ja kuunneltava.

Morton kertoo, että yleensä ihmisten on ollut aina vaikea ymmärtää, miten näiden ihmisten pohjatonta ahneutta, sillä heillä oli jo paljon, mutta siitä huolimatta he tahtoivat jatkuvasti lisää. Rothschildien suvun ajava voima on ollut valloittaminen. Suku ei koskaan solminut pysyviä ystävyyssuhteita ja liittoja. He käyttivät kumppaneitaan hyväkseen niin kauan kuin pystyivät ja pettivät heidät välittömästi heidän tultua tarpeettomiksi.

Monet salaliittoteoreetikot väittävät, että Mayer Amschel Rotschild osallistui taloudellisesti Adam Weishauptin "illuminatin" luomiseen. Sir Walter Scott kirjoitti taas Napoleonin elämästä kertovan teoksensa toisessa osassa, että Ranskan suuri vallankumous oli Rothschildien rahoittama, joka varmasti pitääkin paikkansa.

Sivujuonena kerrottakoon, miten Rothschildit pääsivät vuonna 1773 osalliseksi erääseen hyvin merkittävään liikelaitokseen, joka tunnetaan Englannin keskuspankin nimellä. Pankin syntytarina on vähintäänkin outo.

Jo edellämainitut finanssipiirit vastustivat kiihkeästi Stuarttien valtaa Englannissa. Heidän taloudellinen tukensa oli yksi tekijä joka nosti Oranian William III:n valtaistuimelle v. 1689. Samana vuonna hän perusti katolilaisvastaisen liikkeen, josta muodostui Oranialaisveljeskunta, ja jonka päätehtävä oli edistää protestanttisuuden leviämistä Englantiin. Pian Vilhelm Oranialainen sekaantui kuitenkin kalliiksi käyneisiin sotiin katolista Ranskaa vastaan ja sai maansa velkautumaan perin pohjin. Hän joutui jälleen kääntymään vanhojen tukijoidensa, Euroopan juutalaisten pankkiirien, puoleen. Agenttinsa William Patersonin avulla William sai valtionvarainhoitajan suostuteltua lainaamaan 1,25 miljoonaa Sterling-puntaa kyseisiltä pankkiireilta. Koska valtion velka oli noussut dramaattisesti, tämä nähtiin ainoana pelastuskeinona. Pankkiirit suostuivat lainaamaan Williamin tarvitsemat rahat seuraavilla ehdoilla:

”1. Johtajien nimien tulee säilyä salaisina, ja heillä on oikeus perustaa Englannin pankki.

2. Pankin johtajat voivat määrittää kultaan sidotulle punnalle haluamansa arvon.

3. He voivat lainata kymmenen puntaa paperissa jokaista tallettamaansa kultapuntaa kohden.

4. He saavat vakaannuttaa kansallisen velan ja ottaa siihen tarvittavan summan kansalaisilta suorilla

veroilla”. (Lähde: Herbert G. Dorsey).

"Näin syntyi ensimmäinen yksityinen keskuspankki. Tämän kaltainen pankkitoiminta toi 50% voitot 5% investoinnilla, ja Englannin kansa sai maksaa siitä. Juutalais-pankkiireilla ei ollut pienintäkään aikomusta saada antamiaan velkoja takaisin, vaan antaa niiden kasaantua, sillä juuri valtion suuret velat ja niiden korot antoivat heille poliittista vaikutusvaltaa. Englannin valtionvelka, joka vuonna 1694 oli 1.250.000 puntaa, nousi vuoteen 1698 mennessä kuuteentoista miljoonaan puntaan.

Suurimman kaappauksensa ja kaikkien aikojen menestyksekkäimmän liiketoimensa Rothschildit tekivät kuitenkin Waterloon taistelulla. Rothschildit olivat ainoa suku, joka saattoi Napoleonin sotien aikana rikkoa mannermaasulkemusta, siitä yksinkertaisesta syystä, että he rahoittivat kumpaakin sotivaa osapuolta: Pariisin Rothschildin pankki Napoleonia ja Lontoon pankki Iso-Britanniaa. Rothschildeillä oli laaja tiedusteluverkko ympäri Eurooppaa, ja he käyttivät viestinnässään laajalti salaisia koodeja. Nathan kirjoitti kaikki viestinsä lapsuudessaan oppimalla jiddishin kielellä, jota ulkopuolisten oli hyvin vaikea ymmärtää.

Nathan Rothschild oli kaukonäköisesti ymmärtänyt Waterloon taistelun merkityksen, ja hänen vakoojansa olivat paikalla seuraamassa sitä. Kesäkuun 20. päivä 1815 kuriiri kertoi tiedon taistelun lopputuloksesta Nathanille itselleen, joka oli pitänyt huolta siitä että hän ensimmäisenä saisi tietää siitä. Hän palasi välittömästi Lontoon pörssiin. Historioitsija John Reeves (The Rothschilds, Financial Rulers of Nations, 1887) kertoo tapahtumista seuraavasti:

Saapuessaan Pörssiin keskelle kiihkeitä spekulaatioita taistelun lopputuloksesta meni Nathan tavalliseen asentoonsa kuuluisalle Rotschildin Pylvään luokse. Tunteettoman näköisenä, ilman pienintäkään muutosta kivikasvojen ilmeessä tai piikivenkovissa silmissään, antoi Rotschildien Huoneen päämies ennalta sovitun merkin lähellä tarkkaaville asiamiehilleen.

Rotschildien asiamiehet alkoivat välittämästi pudottaa osakkeiden hintoja. Kun Satojen kuten tuhansienkin dollarien arvoiset osakkeet virtasivat pörsseihin, alkoi niiden arvo laskea. Sitten alkoi romahdus. Nathan jatkoi nojaamistaan ”pylvääseensä”, tunteettomasti, ilmeettömästi. Hän jatkoi myymistään, ja myi, ja myi. Pörssit jatkoivat romahdustaan. Sana alkoi kiertää Pörssissä: ”Rothschild tietää”. ”Rothschild tietää”: ”Wellington on hävinnyt Waterloon.

Myynti muuttui paniikinomaiseksi kun ihmiset kiirehtuvät myymään ”arvottomat” osakkeensa tai paperi rahansa toivoen saavansa edes osan niiden arvosta takaisin joko kullassa tai hopeassa. Osakkeet jatkoivat syöksylaskuaan arvottomuuteen. Monen tunnin kuumeisen kaupankäynnin jälkeen osakkeet olivat romahtaneet. Vaihtosuhde oli suunnilleen viisi senttiä dollaria kohden.

Nathan Rothschild, yhtä ilmeettömänä kuin ennenkin, nojautui pylvääseensä. Hän jatkoi hienojen merkkiensä antamista. Nämä merkit olivat kuitenkin erilaiset. Ne erosivat aikeisemmista niin hienosti, että ainoastaan pitkälle koulutetut asiamiehet kykenivät huomaamaan muutoksen. Johtajansa vinkistä menivät Rothschildien tusinat asiamiehet paikoilleen Pörssiin ja ostivat jokaisen saatavilla olevan osakkeen lähes ilmaiseksi.

Vähän myöhemmin viralliset uutiset saapuivat brittien pääkaupunkiin. Englanti oli nyt Eurooppalaisen näyttämön pääroolissa. Osakkeet kohosivat aiempaa arvoaan korkeammalle muutamissa sekunneissa. Kun brittien voiton merkitys alkoi upota yleiseen tajuntaan, kohosi osakkeiden arvo vielä korkeammalle.

Napoleon oli kohdannut Waterloonsa. Nathan oli ostanut Brittiläisen talouselämän hallinnan. Hänen ennestään valtava omaisuutensa oli vain viikon kuluessa kaksikymmenkertaistunut.

Ranskalla oli luonnollisesti suuria ongelmia nousta kirvelevästä tappiosta."

”Hän oli maailman rahamarkkinoiden herra ja kuningas, sekä tietysti kaiken muunkin herra ja kuningas. Hän kirjaimellisesti piti kämmenellään eteläisen Italian tuloja, ja kaikkien maiden ministerit kuuntelivat hänen neuvojaan ja antoivat hänen ehdotuksensa johdattaa päätöksiään.”

"Rothschildit rakasivat loistaa. Mutta sosiaalisesti kunnianhimoisten suruksi Rothschildit loistavat ainoastaan kameralle, heidän itsensä laisten keskuudessa. Heidän mieltymyksensä vaiteliaisuuteen näyttää lisääntyneen viimeisten sukupolvien myötä. Huoneen perustaja kauan sitten oli vaitelias; kuitenkin jotkut hänen pojistaan syöksyössään Europan vallan linnakkeisiin haalivat käsiinsä jokaisen mahdollisen aseen mukaan lukien raa´an julkisuuden. Nykyään perhe hoitaa asioitansa näkymättömissä ja kuulumattomissa. Sen vuoksi jotkut luulevat, että suuresta legendasta on vähän jäljellä. Rothschildit ovat varsin tyytyväisiä julkisten yhteyksien rajoittumiseen legendaan. Vaikka he hallitsevat joukoittain tehdas-, kaivos- ja turistiyrityksiä, sekä kaupallisia yrityksiä, ei yksikään niistä kanna Rothschildien nimeä. Koska ne ovat yksityisiä kumppanuuksia, ei sukujen kauppakamarien tarvitse julkaista kauppataseitaan tai ilmaista taloudellista tilannettaa, eivätkä ne sitä koskaan teekään” (The Rothschilds. Pp. 18, 19)."

Vuonna 1817 se sopi suuresta valuuttaluotosta Pariisin Ouvard-pankin ja Lontoon Baring Brothersien kanssa. Mutta Rothschildeiltä he eivät halunneet penniäkään. Kun vuotta myöhemmin Ranska tarvitsi lisää velkaa, jälleen he kylmästi ohittivat Rothschildit ja kääntyivät Ouvardin puoleen. Rothschildin viisi veljestä käyttivät kaikki keinonsa saadakseen jalkansa Ranskan oven väliin, mutta turhaan. Ranskan aristokraatit pitivät heitä halveksittavina nousukkaina ja epäluotettavina kiskureina. Mutta he eivät ymmärtäneet Rothschildien mahtavinta asetta: kykyä keinotella rahan ja kullan arvolla.

5. päivä marraskuuta 1818 tapahtui täysin odottamaton käänne. Ranskalaiset osakkeet, jotka olivat nousseet tasaisesti pitkin vuotta, alkoivat nopeasti pudota. Tämän olivat aiheuttaneet veljekset Kalman ja Jaakob, jotka olivat sukunsa tuella ostaneet kolmansien välikäsien kautta kaikki ranskalaiset osakkeet, joita Ouvard ja Baring Brothers olivat pistäneet markkinoille. Kysyntä oli nostanut niiden hintaa paljon todellista arvoaan korkeammalle. Sitten he alkoivat myydä kaiken ostamansa nopeaan tahtiin ympäri eurooppaa. Ranskalaiset osakkeet suorastaan dumpattiin. Ne myytiin polkuhintaan. Tunnelma kuningas Ludwig XVIII:n palatsissa oli järkyttynyt. Ei kulunut vuottakaan, kun Rothschildeistä tehtiin Ranskan kuninkaan taloudellisia neuvonantajia, eikä heidän vaikutusvaltansa rajoittunut pelkästään taloudellisiin asioihin.

Benjamin Disraeli, Iso-Britannian pääministeri, kirjoitti kirjan nimeltään Coningsby. Jewish Encyclopedia (Vol. 10, s. 501) sanoo kirjan kuvaavan täydellisesti Rothschildien imperiumia. Disraeli kirjoitti kirjassaan Nathan Rothschildistä seuraavasti: "the lord and master of the money markets of the world, and of course virtally lord and master of everything else. He literally held the revenues of southern Italy in pawn, and monarchs and ministers of all countries courted his advice and were guided by his suggestions."

Mayer Amschelin kuoleman jälkeen (1812) suvun omaisuuden hoito siirtyi Nathanille. Koordinoidakseen perheen finansseja paremmin hän perusti Lontooseen Nathan Mayer Rothschild & Sons Bankin, jolla oli sivuliikkeet Wienissä, Pariisissa ja Berliinissä. Muutamia mainintoja tämän pankin liiketoimista: N. M. Rotschild & Sons teki kauppaa osakkeilla ja lainoilla, takasi hallituksia, pyöritti useita pienempiä pankkeja ja hallinnoi useita rautatieyhtiöitä sekä teräs- ja aseteollisuutta.

AmeríkanYhdysvalloissa sitä edustivat J. P. Morgan & Co., Kuhn Loeb & Co. ja August Belmont & Co. Nathan hallitsi perheen päänä vuoteen 1836, jolloin hänet myrkytettiin sukukokouksen aikana. Sukukokouksen syynä olivat olleet Nathanin pojan Lionel Rothschildin häät. Lionelin urasta N. M. Rothschild & Sonsin johtajana tuli säkenöivä, ja myöhemmin hänet sekä aateloitiin että valittiin Englannin parlamenttiin. Vastuu suvun omaisuuden hallitsemisesta ja kartuttamisesta siirtyi Jaakob (James) Rothschildille, veljeskatraan toiseksi vanhimmalle. Hän johti Rothschildien klaania kuolemaansa asti v. 1868.

 

Hyvän kuvan Rothschildien operaatioista 1800-luvulla antaa Yhdysvaltain sisällissota, joka tuotti heille tähtitieteellisiä voittoja. Sodassa Unionia, siis pohjoisvaltioita rahoitti Lontoon N. M. Rothschild & Sons, kun taas Konfederaattia eli etelävaltioita rahoitti lähes yksipuolisesti Pariisin Rothschildin pankki. Häviäjiä sodassa olivat sekä Pohjoinen että Etelä - niinpä voitot menivät, jo tuolloin kansainväliselle suurpääomalle. Tukemalla molempia osapuolia he eivät voineet hävitä.

Presidentti Lincoln tajusi kuitenkin taka-ajatukset ja kieltäytyi maksamasta Rothschildien vaatimia korkoja. Tämä kieltäytyminen maksoi Lincolnin hengen, kun eräs John Wilkes Booth kyseisten Talmud-ideologian kannattajien toimesta murhasi Lincolnin huhtikuun 14. päivänä 1865. John W. Booth karkasi myöhemmin vankilasta Rothschildien agentin George Bickleyn, "Kultaisen piirin ritarikunnan" perustajan, avulla ja vietti loppuelämänsä melko makeasti Englannissa Rothschildien maksaman avokätisen eläkkeen turvin. Toisin sanoen tämä Rothscildien Boothin avustaminen on selvä todiste siitä, että Rothscild-talmudistit olivat Lincolnin surmaamisen takana.

Waterloo, Yhdysvaltain sisällissota, Ranskan alistaminen jn e. ovat olleet vain muutamia esimerkkejä Rothschildien maailmanlaajuisista operaatioista. 1800-luvun loppupuolella he nimittäin vaihtoivat täydellisesti strategiaansa. Aikaisemmin he olivat avoimesti kerskailleet häikäilemättömyydellään ja kokonaisten valtioiden hyväksikäytöllään. Mutta äkkiä he päättivät vetäytyä parrasvaloista ja siirtyä toimimaan kokonaan erilaisten "front organizationien" kautta. Rothschildien modernia strategiaa valottaa Morton:

"Rothschilds love to glisten. But to the sorrow of the socially ambitious, Rothschilds glisten only in camera, for and among their own kind. Their penchant for reticence seems to have grown in recent generations. The founder of the house enjoined it a long time ago; but some of his sons, while storming Europe's innermost bastions of power, wrapped their hands around every weapon, including the rawest publicity. Today the family grooms the inaudibility and invisibility of its presence. As a result, some believe that little is left apart from a great legend. And the Rothschilds are quite content to let legend be their public relations. Though they control scores of industrial, commercial, mining and tourist corporations, not one bears the name Rothschild. Being private partnerships, the family houses never need to, and never do, publish a single public balance sheet, or any other report of their financial condition" (The Rothschilds. pp. 18, 19).

Lähteet: http://www.taivaansusi.net/historia/rothschild.html

Frederic Morton: Rothschildin suvun elämänkerran kirjoittaja, Encyclopedia Judaica vuodelta 1905.

Myös Sir Walter Scott kirjoitti Napoleonin elämästä kertovan teoksensa toisessa osassa, että Ranskan suuri vallankumous oli Rothschildien rahoittama.

 

Kuten USA, niin myös Eurooppa on kasaarimafian valvonnassa ja hallinnassa. Erikoisesti huonolta näyttää Euroopan unioniniin kuuluvista maista tilanne Ruotsin kohdalla, jonne on pesiytynyt hyvin tunnettu sionistiperhemafia Bonnier, joka omistaa ja hallitsee viestintäimperiuminsa välityksellä totaalisesti Ruotsin ja myös osittain muidenkin EU-maiden joukkotietodusta sekä myös nykyisen roskakulttuurin, kuten esim. kirjallisuus, musiikki jne., markkinoita. Kyseisellä perheellä on lähes täydellinen joukkotiedotus välineiden omistus ja hallinta,. Tämän ansiosta he nauttivat totaalista valtaa Ruotsin valtion sisällä aina ylhäältä alas saakka. Bonnierin perhe dynastia hallitsee esim. Ruotsin pankki- ja luottotoimintaa, jolla on vaikutus maan valtionpankkiin. ( http://abbc2.com/islam/ )

Median eri sektorit eivät ole ainoat joissa sionistit nauttivat suurta valtaa Ruotsissa. Sionistien hegemonia ulottuu myös taloudelliselle alueelle. Tästä kertoo esimerkiksi se, että ruotsalaiset yritykset ovat avustaneet ja tukeneet Israelin suorittamaa miehitystä palestiinan arabeja kohtaan. Näistä yrityksistä mainittakoon seuraavat: Nils- Johan AB (Tukholma), Stockholms Fondkommission AB, AB Safir (Tukholma), Fristads arbetskläder (Tukholma) ja Investment AB Proventus m fl.

(Lähde: Ahmed Rami: Vad är Israel?)

Laajemmin sionistien finanssihegemoniasta sivustolla: "Hur ett sionistiskt företag opererar i Sverige" (http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/bok/ims/ims13.htm /).

 

2. Länsimaisten joukkotiedotusvälineiden lähes täydellinen valvonta ja hallinta. Esimerkkejä:

Juutalaisten hallinta sähköisen uutis- ja viihdemedia alueella AmerikanYhdysvalloissa. Jatkuva viestintäalan sääntelyn väheneminen valtiovallan taholta ei ole johtanut suoraan lisääntyneeseen kilpailuun, vaan enemmänkin yleistyneisiin yhtiöiden fuusioitumisiin, jotka ovat tuottaneet kourallisen miljardien arvoisia media-konglomeraatteja. Suurimmat näistä megayrityksistä kasvavat nopeasti syömällä kilpailijoitaan, lähes kolminkertaistaen kokonsa 1990-luvun aikana. Missä ikinä katsommekin televisiota, joko paikallista asemaa tai kaapeliverkon tai lautasantennin kautta; missä tahansa näemme elokuvan, joko teatterissa tai kotona; missä hyvänsä kuuntelemme radiota tai äänitettyä musiikkia, missä milloinkin luemme sanomalehteä, kirjaa tai aikakauslehteä on silloin hyvin todennäköistä, että tiedon tai viihteen, jota saamme, on tuottanut tai levittänyt joku näistä seuraavista megamedia-yhtiöistä:

Time Warner: Suurin media-konglomeraatti on nykyisin Time Warner, (aiemmin nimeltään AOL-Time Warner. AOL-etuliite pudotettiin nimestä kun liittovaltion tutkijat asettivat kyseenalaiseksi AOL-osan kirjanpitokäytäntöjä), joka sai nykyisen muotonsa, kun America Online osti Time Warnerin 160 miljardilla dollarilla vuonna 2000. Yhdistyneillä yhtiöillä oli 39 miljardin dollarin tulot vuonna 2003. Fuusio toi yhteen ei-juutalaisen Steve Casenin, joka oli uuden AOL-Times Warnerin, siis Time Warnerin hallituksen puheenjohtajana sekä juutalaisen Gerald Levinin, joka toimi mainitun fuusion toimitusjohtajana. Mainittakoon, että kyseiset Yritykset ovat aloillaan Yhdysvaltojen ja maailman suurimpia.

Warnerin perustivat viime vuosisadan alkupuolella, juutalaiset Warnerin veljekset. Warner muodostui nopeasti osaksi juutalaista valtakeskusta Hollywoodissa, joka on niin tunnettu tosiasia, että juutalaiset kirjoittajat avoimesti sen myöntävät, aivan kuten senkin aukottomuuden, että jokainen uusi yrityskauppa tulee juutalaisten hallitsemaksi hetkessä: Viitaten aiempaan fuusioon Time Inc:n ja Warnerin kesken juutalainen kirjoittaja Michael Wolff kirjoitti New York -aikakauslehdessä vuonna 2001: "Sitten Time Inc:n yhdistymisen Warnerin kanssa kymmenen vuotta sitten, yksi mielenkiintoinen muutos on se, että siitä on tullut juutalainen yhtiö." (Artikkelista "From AOL to W", New York -aikakauslehti, 29.1.2001).

Kolmanneksi vaikutusvaltaisimmassa asemassa AOL-Time Warnerissa, ainakin paperilla, oli hallituksen varapuheenjohtaja Ted Turner, valkoinen ei-juutalainen. Turner oli vaihtanut Turner Broadcasting Systeminsä, johon kuului CNN, Time Warnerille 1996 suuresta osuudesta Time Warnerin osakkeita. Huhtikuuhun 2001 mennessä Levin oli tehokkaasti erottanut Ted Turnerin, poissulkien hänet kaikesta todellisesta vallasta. Turner kuitenkin säilyi hyvin suurena ja äänekkäänä osakkeenomistajana ja johtokunnan jäsenenä.

Levin kuitenkin yritti enemmän kuin mihin pystyi ja toukokuussa 2002 hänet erotettiin yhtiön hallituksesta. Ted Turnerille, joka oli menettänyt seitsemän miljardia aiemmasta yhdeksästä miljardista Levinin huonon johtamisen vuoksi se oli laiha lohtu. Turner säilyi ulkopuolisena ilman kontrollia yhtiön sisäpiirin työssä. Myös Steve Case siirtyi paineen alla pois virastaan toukokuussa 2003. Hallitus korvasi sekä Levinin että Casen mustalla Richard Parsonsilla. Parsonsin takana juutalainen vaikutusvalta säilyy vallitsevana.

AOL on suurin internetpalveluntarjoaja maailmassa 34 miljoonalla amerikkalaisella asiakkaallaan. Sitä käytetään nykyään internetissä pohjana Time Warnerilta tulevalle juutalaiselle sisällölle. Jodi Kahn ja Meg Siesfeld, molemmat juutalaisia, johtavat Time Inc. Interactiven ryhmää vastaavan päätoimittajan Ned Desmondin, valkoisen ei-juutalaisen, alaisuudessa. Kaikki kolme raportoivat Time Inc:n päätoimittajalle Norman Pearlstinelle, joka on juutalainen. Heidän työnään on ohjata Time Warnerin sisältöä America Onlinen tietyille kohderyhmille, erityisesti naisille, lapsille ja nuorille. Tällöin tämä kohderyhmä altistuu juutalaismafian vaaralliselle ja henkisesti sairaalle aivopesun vaikutukselle.

Time Warner oli jo valmiiksi toiseksi suurin kansainvälisistä mediajättiläisistä, kun se fuusioitui AOL:n kanssa. Time Warnerin tytäryhtiö HBO (26 miljoonaa tilaajaa) on maan suurin maksullinen kaapelitelevisioverkko. HBO:n "kilpailija" Cinemax on eräs Time Warnerin useista kaapeliyrityksistä.

Ennen kuin juutalainen miljardööri Edgar Bronfman Jr. hankki PolyGramin toukokuussa 1998, Warner Music oli Amerikan suurin levy-yhtiö 50 levymerkillään. Warner Music oli varhainen "gangstarapin" edistäjä. Interscope Recordsin kautta (ennen kuin Interscopen hankki eräs toinen juutalaisomisteinen mediayhtiö) se auttoi popularisoimaan musiikkilajin, jonka kuvainnolliset lyriikat nimenomaisesti vaativat mustia tekemään väkivallantekoja valkoisia vastaan. Bronfman osti Warner Musicin 2004, pitäen sen täysin juutalaisissa käsissä.

Jatkeena kaapelitelevisiolle ja musiikille Time Warner on vahvasti mukana tuottamassa suuren luokan elokuvia (Warner Brothers Studio, Castle Rock Entertainment ja New Line Cinema). Time Warnerin lehdenjulkaisuhaaraa johtaa sen juutalainen päätoimittaja Norman Pearlstine. Hän kontrolloi 50 aikakauslehteä, mukaanluettuna Time, Life, Sports Illustrated ja People.

Kirjankustannushaara sisältää esimerkiksi Time-Life Booksin, Book-of-the-Month Clubin, Little Brownin, jne.. Time Warner omistaa myös Shoutcastin ja Winampin työkalut, joihin suurin osa itsenäisistä perinteisistä internetradio toimittajista turvautuu ja on myös johtavana vaikuttajana Amerikan levyteollisuuden keskusjärjestössä RIAA:ssa. Norman Pearlstinen oli ennen kaikkea "neuvottelemassa" itsensä kanssa, kun internetradiotoiminnan musiikkitekijänoikeuspalkkiot asetettiin niin, että ne vahvasti suosivat suuria sisällöntuottajia ja pakottivat monet itsenäiset radiotoimittajat hiljaisuuteen.

(The Register, "AOL Time Warner takes grip of the net radio", 8.4.2003)

Ted Turnerin opetus: "Ole hyvin varovainen kenen kanssa fuusioidut."

Ted Turnerin, ei-juutalaisen media-raketin, tekemä tarjous CBS:n ostamisesta 1985, synnytti USA:n mediajohtokunnissa hysteerimielialan. Turner oli tehnyt omaisuuden mainostamisella ja rakentanut menestyvän kaapeli-tv ja uutiskanavan, CNN:n, jolla oli yli 70 miljoonaa tilaajaa.

Vaikka Turner ei ollut asettunut koskaan juutalaisten etuja vastaan, William Paley ja muut juutalaiset CBS:ssä pitivät häntä silti hallitsemattomana: Karkuteillä oleva tykki, joka saattaisi jossain vaiheessa kääntyä heitä vastaan. Juutalainen uutismies Daniel Schorr, joka oli työskennellyt Turnerille, totesi vieläpä julkisesti, että hänen entisellä työnantajallaan on henkilökohtainen inho juutalaisia kohtaan.

Estääkseen Turnerin ostoaikeet, CBS:n johtajat kutsuivat juutalaisen miljardöörin, teatteri-, hotelli-, ja savukemagnaatti Laurence Tischin aloittamaan yhtiön ystävällisen valtauksen. Vuodesta 1986 vuoteen 1995 Tisch oli CBS:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, poistaen sieltä kaiken uhan ei-juutalaisen vaikutusvallan suunnalta. Turnerin myöhemmät yritykset hankkia CBS esti Gerald Levinin Time Warner, joka omisti lähes 20 prosenttia CBS:n osakkeista ja jolla oli näin veto-oikeus kaikkiin suuriin kauppoihin. Mutta kun toinen juutalainen, Sumner Redstone, tarjoutui ostamaan CBS:n 34,8 miljardilla dollarilla 1999, Levinillä ei ollut mitään sitä vastaan.

Huolimatta siitä, että Turner oli suuri innovaattori ja kykeni pysymään otsikoissa, hänellä ei ikinä ollut hallussa oikeita "yhteyksiä" joita todelliselta mediaherralta nykyään vaaditaan. Lopulta hän päätti, että jos ei voi voittaa heitä, on liityttävä heihin, ja hän myi kaiken Levinille. Ted Turner teki asiasta yhteenvedon sanomalla:

"Minulla on ollut enimmäkseen uskomaton elämä. Olen tehnyt monia nokkelia siirtoja, ja olen tehnyt paljon rahaa. Sitten jotain tapahtui, fuusioiduin Time Warnerin kanssa, joka näytti oikealta jutulta tehdä siihen aikaan. Ja se oli hyväksi osakkeenomistajille."

"Mutta sitten menetin kontrollin. Luulin, että minulla olisi tarpeeksi moraalista auktoriteettia omata kaikkea vaikutusvaltaa uudessa yhtiössä. Jos lähdet bisnekseen, ole hyvin tarkkana kenen kanssa fuusioidut."

"Luulin ostavani Time Warnerin, mutta he ostivatkin minut. Meillä oli eräänlainen näkemysero. Sitten he fuusioituivat AOL:n kanssa, ja se oli täydellinen katastrofi, ainakin tähän asti. Olen menettänyt yli 85 prosenttia omaisuudestani."

Disney: Toiseksi suurin media-konglomeraatti nykyisin on Walt Disney Company, jolla vuonna 2003 oli 27,1 miljardin tulot. Yhtiön johtavana hahmona ja toimitusjohtajana toimii Michael Eisner, joka on juutalainen. Häntä eräs media-analyytikko on kuvaillut sanalla "kontrollifriikki". Disneyn imperiumi omistaa useita televisiotuotantoyhtiöitä (Walt Disney Television, Touchtone Television, Buena Vista Television) ja kaapeliverkkoja, joilla on yhteensä yli 100 miljoonaa tilaajaa. Mitä elokuviin tulee, Walt Disney Motion Pictures Group pitää sisällään Walt Disney Picturesin, Touchtone Picturesin, Hollywood Picturesin ja Caravan Picturesin. Disney lisäksi omistaa Miramax Filmsin, jota johtavat juutalaiset Weinsteinin veljekset Bob ja Harvey, jotka ovat tuottaneet sellaisia äärimmäisen rivoja elokuvia kuin The Crying Game, Priest ja Kids.

Ennen Eisnerin Disneyn kaappausta vuonna 1984, Disneyn omisti ei-juutalainen Disneyn perhe, joka tuotti suurimmaksi osaksi kokoperheen viihdettä. Vaikka yhtiö vielä omistaa oikeudet Lumikkiin, Eisner on laajentanut sitä tuottamaan paljon niin kutsuttua "aikuisten" materiaalia.

Elokuussa 1995 Eisner hankki Capital Cities/ABC Inc:n, joka omistaa ABC-televisioverkon, joka vuorostaan omistaa suoraan kymmenen televisiokanavaa sellaisilla suurilla markkina-alueilla kuin New York, Chicago, Philadelphia, Los Angeles, San Francisco ja Houston. Lisäksi Yhdysvalloissa ABC:lla on 225 sen kanssa yhteistyössä olevaa televisiokanavaa, yli 2900 yhteistyössä olevaa radioasemaa ja se tuottaa yli 7200 radio-ohjelmaa. ABC omistaa 54 radioasemaa ja operoi 57 radioasemaa, useat suurkaupungeissa kuten New York, Washington ja Los Angeles. Radio Disney, osa ABC Radio Networksia, tarjoaa ohjelmaa, jonka kohdeyleisönä ovat lapset.

ABC:n kaapelitytäryhtiötä, urheilukanava ESPN:aa, johtaa pää- ja toimitusjohtaja George W. Bodenheimer, joka on juutalainen. Yhtiö kontrolloi lisäksi Disney Channelia, Toon Disneytä, A&E -kanavaa, Lifetime Televisionia, SOAPnetia ja History Channelia, joilla on 86-88 miljoonaa tilaajaa kullakin. ABC Family -televisiokanavalla on 84 miljoonaa tilaajaa, ja lisänä televisioviihteelle (osa siitä melko rivoa "perhekanavalle") on myös ohjelmatila kristitylle sionistiselle tv-evankelistalle Pat Robertsonille. Vaikka ABC/Disney on pääosin telekommunikaatioyhtiö, se saa yli miljardi dollaria julkaisutoiminnallaan, omistaen Walt Disney Company Book Publishingin, Hyperion Booksin ja Miramax Booksin. Se omistaa myös kuusi päivittäin ilmestyvää sanomalehteä ja julkaisee yli kahtakymmentä aikakauslehteä. Disney Publishing Worldwide julkaisee kirjoja ja aikakauslehtiä 55 kielellä 74 maassa saavuttaen yli 100 miljoonaa lukijaa joka kuukausi.

Internetissä Disney pyörittää Buena Vista Internet Groupia, ABC Internet Groupia, ABC.comia, ABCNEWS.comia, Oscar.comia, Mr.Showbizia, Disney Onlinea, Disney’s Daily Blastia, Disney.comia, Family.comia, ESPN Internet Groupia, ESPN.sportzone.comia, Soccernet.comia, NFL.comia, NBA.comia, Infoseekia (osittainen omistus) ja Disney Interactivea.

Viacom: Kolmantena listalla, hieman yli 26,5 miljardin dollarin tuloilla vuonna 2003, on Viacom Inc, jota johtaa Sumner Redstone (synt. Murray Rothstein), juutalainen. Melvin A. Karmazin, on toinen juutalainen, joka oli numero kaksi Viacomissa kesäkuuhun 2004, pitäen hallussaan pääjohtajan ja pääoperaatiojohtajan virkoja. Karmazin säilyy suurena Viacomin osakkeenomistajana. Karmazinin korvaajina jaetusti pääjohtajana ja pääoperaatiojohtajana ovat juutalainen Leslie Moonves sekä Tom Freston, joka on mahdollisesti juutalainen. (Frestonin juutalaista alkuperästä ei ole 100% varmuutta; hän on tehnyt työtä juutalaisjärjestöille ja oli mukana vaatealalla, joka on suurelta osin juutalainen ala, tuoden vaatteita kolmannesta maailmasta Yhdysvaltoihin 70-luvulla).

Viacom tuottaa ja jakelee tv-ohjelmia kolmelle suurimmalle verkolle, omistaa 39 televisiokanavaa suoraan ja sen täysin omistamalla CBS -televisioverkolla on 200 yhteistyökanavaa. Sillä on myös nimissään 185 radioasemaa Infinity -radioryhmän kautta ja se omistaa yli 1500 yhteistyökanavaa CBS Radio Networkin kautta. Sen elokuvien tuottajana on Paramount Pictures, jota johtaa juutalainen Sherry Lansing (synt. Sherry Lee Heimann), joka suunnittelee eläkkeelle jäämistä vuoden 2005 päätyttyä.

Viacom muodostettiin vuonna 1971 keinona kiertää monopolienvastaista FCC:n määräystä, joka velvoitti CBS:n jakamaan osan sen kaapeli-tv -toiminnoista ja ohjelmien jakelun yhteistyöverkostoistaan. Tämä liittovaltion päätös ei valitettavasti tehnyt mitään suurimmaksi osaksi juutalaiselle yhteistyömonopolille, joka säilyy suurena ongelmana tämän alan piirissä. Vuonna 1999, sen jälkeen kun CBS oli jälleen kasvattanut itseään ostamalla King World Productionsin (johtava tv-ohjelmien yhteistyöverkko), Viacom hankki kantaisäyhtiönsä CBS:n, pilkaten kaksinverroin vuoden 1971 päätöstä.

Redstone hankki CBS:n joulukuussa 1999 CBS:n ja Viacomin osakkeenomistajien äänestyksen jälkeen. CBS Televisionia on pitkään johtanut aiemmin mainittu Leslie Moonves; toinen Viacomin pääjohtaja Tom Freston johtaa täysin sen omistamaa MTV-kanavaa.

Viacom omistaa myös Country Music Television ja The Nashville Network -kaapelikanavat, ja on suurin ulkomainonnan myyjä Yhdysvalloissa. Tämä ulkomainonta sisältää mm. mainostauluja ja yms., joiden myynti ulottuu myös Suomeen. Viacomin julkaisuhaaraan kuuluu Simon & Schusterin, Scribnerin, The Free Pressin, Firesiden ja Archway Paperbacksin. Se levittää videoita yli 8000 Blockbuster-videovuokraamon kautta. Se on myös mukana satelliittilähetyksissä, teemapuistoissa ja videopeleissä.

Viacom on maailmanlaajuisessa maineessaan enimmäkseen sen tähden, että se on planeettamme suurin kaapeliohjelmien tarjoaja jakelukanaviensa Showtimen, MTV:n, Nickelodeonin, Black Entertainment Televisionin ja muiden verkkojen kautta. Vuoden 1989 jälkeen MTV ja Nickelodeon ovat saaneet yhä suurempia ja suurempia osuuksia alaikäisistä televisionkatsojista. MTV hallitsee 12 ja 24 ikävuoden välillä olevien katsojien televisiomarkkinoita.

Sumner Redstone omistaa 76 prosenttia Viacomin äänivaltaisista A-sarjan osakkeista. Hän tarjoaa Jackass -ohjelman roolimallina teineille ja pumppaa MTV:n rodullisesti sekoitettuja rock- ja rap-musiikkivideoita 342 miljoonaan kotiin 140 maassa ja on siten suunattoman dominoiva kulttuurivaikuttaja valkoisiin teini-ikäisiin ympäri maailman. MTV tekee myös rodunsekoituselokuvia kuten Save the Last Dance.

Nickelodeonin, yli 87 miljoonalla tilaajallaan, omaa selvästi suurimman osuuden (4-11) -vuotiaasta tv-yleisöstä Amerikassa ja on nopeasti laajentamassa Eurooppaan. Useimmat sen ohjelmista eivät vielä esitä räikeää rappeutuneisuutta, joka on jo MTV:n tavaramerkki. Kuitenkin Redstone on hivuttamassa asteettain, lapsikatsojille, esitettävää materiaalia, joka on saman kaltaista myrkkyä kuin mitä MTV tarjoaa. Nickelodeon jatkaa 12-vuotiaan asemansa pitämistä merkittävimpänä kaapelikanavana lapsille ja nuorille teini-ikäisille.

NBC Universal: Toinen juutalainen mediamoguli on Edgar Bronfman, Jr. Hän johti viinajätti Seagram Company Ltd:a sen äskettäiseen Vivendin kanssa tapahtuneeseen fuusioon asti. Hänen isänsä Edgar Bronfman, Sr. on maailman juutalaiskongressin puheenjohtaja.

Seagram osti Universal Studiosin ja myöhemmin myös merkittävän "gangsta rapin" edistäjän Interscope Recordsin Warnerilta. Universal ja Interscope kuuluvat nyt Vivendi Universaliin, joka yhdistyi NBC:n kanssa toukokuussa 2004, ja emoyhtiön nimeksi tuli NBC Universal.

Bronfmanista tuli suurin mies levyalalla toukokuussa 1998, kun hän hankki hallintaansa PolyGramin, eurooppalaisen levyjätin, maksamalla 10,6 miljardia dollaria hollantilaiselle elektroniikkavalmistajalle Philipsille. Kesäkuussa 2000 Bronfmanien perhe vaihtoi Seagramin Vivendille, Vivendin osakkeita vastaan, ja Edgar Jr. tuli Vivendin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Vivendi oli alun perin ranskalainen yritys, ja sitä johti ei-juutalainen Jean-Marie Messier. Bronfmanin johtama yhtiön johtokunnan ryhmä pakotti Messierin eroamaan heinäkuussa 2002.

Vivendi hankki myös biseksuaalin juutalaisen Barry Dillerin USA Networksiin vuonna 2002. (Diller omistaa InterActive Corporationin, joka omistaa Expedian, Ticketmasterin, The Home Shopping Networkin, Lending Treen, Hotels.comin, CitySearchin, Eviten, Match.comin sekä muita internet-yhtiöitä.) Vivendi yhdisti USA Networkin, Universal Studiosin, Universal Televisionin ja teemapuistoja Vivendi Universal Entertainmentiksi (VUE).

Vivendi-NBC -fuusion jälkeen Bronfman käytti huomattavia henkilökohtaisia voittojaan aloittaakseen oman toiminnan ja osti äskettäin Warner Musicin juutalaisten hallitsemalta Time Warnerilta. Nykyinen NBC Universalin hallituksen puheenjohtaja on usein juutalaisiin asioihin yhdistetty ei-juutalainen sekä pitkäaikainen NBC:n työntekijä Bob Wright. Juutalainen Ron Meyer on Universal Studiosin pääjohtajana sekä pääoperaatiojohtajana. Stacey Snider, myös juutalainen, on puheenjohtajana Universal Picturesissa. NBC Universal Television Groupin pääjohtaja on Jeff Zucker, toinen juutalainen.

Kun kaksi neljästä suurimmasta media-konglomeraatista on juutalaisten käsissä (Disney ja Viacom), sekä juutalaiset johtajat ovat johtamassa NBC Universalin mediaoperaatioita ja koska vielä juutalaiset suurelta osin täyttävät johtotehtävät Time Warnerillakin, niin on epätodennäköistä, että mainitun kaltainen musertava kontrollin aste olisi syntynyt ilman harkittua ja ohjattua hanketta juutalaiseliitin taholta.

Muita mediayhtiöitä: Rupert Murdochin News Corporation omistaa Fox Television Networkin, Fox Newsin, FX Channelin, 20th Century Fox Filmsin, Fox2000 -yhtiön ja kustannusyhtiö Harper Collinsin News Corp on maan viidenneksi suurin megamediayhtiö, vuoden 2003 noin 19,2 miljardin dollarin tuloillaan. Se on ainoa muista mediayhtiöistä, joka tulee edes lähelle neljää ensimmäistä.

Fox News Channel on ollut avainasemassa ajamassa juutalaista uuskonservatiivista sanomaa, joka oli Irakin sodan takana ja joka on tuonut eloa sekä George W. Bushin hallintoon että "uuteen konservativismiin", joka syleilee aggressiivista sionismia ja monirotuisuutta.

Murdoch on nimellisesti ei-juutalainen, mutta hänen juuristaan on jotain epäselvyyksiä, ja hän on tarmokkaasti tukenut sionismia ja muita juutalaisia asioita läpi elämänsä ajan (historioitsija David Irving on julkaissut tietoa väitetyltä korkea-arvoiselta medialähteeltä, joka sanoi Murdochin äidin Elisabeth Joy Greenen olleen juutalainen, mutta tätä ei ole kuitenkaan vahvistettu). Murdochin numero kaksi -johtajana on Peter Chernin, joka on pääjohtaja ja pääoperaatiojohtaja - ja juutalainen.

Kyseisessä yhtiössä juutalaiset pitävät hallussaan kaikkia ohjaksia Cherninin alaisuudessa: Gail Berman johtaa Fox Entertainment Groupia; Mitchell Stern johtaa satelliittitelevisiohaara DirecTV:tä; Jane Friedman on Harper Collinsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja; ja Thomas Rothman on Fox Filmed Entertainmentin hallituksen puheenjohtaja. News Corporation omistaa myös New York Postin sekä TV Guiden ja molempia julkaistaan Cherninin silmälläpidon valvonassa. Pääasiallinen uuskonservatiivinen viikkolehti The Weekly Standard on myös News Corporationin julkaisema ja sen päätoimittaja on William Kristol, johtava juutalainen uuskonservatiivinen äänitorvi ja "intellektuelli".

Suurin osa televisio- ja elokuvatuotantoyhtiöistä, jotka eivät ole suurten mediayhtiöiden omistamia, ovat myös juutalaisten kontrolloimia. Esimerkiksi Spyglass, "itsenäinen" elokuvatuottaja on sen juutalaisten perustajien Gary Barberin ja Roger Birnbaumin kontrollissa, nämä kaksi mainittua henkilöä ovat Spyglassin hallituksen apulaispuheenjohtajina. Spyglass on tuottanut muun muassa sellaiset elokuvat kuin The Sixth Sense, The Insider, ja Shanghai Noon. Jonathan Glickman palvelee tuon tv- ja elokuvatuotantoyhtiön puheenjohtajana ja Paul Neinstein on sen toimeenpaneva puheenjohtaja. Molemmat miehet ovat juutalaisia. Spyglass tekee elokuvia pelkästään DreamWorks SKG -yhtiölle.

Parhaiten tunnetuista pienemmistä mediayhtiöistä esitettäköön DreamWorks SKG, joka on tiukasti juutalaiseliitin ohjaksissa. DreamWorks muodostettiin vuonna 1994 suuren media-hypen vallitessa äänilevyteollisuusmoguli David Geffenin, entisen Disney Picturesin puheenjohtajan Jeffrey Katzenbergin ja elokuvaohjaaja Steven Spielbergin toimesta, jotka kaikki kolme ovat juutalaisia. Yhtiö tuottaa elokuvia, animaatiofilmejä, televisio-ohjelmia ja äänitettyä musiikkia. Kun otetaan huomioon ne rahat ja yhteydet joita Geffenillä, Katzenbergillä ja Spielbergillä on, DreamWorks voi pian olla samassa sarjassa kuin neljä suurta.

Yksi suurimmista studioista, Columbia Pictures, on japanilaisen monikansallisen yhtiön Sonyn omistama. Kuitenkin studion puheenjohtaja on juutalainen Amy Pascal, ja sen tuotanto heijastaa täysin juutalaisten sosiaalista ohjelmaa. Sonyn musiikkiosasto yhdistyi hiljattain eurooppalaisen musiikkijätin BMG:n kanssa muodostaakseen Sony BMG Music Entertainmentin, joka on nyt yksi maailman suurimmista musiikinlevittäjistä. Sitä johtaa toimitusjohtajana toimiva juutalainen Andrew Lack, joka on entinen NBC:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Sonyn yleiset Amerikan toiminnot ovat juutalaisen Howard Stringer johtamia, joka on myöskin CBS:stä, ja joka palkkasi Lackin.

On hyvin tunnettua, että juutalaiset ovat kontrolloineet suurinta osaa elokuvien tuotannosta ja levityksestä aina siitä asti, kun elokuvateollisuus oli juuri syntynyt 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kun Walt Disney kuoli 1966, viimeinen este juutalaisten totaaliselle Hollywoodin hallinnalle oli poissa, ja juutalaiset saattoivat kaapata sen yhtiön omistuksen, jonka Walt oli rakentanut. Sen jälkeen he ovat saaneet tahtonsa läpi täydellisesti elokuvateollisuudessa.

Seitsemän yllämainitun yhtiön - Disney, Warner Brothers, Paramount (Viacom), Universal (NBC Universal), 20th Century Fox (News Corp.), DreamWorks ja Columbia (Sony) - tuottamat elokuvat muodostivat 94% lipunmyynnistä vuonna 2003.

Kolmen suuren televisiokanavien lähetyksissä olivat ennen ABC, CBS ja NBC. Mediaimperiumien keskittymisen seurauksena nämä kolme eivät enää ole itsenäisiä kokonaisuuksia. Silloinkin, kun ne olivat itsenäisiä, jokaista kuitenkin kontrolloi juutalainen aina alusta asti: ABC:tä Leonard Goldenson; NBC:tä ensin David Sarnoff ja sitten hänen poikansa Robert; ja CBS:ää aluksi William Paley ja myöhemmin Laurence Tisch. Monen vuosikymmenen aikana nämä kanavat oli miehitetty ylhäältä alas asti juutalaisilla eikä televisiokanavien keskeinen juutalaisuus muuttunut, kun kanavat sulautuivat muihin juutalaisten hallitsemiin mediayhtiöihin. Juutalaisten vaikutus televisiouutisissa on pysynyt erityisen vahvana.

Edellä esitetystä mainiona esimerkkinä on NBC, jonka hallituksen puheenjohtajana on Neal Shapiro, NBC:n hallituksen puheenjohtaja on Neal Shapiro ja Jeff Zucker istuu NBC Universal Television Groupin hallituksen puheenjohtajana. J. Wald antaa raportit suoraan Zuckerille. Mainittakoon, että J. Wald on Zuckerin läheinen ystävä, joka puuhasteli aikaisemmin NBC:n ohjelmantuottajana, mutta on nykyisin CNBC:n vanhempi konsultti. David M. Zaslav on NBC:n kaapelipuolen hallituksen puheenjohtaja (ja myös digitaalivideofirma TiVo Inc.:in johtaja). MSNBC:n hallituksen puheenjohtaja on Rick Kaplan. Kaikki nämä miehet ovat juutalaisia.

Samanlainen juutalaishallinta on myös muiden kanavien uutisosastoilla. Sumner Redstone, Tom Freston ja Les Moonves kontrolloivat Viacomin CBS:ää. Moonves demonstroi valtaansa 2002 vaihtamalla CBS Early Show:n koko henkilökunnan. Hän on myös sionistijohtaja David Ben-Gurionin, Israelin ensimmäisen pääministerin, veljen pojanpoika. Al Ortiz (myöskin juutalainen) on CBS Newsin erikoistapahtumien uutiskäsittelyn tuottaja ja ohjaaja. Vanhempi päätuottaja Michael Bass ja Victor Neufeld, jotka tuottivat aiemmin ABC:n 20/20 -ohjelmaa, tuottavat CBS Early Shown ja nämä molemmat ovat juutalaisia.

ABC:n johtokunnan puheenjohtajana toimii juutalainen David Westin. Vanhempi varapuheenjohtaja ABC:n uutisten puolella on Paul Slavin, joka on myös juutalainen. Juutalainen Bernard Gershon on hallituksen vanhempi varapuheenjohtaja ja myös ABC News Digital Media Groupin yleisjohtaja, niinpä hänen vastuullaan on ABCNEWS.com, ABC News Productio ja ABC News Video Source.

Painettu media: Televisiouutisten jälkeen päivittäin ilmestyvät sanomalehdet ovat kaikkein vaikutusvaltaisin tiedonvälityskanava Amerikassa. Niitä myydään noin 58 miljoonaa (ja oletettavasti myös luetaan) joka päivä. Nämä miljoonat jakautuvat noin 1 456 eri julkaisun kesken. Sitä voisi päätellä, että pelkkä eri sanomalehtien määrä Amerikassa tarjoaisi turvan vähemmistön harjoittamalta hallinnalta ja vääristelyltä. Kuitenkaan asia ei ole näin. Tällä alalla on vähemmän itsenäisyyttä, vähemmän kilpailua ja paljon vähemmän enemmistön etujen edustusta kuin satunnainen tarkkailija luulisi. Vuonna 1945 neljä viidestä amerikkalaisesta sanomalehdestä oli yksityisomistuksessa ja niitä julkaisivat paikalliset ihmiset, joilla oli läheiset siteet yhteisöihinsä. Nuo päivät ovat kuitenkin menneet. Suurin osa itsenäisistä sanomalehdistä ostettiin tai ajettiin pois markkinoilta 1970-luvun puoleen väliin mennessä. Nykyisin suurin osa "paikallisista" sanomalehdistä on suurilla yhtiöillä, jotka ovat varsin pienen joukon omistuksessa. Näitä yhtiöitä taas johtaa väki, joka elää ja työskentelee satojen tai jopa tuhansien kilometrien päässä. Tänään vähemmän kuin 20 prosenttia maan 1 456 sanomalehdestä on yksityisomistuksessa; loput kuuluvat monia sanomalehtiä käsittäviin ketjuihin. Vain 103 koko määrästä omaa yli 100 000 kappaleen levikit. Vain kourallinen on tarpeeksi suuria ylläpitämään itsenäiset toimittajakunnat omien yhteisöjensä ulopuolella; loput ovat riippuvaisia näistä muutamista - suurista yhtiöistä - kaiken valtakunnallisen ja kansainvälisen uutisointinsa suhteen.

Associated Press (AP), joka myy sisältöä sanomalehtiin, on parhaillaan sen juutalaisen hallituksen varapuheenjohtajan ja päätoimittajan Michael Silvermanin kontrollissa, joka johtaa päivittäistä uutisraportointia ja valvoo toimitusosastoja. Silverman on ohjannut AP:n valtakunnallisia uutisia apulaispäätoimittajana vuodesta 1989 asti. Juutalainen Ann Levin on AP:n valtakunnallinen uutisten päätoimittaja. Silverman ja Levin ovat Jonathan Wolmanin alaisia, joka myöskin on juutalainen, joka ylennettiin AP:n vanhemmaksi varapuheenjohtajaksi marraskuussa 2002.

Vain kahdessa prosentissa Amerikan kaupungeista on enemmän kuin yksi päivittäin ilmestyvä sanomalehti ja kilpailu on usein vain nimellistä jopa niiden kesken, kuten samassa omistuksessa olevien tai yhteisten toimintasopimusten alaisuudessa toimivien aamu- ja iltapäiväpainostenkin välillä.

Valta osa kilpailusta on hävinnyt juutalaisen Newhousen perheen holding-yhtiön Advance Publicationsin monopolististen taktiikoiden vuoksi. Esimerkinä esitettäköön tästä taktiikasta seuraavaa: Advance Publications ostaa toisen kahdesta kilpailevasta sanomalehdestä ja alkaa sitten mainostamissodan leikkaamalla mainoshintoja, mikä ajaa molemmat sanomalehdet konkurssin partaalle. Sitten Advance Publications astuu kehään ja ostaa kilpailevan sanomalehden. Usein molemmat sanomalehdet jatkavat toimintaansa: Toinen aamulehtenä ja toinen iltalehtenä. Lopulta kuitenkin toinen sanomalehdistä lopetetaan - antaen Newhousen veljeksille ainoan päivittäin ilmestyvän sanomalehden tuossa kaupungissa. Esimerkiksi vuonna 2001 Newhouset sulkivat Syracusen Herald-Journalin jättäen heidän toiselle syracuselaiselle sanomalehdelleen Post-Journalille monopoliaseman.

Newhousen mediaimperiumi tarjoaa esimerkin enemmästäkin kuin todellisen kilpailun puutteesta Amerikan päivittäisten sanomalehtien keskuudessa: Se valaisee myös sitä tyydyttämätöntä ruokahalua mitä juutalaiset ovat osoittaneet kaikkia mielipiteen hallinnan elimiä kohtaan, joista he vain suinkin voivat saada otteen. Newhouset omistavat 31 päivittäin ilmestyvää sanomalehteä, mukaanlukien monta suurta ja tärkeää, kuten Cleveland Plain Dealer, Newarkin Star-Ledger ja New Orleansin Times-Picayune; Newhouse Broadcastingin, joka koostuu televisiokanavista ja kaapeli-tv -toiminnasta; sunnuntailiite Paraden, jolla on yli 35 kappaleen levikki joka viikko; noin kaksi tusinaa suurta sanomalehteä, mukaanlukien New Yorker, Vogue, Wired, Glamour, Vanity Fair, Bride's, Gentlemen's Quarterly, Self, House & Garden ja kaikki muut aikakauslehdet joita heidän kokonaan omistamaan Conde Nast -ryhmäänsä kuuluu. Aikakauslehtien miehitys on, kuten arvata saattaa, vahvasti judaismi ideologian omaksuneiden käsialan näköisiä. Parade voi toimia esimerkkinä: Sen kustantaja on Randy Siegel, sen päätoimittaja ja vanhempi varapuheenjohtaja on Lee Kravitz, sen luova johtaja on Ira Yoffe, lehden tiedepäätoimittaja on David H. Levy ja sen terveyspäätoimittaja on tri. Isadore Rosenfeld.

Tämän juutalaisen mediaimperiumin perusti edesmennyt Samuel Newhouse, maahanmuuttaja Venäjältä. Kun hän kuoli vuonna 1979 84 vuoden iässä, hän jätti jälkeensä mediaomistuksia arviolta 1,3 miljardin dollarin edestä, kahdelle pojalleen Samuelille ja Donaldille. Joukon muiden hankintoja lisäksi muun muassa Advance Publicationsin nettoarvo on nykyisin yli 9 miljardiin dollaria. Newhousen perheen niin monien sanomalehtien kahmimisen mahdollisti sanomalehtien tulonlähderakenne. Sanomalehdet, hyvin pitkälti, eivät ole niiden tilaajien vaan niiden mainostajien tukemia. Niinpä mainostulot tuottavat omistajan voitot, eivätkä ne pienet vaihtorahat, joita sanomalehden lukijoilta kerätään. Mainostuloista maksetaan myös enimmäkseen päätoimittajan palkat. Aina kun suuret mainostajat jossain kaupungissa päättävät suosia yhtä sanomalehteä toisen sijasta bisneksissään, suosittu sanomalehti tulee kukoistamaan samalla kun sen kilpailija kuolee. Sitten viime vuosisadan alun, kun juutalaisten kauppamahti Amerikassa tuli hallitsevaksi taloudelliseksi voimaksi, on tapahtunut jatkuvaa kasvua juutalaisten käsissä olevien amerikkalaisten sanomalehtien paljoudessa, jolle on tehnyt seuraa tasainen väheneminen kilpailevien ei-juutalaisten sanomalehtien määrässä - joka on tietyssä määrin seurausta juutalaisten liikkeenharjoittajien valikoivista mainostamiskäytännöistä.

Jopa ne sanomalehdet, jotka vielä ovat ei-juutalaisessa omistuksessa ja johdossa, ovat niin läpeensä riippuvaisia juutalaisista mainostuloista, että niiden toimitukselliset ja uutisraportointikäytännöt ovat pitkälti juutalaisten mieltymysten ja inhon kohteiden rajoittamia. Sanomalehtiliiketoiminnassa kuten muuallakin pitää paikkansa, että se joka maksaa pillipiiparille, päättää sävelmän.

Kolme juutalaista sanomalehteä, kilpailun tukahduttaminen ja paikallisten monopolien perustaminen uutisten- ja mielipiteiden välityksessä on ollut luonteenomaista juutalaisten hallinnan nousulle Amerikan sanomalehdissä. Tästä seuraavaa juutalaisten kykyä käyttää lehdistöä vastustamattomana juutalaisen politiikan instrumenttina ei voisi valaista paremmin muu kuin esimerkit maan kolmesta arvo- ja vaikutusvaltaisimmasta sanomalehdestä: New York Times, Wall Street Journal ja Washington Post. Nämä kolme, jotka hallitsevat Amerikan taloudellisia ja poliittisia pääkaupunkeja, ovat ne sanomalehdet, jotka asettavat trendit ja suuntaviivat lähes kaikille muille. Ne ovat ne, jotka päättävät, mitkä ovat uutisia ja mitkä eivät sekä valtakunnallisella että kansainvälisellä tasolla. Ne tekevät alkuperäiset uutiset; toiset vain kopioivat niitä. Kaikki kolme sanomalehteä ovat juutalaisissa käsissä.

New York Times, jonka levikki vuonna 2003 oli 1 119 000, on valtakunnan epävirallinen sosiaalinen-, muoti-, viihde, -poliittinen ja kulttuuriopas. Se kertoo Amerikan "fiksulle väelle" mitä kirjoja ostaa ja mitä elokuvia nähdä; mitkä mielipiteet ovat muodissa tällä hetkellä; mitkä poliitikot, kouluttajat, hengelliset johtajat, taiteilijat ja bisnesmiehet ovat todellisia tulijoita. Ja muutaman vuosikymmenen ajan 1800-luvulla se oli aidosti amerikkalainen sanomalehti.

New York Timesin perusti vuonna 1851 kaksi ei-juutalaista, Henry J. Raymond ja George Jones. Heidän kuolemiensa jälkeen sen osti vuonna 1896 Jonesin kuolinpesältä varakas juutalainen kustantaja Adolph Ochs. Hänen pojan-pojan-pojan-poikansa Arthur Sulzberger, Jr. on sanomalehden tämänhetkinen kustantaja ja New York Times Co.:n hallituksen puheenjohtaja. Russel T. Lewis, myöskin juutalainen, on The New York Times Companyn hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Michael Golden, myös juutalainen, on varapuheenjohtaja. Martin Nisenholtz, juutalainen, johtaa heidän massiivisia internet-toimintojaan.

Sulzbergerin perhe omistaa myös - New York Times Co.:n kautta - 33 muuta sanomalehteä, mukaanlukien Boston Globen, jonka se osti 1,1 miljardilla dollarilla, kesäkuussa vuonna 1993. Boston Globe sisältää kahdeksan televisio- ja kaksi radiokanavaa; ja yli 40 uutispainotteista nettisivustoa. Se julkaisee myös International Herald Tribunea, kaikkein laajimmin levitettyä englanninkielistä päivittäin ilmestyvää sanomalehteä maailmassa. New York Times News Service lähettää myös uutissähkeitä, pitkiä juttuja ja valokuvia New York Timesista kaapeliteitse 506 muulle sanomalehdelle, uutistoimistolle ja aikakauslehdelle.

Samanlaista valtakunnallista merkitystä on myös Washington Postilla, joka asettamalla "vuotoja" joka puolelle valtion virastoja Washingtonissa saa sisäpiirin tietoa uutisista, jotka liittyvät liittovaltioon.

Washington Postilla, kuten New York Timesillakin, oli ei-juutalainen alkuperä. Sen perusti vuonna 1877 Stilson Hutchins, jonka häneltä osti 1905 John R. McLean, ja jonka myöhemmin peri Edward B. McLean. Kuitenkin kesäkuussa 1933, suuren laman pahimpaan aikaan, sanomalehti pakotettiin konkurssiin. Sen osti konkurssihuutokaupasta Eugene Meyer, juutalainen finanssimies, joka oli toiminut muun muassa pahamaineisen juutalaisen Bernard Baruchin yhtiökumppanina. Bernard Baruchin oli ollut Amerikan niin sanottu teollisuustsaari ensimmäisen maailmansodan aikana. Washington Postia johti Katherine Meyer Graham, Eugene Meyerin tytär, kuolemaansa asti vuonna 2001. Hän oli pääosakkeenomistaja sekä Washington Post Companyn hallituksen puheenjohtaja; hän nimitti myös poikansa, Donald Grahamin, lehden kustantajaksi vuonna 1979. Donaldista tuli Washington Post Companyn toimitusjohtaja 1991 ja sen hallituksen puheenjohtaja 1993, ja Postin juutalaiskontrollin ketju pysyy katkeamattomana. Sanomalehden päivittäinen levikki on 732,000 ja sen sunnuntailiitettä myydään yli miljoona kappaletta.

Washington Post Companylla on muita mediaomistuksia sanomalehdissä (kuten Gazette Newspapers, johon kuuluu 11 julkaisua); televisiossa (WDIV Detroitissa, KPRC Houstonissa, WPLG Miamissa, WKMG Orlandossa, KSAT San Antoniossa, WJXT Jacksonvillessä); ja aikakauslehdissä, joista kaikkein huomattavin maan viikoittain ilmestyvä uutis-aikakauslehti numero kaksi, Newsweek.

Washington Post Companyn eri televisiotoiminnot saavuttavat yhteensä noin 12 miljoonaa kotia ja sen kaapeli-tv -palvelulla Cable Onella on 750 000 tilaajaa.

Wall Street Journal myy 1 820 000 kappaletta jokainen arkipäivä ja sen omistaa Dow Jones & Company, Inc., newyorkilainen yhtiö, joka julkaisee myös 33 muuta sanomalehteä ja viikoittain ilmestyvää finanssitabloidia Barron's. Dow Jonesin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on Peter R. Kann, joka on juutalainen. Kann pitää myös hallituksen puheenjohtajan ja kustantajan paikkaa Wall Street Journalissa.

Suurin osa New Yorkin muista suurimmista sanomalehdistä ei ole sen paremmissa käsissä kuin New York Times tai Wall Street Journal. Tammikuussa 1993 New York Daily Newsin (levikki 729 000) osti edesmenneen juutalaisen mediamoguli Robert Maxwellin (syntyjään Ludvik Hoch) kuolinpesästä juutalainen kiinteistökehittäjä Mortimer B. Zuckerman. Toinen juutalainen, Les Goodstein, on New York Daily Newsin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Ja kuten yllä mainittiin, uuskonservativismiin kallellaan oleva New York Post (levikki 652 000) on News Corporationin omistuksessa, joka on juutalaisen Peter Cherninin valvonnan alla.

Uutis-aikakauslehdet:

Tarina menee aika lailla samaan tapaan muunkin median suhteen kuin se menee television, radion, elokuvien, musiikin ja sanomalehtien suhteen. Ajatelkaamme esimerkiksi uutis-aikakauslehtiä. Yhdysvalloissa ilmestyy vain kolme mainitsemisen arvoista uutis-aikakauslehteä: Time, Newsweek ja U.S. News & World Report.

Time, 4,1 miljoonan viikoittaisella levikillään, on Time Warner Communicationsin tytäryhtiön julkaisema, joka on 1989 tapahtuneessa fuusiossa Time, Inc.:in ja Warner Communicationsin muodostama media-konglomeraatti. Time Warner Communicationsin päätoimittaja on juutalainen Norman Pearlstein.

Newsweek, kuten edellä mainittiin, on Washington Post Companyn julkaisema, juutalaisen Donald Grahamin alaisuudessa. Sen viikoittainen levikki on 3,2 miljoonaa.

U.S. News & World Report, jonka viikoittainen levikki on 2 miljoonaa, on em. Mortimer B. Zuckermanin, joka on alkanut esittää myös päätoimittajan osaa, omistama ja julkaisema. Zuckerman omistaa myös New Yorkin tabloidi-sanomalehden Daily Newsin, joka on maan kuudenneksi suurin.

Esimerkkejä juutalaisesta lehdistöstä: Yated Ne'eman; New Yorkin ordoksijuutalainen viikkolehti joka on yhteydessä Israelin suurimpien charedi-päivittäislehtien kanssa.

Jewish Chronicle; Toimipaikka: Kansas City.

The Jewish Post and Opinion; kansainvälinen lehti.

The Jerusalem Post

Tästä osoitteesta (http://ajpa.org/2/direct.html) löytyy hakemisto juutalaisten julkaisemasta lehdistöstä osoitteineen Amerikan Yhdysvalloissa. Osoite on kirjattu tähän 3. kesäkuuta 2006.

Nämä siis ovat tosiasioita median hallinnasta Yhdysvaltojen Amerikassa. Kuka tahansa halukas voi viettää muutaman tunnin isossa kirjastossa ja tutkimalla ajantasalla olevia vuosikirjoja radio- ja televisioteollisuudesta, sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, yhtiörekistereitä ja niiden toimistojen osoitetietoja kuten Standard and Poorsin ja Dun & Bradstreetin julkaisemat tiedostot ja käyttää niitä toimivina lähteinä. Myös elämänkertateoksia lukemalla voi varmistaa yllä esitettyjen asioiden todenperäisyyden. Ne ovat kiistämättömiä, ja kun niiden kanssa lähestytään juutalaisia, he tavallisesti käyttävät vältteleviä taktiikoitaan. "Ted Turner ei ole juutalainen!" He julistavat voitonriemuisena, niinkuin se kuittaisi aiheen. Jos heitä painostetaan pidemmälle he syyttävät vastapuolta antisemitistiksi, jopa aiheen esiintuomisesta. Juuri antisemitistiksi leimaamisen pelko pitääkin monet asioista tietävät hiljaisina.

Näitä asioita tulee kuitenkin kuuluvasti julistaa, sillä tämä asiantila on yksi tärkeimmistä kansainvälisessä politiikassa. On muistettava, että se ken omistaa ja valvoo joukkotiedotusta, hallitsee myös suureltaosin yhteiskuntaa ja muuta maailmaa.

Juutalaismafian mediakontrolli määrittää Yhdysvaltain ulkopolitiikan ja sallii ennemmin juutalaisten etujen kuin amerikkalaisten hyötyjen päättää sodan ja rauhan kysymyksistä. Ilman juutalaista mediakontrollia ei olisi ollut esimerkiksi Persianlahden sotaa. Ei olisi ollut Naton suorittamaa serbisiviilien joukkomurhaa. Ei olisi ollut Irakin sotaa, ja tuhansia elämiä olisi säästetty. Ei olisi ollut juuri minkäänlaista, jos mitään, amerikkalaista tukea Israelin sionistivaltiolle, ja nuo vihamielisyydet, viholliset ja Lähi-idän terrori eivät olisi koskaan tulleet liikuttamaan esim. Yhdysvaltojen Amerikkaa.

Antamalla juutalaisten hallita länsivaltojen uutis- ja mediaviihdettä luovuttaa se silloin heille päättävän vaikutusvallan poliittisesta järjestelmässä läntisissä valtioissa ja myös hegemonian hallituksissa. Kasaarimafian totaalinen valta antaa myös heille välineet manipuloida lastemme mieltä eli sielua, joiden asenteet ja ideat ovat enemmän juutalaisten tv-ohjelmiston, filmien ja koulujen muokkaamia kuin vanhempien kasvatuksen tulosta (huom! koulutkin ovat juutalaiseliitin vaikutuksen saastuttamat). Esimerkkinä mainittakoon, että juutalaisten hallitsema viihdemedia on ottanut johdon kokonaisen sukupolven suostuttelussa uskomaan, että homoseksuaalisuus on normaalia ja hyväksyttävä tapa elää; että siinä ei ole mitään pahaa ja että rotujen sekoittuminen on edistyksellistä, joka sekoittuminen tarkoittaa eri rotujen kuolemaa. Ennen muuta juutalaisylimystön viha kohdistuu maailman kristittyyn ja arabi väestöön.

Sanottakoon myös, että Ruotsissa on juutalaiseliitin massamedian omistus ja hallinta täydellistä: Juutalaisylimystöön kuuluva Bonnierin perhe omistaa ja hallitsee TV-ohjelmien tarjonnan, aikakausi- ja sanomalehdet (esim. DN, SVD), musiikki tarjonnan, kirjat (myös lasten kirjat), jne.. Em. asiantila on hyvin vaarallinen, kun muistetaan, että tätä kautta sionistimafia pystyy levittämään myrkkyään myös lapsille ja nuorille lasten- ja nuorisokirjallisuuden kautta.

Se, joka hallitsee valtion sisällä toimivan joukkotiedotuksen, sille kuuluu silloin valtion todellinen valta niin ulko- kuin sisäpolitiikassa sekä muillakin yhteiskunnan osa alueilla.Ruotsissa kuten muissakin länsivaltioissa sionistimafia määrää eri joukkotiedotuksen välityksellä sen epäterveen suunnan kuinka ihmisten tulee ajatella sisä- ja ulkopolitiikasta, mikä on arvokasta taidetta eri taiteiden alueilla, minkä kaltainen elämän asenne eri asteineen on suositeltavaa jne.. Sionistien, kuten myös Bonnierien omistus ja hallinta ulottuu myös Ruotsissa muillekin yritysten alueille kuin joukkotiedotuksen ja viihde kuttuurin sektoreille. Lähteet: Nykyiset tapahtumat kansainvälisen politiikan areenalla sekä sivusto: http://www.radioislam.org/historia/bonnier.htm

Herätkää siis kansalaiset ja estäkää tällaisen sionistien myrkyn leviäminen kansojen keskuuteen, ja meidän täytyy myös murtaa niiden valta, jotka sitä levittävät. Emme voi suvaita sitä, että moinen valtikka on minkään vähemmistön käsissä, jonka arvot ja päämäärät ovat muiden kansojen nujertaminen ja orjuuttaminen.

Juutalaiseliitin hengenheimolaisilla on noin 3000:n vuoden historia kansojen tuhoamisessa, aina antiikin Egyptistä heidän henkisille perillisilleen kasaarisionisteille, jotka tuottivat kansanmurhan Venäjällä ja kasaarisionistien luomassa neuvostovaltiossa. Niinpä erikoisesti on huomattava, mikäli sionistien annetaan omata valtaa maailman kansoihin, niin on se silloin puhdasta itsensä pilkkaamista ja itsemurhaa.

Juutalaismafian omistuksessa ja hallinnassa olevan joukkotiedotuksen sekä muun yhteiskunnallisen vaikutuksen ihmisyhteisöjen eritasoilla voidaan esittää vaikuttaneen muutamilla esimerkeillä seuraavasti: Erilaiset sairaat liberaaliset ilmiöt kuten esim. parisuhteiden suosiminen samaa sukupuoltaolevien ihmisten kesken, eri rotujen sekoitus politiikka, ateismin suosiminen Jumala uskon sijaan, materialismin suunnaton yliarvostus, ruumiinkulttuurin arvostaminen hengenkulttuurin edelle, pornografian sekä muiden aistin nautintojen levittäminen kristilliseen maailmaan, roskakulttuurin syöttäminen kansanjoukoille (esimerkiksi: elokuvat, filmit sekä nykymusiikki (esim. 'rap') joissa pilkataan kristittyjä ja elokuvissa myös kohdistuu matala aita islaminuskoisia vastaan ja niissä suositaan sankareina aina "juutalaisia"), vapaita suhteita suosiva sukupuolivalistus peruskouluissa, itsekkyyttä ihannoiva elämänasenne, pirullisia sosiaalisen elämän sekä psykologian teorioita jne.

Näillä edellä mainituilla kauhistuttavilla villityksillä on tarkoituksena läntisenmaailman yhteiskuntien hajotus, että niitä voitaisiin paremmin hallita, koska kyseisten valtioiden yhteiskunnat eivät tällöin ole niin yhtenäisiä. Tämä tarkoittaa siis hajota ja hallitse politiikkaa.

3. Kasaarijuutalaisten järjestöt ja salaiset poliittiset liikkeet; muutamia perusteluita käsiteltävään kohtaan: Esimerkiksi otettakoon Karl Marx, joka oli kasaaripankkiirin poika, kirjoitti oppinsa juuri maailmanvaltausta varten. Siinä esiintyvä sosialismi oli pelkästään hämäystä, (Venäjän vallankumous, oli KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ). Huomattakoon, että Karl Marxin esi-isät olivat olleet yli 300 vuotta rabbeja, joten syvimpien helvettien henkisyys oli hänessä jo syntymästään saakka.

Nykyisin Marxia vastaava hengenheimolainen on valtiotieteilijä Zbigniew Brzezinski, jonka luoma moderni diktatuurioppi voittaa kauheudessaan Marxismin. Tämä oppi perustuu sille, että koko planeettaamme ohjaa, valvoo ja hallitsee eräänlainen "ylimystö." Tämän ylimystön tai eliitin toimintaa ei rajoita tavanomaiset arvot. Sille on moderni mielipiteenmuokkaustekniikka erittäin korvaamaton seikka. (Z. Brzezinski: Between Two Ages USA 1970).

Esimerkkinä tällaisen diktatuuriopin mukaisesta "eliitin" toiminnasta mainittakoon mm. ns. Bilderberg-ryhmän jäsenet, vapaamuurarijärjestön ylinjohdon, CFR:n (The Council of Foreign Relations) ja TC:N (The Trialateral Comission ). Näistä tietoa muun muassa osoitteessa: http://www.bilderberg.org/trilat.htm#David. Kaikkien tämän kaltaisten ryhmien yläpuolella on kuitenkin kasaarien salainen ylimystö, joka muodostuu kasaarijuutalaisesta (joita kutsutaan juutalaisiksi) vapaamuurarijärjestöstä (B´nai B´rith:tä) ja sen taistelujärjestöstä (ADL:tä) sekä pankkiirisuvuista Rothschildeista, Warburgeista, johtavista rabbiineista sekä muusta kasaariylimystöstä.

Huomattakoon, että muun muassa Anti-Defamation League of B'nai B'rith (ADL) on ollut kytköksissä rikollisiin, vakoojiin ja pahamaineisiin lakia pakoileviin henkilöihin.

USA:ssa paljastettiin eräiden rehellisten viranomaisten, tutkijoiden, ja kongressiedustajien toimesta, että (ADL) onkin vieraan valtion eli Israelin rekisteröimätön agentti ja vakoojaoperaatio.

Vaikka ADL:n toimistoihin tehtiin ratsioita 1990-luvulla johtuen ryhmän eräistä rikollisista puuhista, niin silti korruptiota heijastavat poliittiset nimitykset, vuosikymmen myöhemmin, antoivat ADL:le valtuudet kouluttaa kyseisiä ratsian suorittaneita poliisiosastoja.

The Dark Side of the Anti-Defamation League of B'nai B'rith:tä, kertova uusi video, minkä Allnat Productions LLC on tuottanut ja jonka apuna on ollut National Alliancen jäseniä ja National Vanguard -kirjoittajia ja tutkijoita, tuo esille salattuja tosiasioita ja todisteita ADL:stä, joita rikkaat ja korruptoituneet vallanpitäjät eivät halua julkisuuteen.

Lähteet:(National Vaguerd: The Dark Side of the Anti-Defamation League of B'nai B'rith , Allnat Productions LLC ) ja (http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/adl-intro.htm)

4. Ennen Neuvostoliiton hajoamista oli maailma jaettu kahteen poliittiseen osaan, sosialistisiin ja kapitalistisiin maihin. Tämä tapahtui kasaarijuutalaisen K. Marxin teorioiden pohjalta. Yleisesti on tiedossa mainitut maailmanpoliittiset tapahtumat, joten niitä ei tarvitse sen koommin perustella. Mutta se mihin perustuu maailman jakaminen kahteen poliittiseen leiriin? Tätä tulee perustella ja kuten myös sitä, että mihin pohjautuu tai mikä on oleellisin tarkoitus sosialistisilla teorioilla (K. Marx).

Ensinnäkin se asiantila mihin juontaa juurensa maailman jako kahteen poliittiseen osaan: mainittu asiantila perustuu siihen, että juutalaisten helvetit ovat paljon pahemmat ja synkemmät sekä kavalimmat vääryydessään kuin muiden kansojen helvetit. Näistä juutalaisten eli kasaarien helveteistä saapuva virtaus yhdistyy maanpäällä välittäjä pahojenhenkien kautta maanpäällä eläviin juutalaisiin ennen muuta kasaarimafian johtajiin. Kyseinen virtaus synnyttää halun tuhota yhteiskuntarauha, kuten hajoita ja hallitse ohjelman mukainen maailman jako kahteen poliittiseen pesäkkeeseen osoittaa. Emanuel Swedenborg vieraili maanpäällä eläessään henkimaailmassa, jossa hän tapasi kasaareja. Nämä tapaamiset paljastivat myös hyvin juutalaisten todellisen luonteen, sillä spirituaalisessa maailmassa sitä ei voida kätkeä. E. Swedenborgille selvisi muun muassa, että juutalaiset - kuten hän kasaareja nimitti, kun ei tuntenut juutalaisten kasaariperimää - ovat julminkansa, minkä maailmanhistoriasta voi havaita; kansa, jonka perimmäisin mieltymys on muiden kansojen rappeuttaminen.

Niinpä esitämmekin nyt muutaman perusteen juutalaisen kansan luonteesta. Tämä peruste on samalla kasaarimafian luonteesta tai mielestä syntyneiden ajatuksien näkyvien töiden todistus, kuten esim. mainittu maailman jako kahteen poliittiseen leiriin (siis eräs todistus siitä, että kasaarieliitti on ollut mm. em. poliittisen operaation takana). Mutta nyt paljastus juutalaisylimystön mentaliteetista: yleisesti ottaen juutalaisten "uskonnon" oppi on nimeltään Talmud, josta Jeesus tarkoitti UT kohdassa (Joh. 8: 44), että kyseinen rabbien oppi 'Talmud' oli pahimmista helveteistä peräisin. Talmud kääntää Mooseksen kirjat perkeleen oppikirjaksi - rasismiksi: Talmudin mukaan juutalaiset ovat vain ihmisiä ja syntyessään jo jumalallisia, mutta ei-juutalaiset kansat eivät ole ihmisiä, vaan eläinten ulostetta. Siteerauksia Talmudista:

"Esittääkseni Messiaksen - ilman metafooraa, juutalainen kansa" (Kethubth IIIa, viite 4).

"Kristittyjen tuhoaminen on välttämätön uhritoimitus" (Zohar II, 43a).

"Juutalaisten tulee aina pettää kristittyjä" (Zohar I, 160a).

"Juutalaiset ovat ihmisiä, mutta kristityt eivät ole" (Kerithut 6b s. 78).

Kuten yllä mainittiin Swedenborg näki paljon juutalaisia henkimaailmassa ja hän kirjoitti vain mitä oli havainnut, muun muassa, että juutalaisilla on sisäinen halu tuhota täysin se mikä sisältyy yhteiskuntaan (Spritual Diary, 2260). Joka juontaa juurensa siitä, että he vihaavat Herraa, joka on itse hyvyys ja järjestys (sama, 2260).

Mikä sitten on oleellisin tarkoitus sosialistisilla teorioilla? K. Marxilla oli pitkät perinteet judaismin helvetillisessä hengessä. Niinpä kasaarien operoima vallankaappaus Venäjällä lokakuussa 1917 peitettiin K. Marxin ja myös puoleksikasaarin V. Leninin, juuri tätä kaappausta varten kehitetyillä valheellisen 'sosialismin' opeilla. Kyseistä vallankaappausta seurasi aikanaan mainitun rikollismafian luoma kommunistinen Neuvostoliitto. Marxin ja Leninin luomilla teorioilla oli siis tarkoituksena hämätä Venäjän tsaarilta tapahtunut vallanriisto kasaarimafialle, näyttämään Venäjän köyhälistön - työläisten ja talonpoikien, siis proletariaadin suorittamaksi kapinaksi tsaarin valtaa vastaan. Totuus kuitenkin on se, että mainitun Venäjällä tapahtuneen vallankumouksen pääarkkitehteina olivat järjestäytynyt kansainvälinen kasaarimafia. Robert Wilton toimi 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana. Hän näki vuoden 1917 bolsevikkikumouksen järkyttävyydet tapahtumapaikalla Pietarissa ja ryhtyi itse tutkimaan tsaariperheen murhaa yhdessä virallisen tutkintatuomarin Nikolai Sokolovin kanssa. Hän sai selville asioita, joista virallinen historiankirjoittajat vaikenevat (Robert Wiltonin kirja "The Last Days of the Romanovs" ilmestynyt Lontoossa ja New Yorkissa 1920).

5. Mossad; kasaarieliitin jatkettukäsivarsi heidän kansainvälisen valtansa voimavarana:

OSTROVSKI, VICTOR & HOY CLAIRE: By Way of Deception. USA 1990. Teoksessa entisen Mossadin agentin paljastuksia Mossadin toiminnasta. Kirjasta on myös suomennos (Petoksen kautta, Hyvinkää 1991).

Israelin tiedustelupalvelu Mossad on eittämättä maailman tehokkain, vaarallisin ja samalla häikäilemättömyydessään julmin tiedustelupalvelu, jolta ei juurikaan jää havaitsematta mitään, mitä se haluaa saada selville. Useat riippumattomat tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että Israelilla on osuutensa mm. 11. 9. 2001. iskuihin ja moninaisiin muihinkin terrori-iskuihin planeetallamme, terroritekoihin, jotka on lavastettu arabien työksi.

Näyttää varsin todennäköiseltä, että Amerikan Yhdysvalat - jota sionistieliitti hallitsee - hankkivat tekosyyn "terrorismin vastaiseen taisteluun", suorittamalla itse Israelin avustamana iskut WTC-torneihin 11. 9. 2001

Amerikan Yhdysvaltain viranomaisten mukaan WTC:n tornien 1, 2 ja 47-kerroksisen toimistotalon WTC-7 sortumisen syynä olivat tulipalot. Pilvenpiirtäjien osalta sortumiseen katsotaan vaikuttaneen niihin osuneitten lentokoneitten rakenteille aiheuttaneet vauriot. WTC-7 ei kärsinyt merkittäviä vahinkoja edes pilvenpiirtäjien sortumisen seurauksena, sillä se sijaitsi aika etäällä niistä. Tästä huolimatta sortumisen syyksi on kirjattu tulipalo. FEMA (Federal Emergency Management Administration) toteaa raportissaan, että WTC:n rakennukset ovat ilmeisesti ensimmäiset historian tuntemat tapaukset, joissa teräsrunkoiset korkeat rakennukset sortuvat pääasiassa tulipalojen vaikutuksesta. Omituista on, että WTC-kompleksin matalammat rakennukset 3, 4, 5 ja 6 eivät romahtaneet, vaikka joissain niistäkin oli erittäin pahoja tulipaloja ja ne altistuivat pahasti torneista sortumisten yhteydessä tippuneen romun alle. Lisäksi WTC-6:n keskelle syntyi salaperäinen valtava kraateri.

Virallisesti ilmoitettua sortumisen syy on hyvin kyseenalainen! Lentokoneiden törmäykset torneihin ja sitä seuranneet "kerosiinipalot" eivät ole kyenneet synnyttämään sortumista. Koskaan aikaisemmin ei ole korkeidenrakennuksien tulipalot aiheuttaneet palavien kerrostalojen sortumista. Selvää on, että tämän kaltaisen rautarunkoisen rakennuksen romahtaminen olisi vaatinut hyvin paljon suuremman lämpöenergia määrän kuin mitä lentokoneen törmäyksen aiheuttama tulipalo sai aikaan.

Kuinka tehokkaita WTC:n "kerosiinipalot" olivat? Sekä FEMA-raportti, että NIST:n (National Institute of Standards and Technology) selvitys toteavat yhtäpitävästi, että lentokonepolttoaine paloi loppuun jo muutamassa minuutissa. Sen jälkeen tulipalot olivat normaaleja toimistopaloja. Polttoaineen merkitystä korostetaan siinä, että se sai aikaan rakennusten nopean syttymisen usean kerroksen alalla. (NIST:n selvitys oli keskeneräinen ainakin vielä 22. 7. 2004.)

Mikäli ne laajat alueet WTC:n torneista, jotka altistuivat törmäykselle olisivat saavuttaneet lämpötilan yli 700 ºC, se olisi näkynyt ulospäin punahehkuna ja kaikki tuon alueen ikkunat olisivat rikkoutuneet. Ikkunoita näyttää rikkoutuneen vain tulipesäkkeitten kohdalla. Jopa aivan törmäysaukon vieressä ikkunat ovat säilyneet ehjinä. Tällöin on muistettava, ettei näyttävän tulipallon aiheuttanut lentokonepolttoaine varsinaisesti räjähdä, vaan palaa. Tästä syystä se ei aiheuta rakenteita tuhoavaa paineaaltoa. Vakavissa tulipaloissa nähtävä ilmiö on liekkien lyöminen ulos rakennuksesta, tätä havaittiin vain yhdessä kohdassa WTC-1:ssä, n. 10 kerrosta törmäyskohdan yläpuolella.

Rakenneteräksen sulattamiseen tarvittava lämpötila on 1535 ºC. Teräs tosin menettää lujuuttaan jo huomattavasti aikaisemmin, noin 720 ºC lämpötilassa, jolloin sen lujuus olisi tippunut 20%:iin alkuperäisestä. WTC:n kantavat rakenteet oli mitoitettu kantamaan kuusinkertaisesti yläpuolisen rakennuksen paino 1.

Suurella todennäköisyydellä tarvittiin räjähteitä luultavasti miniydinpommeja romahduksen aikaan saamiseksi ja vauhdittamiseksi.

Van Romero on Uuden Meksikon Teknillisen Instituutin (New Mexico Institute of Mining and Technology NMTech) tutkimusosaston varajohtaja Instituutti saa vuosittain liittovaltion rahoitusta lähes 10 miljoonaa dollaria räjähdysaineita ja terrorismia käsitteleviin tutkimusohjelmiin. Romero oli aikaisemmin instituutin testausyksikön johtaja, joka tutki räjähdysaineiden vaikutuksia rakennuksiin. Muutamia tunteja terrori-iskujen jälkeen Romero kertoi Albuquerque Journalille: "Videonauhoihin perustuva mielipiteeni on, että sen jälkeen kun lentokoneet osuivat World Trade Centeriin, rakennuksessa oli joitain räjähdyspanoksia, jotka aiheuttivat tornien sortumisen". Romeron mielestä sortumistapa oli liian systemaattinen. Hänen mukaansa lentokoneet olivat harhautus, joka johdatti viranomaisten huomion muualle, kunnes todellinen isku pommien muodossa toteutettiin. Romero ei ollut ainoa, asiantuntijan silmin kyseessä oli harkittu rakennuksen purkaminen räjäyttämällä. Ei kuitenkaan liene yllätys, että Romero muutti lausuntoaan kymmenen päivää myöhemmin, kun virallinen "totuus" oli levitetty kansakunnan tietoisuuteen, samoin teki Albuquerque Journal internetsivujensa sisällölle. (public-action.com) (phoenix.akasha.de) (st12.startlogic.com)

Van Romeron lausuntoa tukevat kuitenkin lukemattomat todistajalausunnot pommeista. Randy Lavello oli haastatellut paloupseeri Paul Isaac Jr:a. Isaac paljastaa New Yorkin palomiesten olevan hyvin järkyttyneitä tapauksen salaamisesta ja hän itse on ottanut tehtäväkseen hakea oikeutta ja vastauksia kysymyksiin. Isaac kertoo, että monet palomiehet tietävät, että WTC:ssä oli pommeja, mutta työpaikkansa menetyksen takia eivät uskalla puhua siitä. Palolaitoksen terrorismin vastainen konsultti, entinen CIA:n johtaja Robert Woolsey, on antanut alaisilleen määräyksen olla hiljaa (gag order - juridinen termi) niin sanottujen virallisten "totuuksien" kritisoimisesta. Virallista "tukiristikkoteoriaa" (truss theory) pilvenpiirtäjien sortumisen syynä, Isaac kommentoi: "näin korkeaa rakennusta ei koskaan voitaisi rakentaa siten. Pienikin tuuli kaataisi sen nurin. Nuo rakennukset (kerrokset) oli tuettu rakenneteräksellä. Rakennus ei vain sorru tuolla tavalla itsensä sisään, se oli hallittu räjäytys." (prisonplanet.com)

Rakennuksen hallittu purkaminen räjähteillä: (controlled demolition)
Usein edullisin tapa purkaa suurikokoinen rakennus on sortaa se itsensä sisään, niin että purkujäte voidaan sitten kuljettaa pois. Tämä tapahtuu panostamalla kantavat rakenteet räjähteillä, joiden tehtävänä on ainoastaan leikata kyseiset rakenteet (esim pilarit) poikki. Hallittu lopputulos edellyttää suuressa rakennuksessa jopa tuhansien erillisten ja vaiheistetusti laukaistavien panosten käyttöä.

Myös video- ja valokuvat tornien tuhoutumisesta tukevat lausuntoja rakennuksen hallitusta purkamisesta räjähtein: Valokuvien mukaan ensimmäisessä vaiheessa yläosa kallistuu ja alkaa pudota samalla pulverisoituen alaosastaan alkaen. Yläosa tuhoutuu kokonaan ja sortuma etenee alaspäin. Loppuosa tornista tuhoutuu räjähdysmäisesti ylhäältä alas. WTC-1 sortui muuten samalla tavalla, mutta sen pienempi yläosa putosi suorassa asennossa ensimmäiset sekunnit ennen hajoamistaan.

Punaisilla suorakaiteilla on kuvattu ulkosivun rakennetta tuhoava alaspäin etenevä räjähdevyöhyke. Ylempänä oleva punainen ellipsi kuvaa betonirakenteiden pulverisoitumisen aikaansaamaa pölypilveä. Irronnut törmäyskohdan yläpuolinen osa pulverisoituu alaosastaan käsin sortumisen alkuvaiheessa kokonaan.

Kuvan mukaan suuria ja painavia kappaleita ulkoseinän teräsrunkoa lentää jopa 60 metrin päähän sivuille. Kummallista on, että tuhoutuvan rakennuksen materiaali sinkoutuu kaikkiin suuntiin valtavalla voimalla. Mistä tuohon ilmiöön tarvittava energia tulee? Huom.! Sortumakohdan yläpuolella ei tässä vaiheessa ole enää mitään sellaista massaa, jonka potentiaalienergia voisi selittää ilmiön!

Suomessa tekniikan tohtori Heikki Kurttila on tehnyt laskelmia juuri liikemäärään ja romahdusaikoihin liittyen. Kurttilan tutkimuksen mukaan sortuminen alas asti on mahdotonta ellei koko tornin kantavaa rakennetta (alas asti) ensin kuumenneta niin korkeaan lämpötilaan, että sen varmuuskerroin on pudonnut alle yhden. Tällöinkin päästään nopeimmillaan 20 sekunnin sortumisaikaan.

Nopeus ei ollut kuitenkaan sortumisen ainoa outo piirre. Sortumat tapahtuivat täysin symmetrisesti suurimman mahdollisen vastuksen reittiä. Rakennusten potentiaalienergia ei ollut kokonaisuudessaan käytettävissä alapuolisen rakenteen rikkomiseen, sillä kaikki kerroslaattojen betoni ja sisustusmateriaali pulverisoitui ja suuri osa teräsromusta sinkoutui etenevästä sortumakohdasta sivuille. Näin tapahtui oletettavasti koko ulkosivujen pilaristoille.

Peter Tully Tully's Constraction -yhtiön johtaja lausui lehtihaastattelussa, että tornien kellarikerroksista oli löytynyt lammikkoja sulanutta terästä. Samanlainen löytö oli tehty myös WTC-7:n alta. Minkäänlainen kerosiini- tai toimistopalo ei pysty sulattamaan rakenneterästä. Kohonneita lämpötiloja näkyy vielä viisi kuukautta myöhemmin otetuissa lämpökamerakuvissa.


Lentokoneiden törmäykset eivät vaurioittaneet tukirakenteita siten, että sortuminen olisi tapahtunut ja vielä niin nopeasti. Törmäys ja väitetty painovoimainen tulipalo ei kyennyt synnyttämään niin suurta potentiaalienergian määrää, että rakenteet olisivat romahtaneet. Torneihin kohdistuneet iskut tulipaloineen eivät siten selitä sitä energiamäärän tarvetta, joka olisi tarvittu romahtamisessa esiintyvien muiden fysiikaalisten ilmiöiden selittämiseen. Siis tornien purkautuminen, siihen liittyvine ilmiöineen tarvitsi paljon moninkertaisemman potentiaalienergia määrän kuin mitä lentokoneiden törmäyksen ja niiden aiheuttama kerosiini palo sai aikaan.

Sortumiseen tarvittava energiamäärä näyttää olevan peräisin räjähdeistä. Em. tukee pohjoistornin energiatarkastelu: pölypilven syntymiseen tarvittava energiamäärä on paljon suurempi, kuin mitä väitetyt virallisesti esitetyt tapahtumien syyt, antavat ymmärtää. Alla esitetään laskelma;

Ilmakaasun laajenemiseen vakiopaineessa tarvittava lämpömäärän muutos saadaan termodynamiikan perusteiden mukaan yhtälöstä:

ΔK=(K/K-1)paΔV

missä

SISÄLLYS
ΔK = lämpömäärän eli entalpian muutos,

K = ilmakaasun paine eli adiabaattivakio = 1,4,

pa = ilman paine = 1,01 x 105 Pa,

ΔV = ilman tilavuuden muutos, = 2,4 x 1,66 x 106 m3 = 3,98 x 106 m3.

ΔH=(1,4/1,4-1)*1,01 x 105 * 3,98 x 106 = 1,41 x 1012 J. Tässä siis tarvittava energia määrä!

Lisäksi energiaa tarvittiin rakenteiden murskaamiseen sekä taivuttamiseen.

Lähde: http://www.saunalahti.fi/wtc2001

 

Merkille pantavaa on myös Israelin sotilaallinen isku Amerikan Yhdysvaltoja vastaan. Näin kävi muun muassa kuuden päivän sodassa vuonna 1967 kesäkuun 8:na, tuolloin Israelin ilma- ja merivoimat hyökkäsivät USS Libertyn kimppuun kansainvälisillä vesillä.

(huom! Mossad tietoja löytyy os.: http://www.saunalahti.fi/wtc2001/119.htm)

Em. Mossadin agentti (Ostrovski) on kirjoittanut kyseisestä aiheesta jo mainitun teoksen "By Way of Deception" lisäksi myös kirjan "The Other Side of Deception". Viktor Ostrovski (http://www.freemasonrywatch.org/libya.html) paljastaa Mossadin erikoisen pätevyyden salamurhiin, jotka se lavastaa näyttämään aidosti itsemurhilta. Ostrovski ilmoittaa esim. kuinka Mossadin murhaamiksi olivat tulleet muun muassa saksalaisen politiiko Uwe Barschel, joka oli ollut esteenä Israelin aseviennille Hampurin kautta Iraniin, brittiläinen kustantaja Robert Maxwell ja kanadalaisen insinöörin Gerald Bull , joka oli toiminut Irakin aseohjelmassa.

 

 

 

Lähteitä yllä mainittujen henkilöiden murhiin: Uwe Barschel; (/http://www.das-gibts-doch-nicht.de/seite1864.php/ ), Robert Maxwell;

(http://www.the7thfire.com/new_world_order/zionism/mossad/mossad_murder_of_robert_maxwell.htm) ja Gerald Bull; (http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=248432&contrassID=1&subContrassID=8&sbSubContrassID=0&listSrc=Y)

Em. olivat vain muutama esimerkki Mossadin suorittamista yksityisten henkilöiden murhista. Mossad laittaa toimeksi useiten satojen ihmisten murhaamisia vuosittain.

Mossadin onnisti lavastaa Libyan syylliseksi vuonna 1986 tapahtuneeseen La Belle-diskon pommi-iskuun Berliinissä. Tämä oli tapahtunut siten, että Mossadin toimesta oli kuljetettu Libyaan radiolähetin, joka oli lähettänyt epäaitoja käskyjä, Libyan eri suurlähetystöihin, suorittaa terrori-hyökkäyksiä. Tämä lavastus meni täydestä Amerikan Yhdysvaltojen tiedustelu elimissä niinpä USA suoritti sotilaallisen operaation pommittamalla Libyaa, mutta Ranskan ja Espanjan tiedustelupalvelut eivät antaneet vetää itseään nenästä.

(http://www.wsws.org/news/1998/aug1998/bomb1-a27.shtml )

Vaikka presidentti G. H. Bush oli hyvin hyödyllinen USA:n ja maailman sionistieliitille niin siitä huolimatta Mossad oli suunnitellut G. H. Bushin murhaamista Madridissa vuonna 1991. Tähän oli ollut syynä mustamaalata Abu Nidal syylliseksi tapahtumaan.

U.S. troops would enforce peace under Army study (http://www.public-action.com/911/sams.html),

(http://www.washtimes.com/archives.htm)

Mossadin agentit ovat myös soluttautuneet USA:n armeijaan ja NATO:n. Tästä esim. mainittakoon William Cohen, joka on syntyperältään kasaari ja vielä Mossadin agentti. Hän on soluttanut USA:n armeijan sekä NATO:n kasaariagenteilla.

(http://www.informationclearinghouse.info/article7545.htm)

6. Israelin valtion perustaminen:

Israelin valtio. Juutalaiset ovat onnistuneet petoksilla, valheilla ja arabeihin suunnatulla terrorilla ryöstämään palestiinalaisten kotimaan sekä perustamaan tehokkaan sotilaallisen ydinasevaltion, joka terrorisoi koko Lähi-itää. Tähän aiheeseen löytyy laaja perustelu tässä sivustossa (http://uusijerusalemi.com) 4. LUKU: Israelin synty.