SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

Saddam Husseinin YK:n vastaisen kukistamisen seurauksena todelliset rikolliset ja terroristit ovat vallassa tämän päivän Irakissa.

Saddam Hussein on nyt vangittu. USA-myönteinen länsimainen joukkotiedotus, joka on täysin sionistien valvonnassa ja hallinnassa, sai pitää riemujuhliaan ja pilkata raukkamaisesti leijonaa, jolta he olivat turvassa, sillä hän oli kaltereiden takana. Mutta Husseinin vangiksi joutumisesta huolimatta todelliset rikolliset ja terroristit ovat vapaalla jalalla. Tässä tulemmekin sen kysymyksen ytimeen, että ketkä ovat roistoja ja terroristejä?

Ovatko terroristeja ne, joiden toimesta on tuhoutunut noin 100 miljoonaa ihmistä ja joiden ansiosta kaikki kansat on imetty kuiviin siten, että ne ovat ikuisessa velkavankeudessa tälle ylikansalliselle rahamahdille? Vai onko se hän, joka vastusti tätä salaista maailmanvaltiutta, siis sitä, jonka välityksellä tuhoutui nuo 100 miljoonaa ihmistä? Eikö niin, että rikollisia ja terroristejä ovat ne, jotka tuhosivat nuo 100 milj. ihmistä ja vielä imivät kansakunnat kuiviin.

Selitys tekstissä esiintyvään kasaarinimitykseen. Otavan suuri ensyklopedia vuodelta 1982: "Kasaarit, turkk. kansa, jonka luomaan suurvaltaan keskiajan alkupuolella kuului suuri osa et. ja it. Venäjää. Kasaarien valta oli mahtavimmillaan 700- ja 800-luvulla; venäläiset hävittivät sen n. 1000. Johtava luokka ja suuri osa kansaa tunnusti juutalaisuutta 700-luvulta alkaen. Eräiden käsitysten mukaan suuri osa ns. itäjuutalaisista polveutuu kasaari kansasta.”

Tämän ns. raha- ja valtaylimystön, toisin sanoen kasaarijuutalaiseliitin rikoksista ihmiskuntaa vastaan esitettäköön muutama esimerkki. Monet suuret vallankumoukset ovat tämän mafian aikaansaannosta. Esim. Ranskan suuri vallankumous ja Venäjän vallankumous. Venäjän vallankumouksesta mainittakoon seuraavaa: Robert Wilton, joka oli toiminut 17 vuotta Lontoon Times-lehden Venäjän kirjeenvaihtajana oli nähnyt vuoden 1917 bolsevikkikumouksen järkyttävät tapahtumat itse paikalla Pietarissa ja oli ryhtynyt tutkimaan tsaariperheen murhaa yhdessä tutkintatuomarin Nikolai Sokolovin kanssa. Hän keräsi bolsevikkien ylimpien hallintoelinten jäsenluottelot, joissa hän mainitsee jäsenten nimet ja kansallisuuden. Kyseiset luettelot olivat peräisin virallisista neuvostolähteistä. Luettelot paljastivat hämmästyttävän totuuden: korkeimpien hallintoelimien ylivoimaisin enemmistö muodostui "juutalaisista", joista useat olivat muuttaneet nimensä venäläisiksi. Väite "venäläisten kansannoususta tsaaria vastaan" ei siis pidä paikkaansa, vaan kyseessä oli kasaarijuutalaiseliitin vallankaappaus tsaarilta.

Tuossa vallankaappauksessa kaikissa maissa asuva juutalaiseliitti toimi tsaarin Venäjää vastaan, kuten esim. Rothschildien pankkidynastia, joka kieltäytyi antamasta lainoja Venäjälle sekä alkoi rahoittaa ulkomaisia tsaarinvastaisia vallankumousryhmiä. Tämä kasaarien suorittama operaatio hämättiin K. Marxin ja V. Leninin teorioilla, jotka olivat juuri tätä kaappausta varten luodut. Mainittakoon, että kasaarieliitin suorittamassa vallankaappauksessa Venäjällä tsaariperheen lisäksi murhattiin noin kaksi miljoonaa ihmistä, ja kirjailija Aleksandr Solzenitsyn arvion mukaan "juutalaisten" eli kasaarijuutalaiseliitin luoma Neuvostoliitto murhasi arviolta yli 60 miljoonaa ihmistä. Myös ensimmäinen ja toinen maailmansota olivat kasaarieliitin aikaansaannosta. Ensimmäisen maailmansodan tämä eliitti tiesi jo ennakolta, sillä "juutalaiset" olivat tienneet jo Baselinkokouksessaan 1903 maailmansodan syttyväksi. Tämän asian oli ilmaissut sionisti Max Nordau kokousta käsittelevässä esittelyssään Litman Rosenthalille. Tässä kokouksessa käsiteltiin Palestiinan tulevaa kysymystä ja siksipä Balfourin Palestiinaa koskevan ilmoituksen jälkeen eräs amerikanjuutalainen lehti uskalsi julkaista 19. syyskuuta 1919 nuo Baselinkokouksessa puhutut asiat, jotka oli kirjoittanut Litman Rosenthal. Yhtysvaltojen liittymiseen ensimmäiseen maailmansotaan oli osaltaan voimakkaasti vaikuttanut juutalainen Baruch, joka oli kuulunut tuolloin neuvovaan valiokuntaan.

Kasaarijuutalaiseliitti oli sopinut Englannin kanssa USA:n tulosta ensimmäiseen maailmansotaan ja siitä he saivat palkkioksi ns. Balfourin julistuksen, joka tarkoitti juutalaisvaltion perustamista Palestiinaan. Kuinka sitten kasaarieliitti sai aikaan ensimmäisen maailmansodan? He käyttivät siinä välineenään vapaamuurareita. Menetelmä oli sellainen, että hallitsijat houkuteltiin vapaamuurareiksi tai vapaamuurareiden ns. toimihenkilöiksi. Näin saatiin Ranska nousemaan Saksaa vastaan. Ranska pyrki mm. saamaan sotilaallisesti alueita Saksalta. Britanniassa lietsottiin Saksan uhkaa ja Britannia nousi Saksaa vastaan. Serbia vaati parempaa asemaa slaaveille Itävalta-Unkarissa, ja sodan syttyessä Serbia ja Venäjä taistelivat Saksaa ja Itävalta-Unkaria vastaan. Itävallan kruununperillinen, arkkiherttua Franz Ferdinand, murhattiin Sarajevossa 28.6.1914. Tekoon osallistui terroristiryhmä, mutta itse surmaan johtaneen teon teki 19 vuotias Gavrilo Princip. Tämän surmatyön olivat suunitelleet jo kaksi vuotta aikaisemmin ranskalaiset ylemmän asteen vapaamuurarit. Vapaamuurarius oli kuten sanottu kasaarijuutalaiseliitin aikaansaannos. Runsaan kuukauden kuluttua tästä terrori-iskusta oli viisi Euroopan suurvaltaa sodassa toisiaan vastaan.

Samoin toinen maailmansota oli kasaarijuutalaiseliitin aikaansaannos. Se oli julistanut 1930-luvulla sodan Saksalle. Heillä oli myös suunnitelmat saksalaisten rodullisesta hävittämisestä. Juutalainen Nathan Kaufman vaati kirjassaan "Germany Must Perish" (USA, 1941), että "ilmapommitusten jälkeen säilynyt saksalainen väestö, sekä miehet että naiset, on steriloitava, jotta varmistettaisiin saksalaisen rodun totaalinen tuho”. Ennen toista maailmansotaa oli Saksa joutunut niin pahasti kasaajuutalaiseliitin hallintaan, että se oli pakotettu suorittamaan vastatoimenpiteitä tätä eliittiä vastaan. Vapaamuurareita ohjaileva kasaarimafia olisi pystynyt helposti estämään Adolf Hitlerin pääsyn Suur-Saksan johtajaksi, mutta se ei halunnut estää sitä tapahtumasta. Kasaarimafia ei tahtonut estää sitä, koska se tiesi kuinka oivan valheeseen perustuvan propaganda-aseen se saisi Hitlerin antisemitistisistä toimenpiteistä. Hitlerin toimenpiteiden ansiosta kyseinen eliitti sai ohjailtua myös muut valtiot toiseen maailmansotaan. Nimittäin kasaarijuutalaiseliittiin kuuluvat pankkipiirit antoivat tuntuvaa rahallista tukea Hitlerille ja hänen puolueelleen NSDAP:lle. Kansallissosialismin voimakas taloudellinen tukija oli juutalainen suurpankkiiri James P. Warburg. Tätä kuvaa Heinz Pfeifer kirjassaan "Brûder des Schattens" (Varjon veljet).

Kasaarijuutalaiseliitti on aiheuttanut suunnatonta kärsimystä planeetallamme käsikassaroidensa USA:n, Britannian ja sotilaslitto NATO:n välityksellä. Näissä edellä mainitun kaltaisissa valtioterrorismin muodoissa on ollut pääarkkitehtina USA:n entinen ulkoministeri, kasaarijuutalainen Henry Kissinger. Hänen ratkaisevalla vaikutuksellaan on tapahtunut mm. seuraavaa: USA:n pommitukset Pohjois-Vietnamin suoja-alueilla Kambodzassa, USA:n sotilaallinen tuki Indonesialle, joka tämän tuen turvin suoritti pommi-iskuja itä-Timoriin. USA:n kasaarieliitti Kissingerin välityksellä CIA:ta apuna käyttäen tuhosi Chilen demokraattisen hallituksen nostamalla diktaattori Augusto Pinochetin valtaan, sillä USA:n suuryritykset, siis osa kasaarieliittiä, oli kokenut Chilen demokraattisen hallituksen uhaksi.

Muita toisen maailmansodan jälkeiseltä ajalta kasaarieliitin toimesta suoritettuja valtioterrorismiin kuuluvia rikoksia ovat myös Israelin sodat sekä terroripommitukset Irakiin, Jugoslaviaan ja Afganistaniin.

Mainittakoon myös, että kasaarijuutalaiseliitti onnistui petoksella ja terrorilla ryöstämään palestiinalaisten maat ja tekemään Israelin valtiosta voimakkaan sotilasvaltion. Israel terrorisoi koko Lähi-itää ja ilman metafooraa voidaan sanoa, että se on perkeleen ikioma valtio. Näillä yllä kuvatuilla rikoksilla ihmiskuntaa vastaan on ollut vain yksi tarkoitus ja se on kansainvälisen kasaarijuutalaiseliitin maailmanvaltiuden saavuttaminen. Niinpä tämän valtaeliitin hallinnassa olevat aidot rosvovaltiot USA ja Israel ovat todellinen uhka koko maailmalle. Tämä valtaeliitti on vikapää yllä mainitun kaltaisiin hirvittäviin rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja näiden rikoksien tutkimiseen tulisi asettaa kansainvälisen rikostuomioistuimen alainen tutkintakomissio, ja syylliset olisi tuotava kansainvälisen tuomioistuimen rangaistavaksi. Tutkimusten tulisi kattaa myös vallankaappaukseen liittyvät tapahtumat Venäjällä sekä kyseisen valtaeliitin luoman Neuvostoliiton tekemät rikokset.