SISÄLLYS

Etusivu

1. LUKU: AIKA ON VÄHISSÄ

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

3. LUKU: KASAARIEN VALLANKAAPPAUS VENÄJÄLLÄ

4. LUKU: ISRAELIN SYNTY

5. LUKU: ISRAEL UHKANA MAAILMANRAUHALLE

6. LUKU: KASAARIEN DIKTATUURIOPPI

7. LUKU: VALTIOTERRORISTIT USA JA ISRAEL

8.LUKU: PALESTIINALAISTEN TAISTELU OLEMASSAOLOSTA

9. LUKU: VENÄJÄN HALLITSIJAT

10. LUKU: KETKÄ OVAT TODELLISIA RIKOLLISIA?

11. LUKU: KANSAINVÄLINEN TUTKINTAELIN PERUSTETTAVA

12. LUKU: SIONISTIEN SOTA IRAKIA VASTAAN

13. LUKU: POLIITTISTA FARSSIA

14. LUKU: KASAARIELIITIN KANSAINVÄLINEN VALTA

15. LUKU: NATO-JÄSENYYDEN HAITAT SUOMELLE

16. LUKU: SALAISEN 300:N KOMITEAN MAAILMANVALTA

17. LUKU: KUINKA TSAARI NIKOLAI II JA HÄNEN PERHEENSÄ MURHATTIIN

18. LUKU: TERVE JA EPÄTERVE SUVAITSEVAISUUS

19. LUKU: IHMISEN EVOLUUTIO-OPPI ROSKAKORIIN

20. LUKU: MIKSI HENKISET OPIT JA TEORIAT EIVÄT OLE YLEISESTI TIEDOSSA?

21. LUKU: AVIOLIITTO JA AVIORAKKAUS

22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI

23. LUKU: LUTERILAISEN KIRKON KYMMENEN KÄSKYN TULKINTA JA UUDEN KIRKON SELITYS

24. LUKU: MIKSI AIKAMME KRISTIKUNNASSA EI OLE AITOA USKONTOA JA KIRKKOA?

25. LUKU: TAHTO JA AJATTELU. MISSÄ NE SIJAITSEVAT?

26. LUKU: EPÄJATKUVIEN ASTEIDEN FILOSOFIAA

27. LUKU: IHMISEN TILAT HENKISESSÄMAAILMASSA

28. LUKU: IKUISEN ELÄMÄN LAATU ON SUHTEESSA KÄSKYJEN NOUDATTAMISEEN

29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN

30. LUKU: ”HOLOCAUST”

31. LUKU: AUSCHWITZ AUKEAMAN KERTOMAA

32. LUKU: MAAILMANPOLITIIKKA JA SEN TAUSTA

KIRJALLISUUS & SIVUSTOT: Tärkeitä sivustoja ja kirjakauppoja

2. LUKU: JUUTALAISTEN JA KASAARIÄLYMYSTÖN LUONTEESTA

Taivaan valo paljastaa juutalaisen kansan pohjimmaisen luonteen. Juutalaisten tai paremminkin kasaarikansan mielenlaatu paljastuu Emanuel Swedenborgin kautta tulleista Raamattua valaisevista kirjoituksista. Näiden kirjoitusten välityksellä itse Jumala paljastaa Raamatun sisäiset merkitykset. Tältä Jumalalliselta Totuudelta ja Hyvyydeltä eivät voi mitkään salaisuudet kätkeytyä; se julkistaa myös kasaarieliitin salaiset suunnitelmat. Mihin perustuu juutalaisen kansan himo tuhota totuus ja hyvyys? Mistä johtuu tämän kansan halu tuhota toisia kansoja?

Tässä sivustossa (29. LUKU: VANHOJEN KRISTILLISTEN KIRKKOJEN TUHOUTUMINEN) on kerrottu Talmudista, jota fariseukset ja kirjanoppineet kutsuivat "vanhinten perinnäissäännöiksi", josta Herra sanoi fariseuksille ja kirjanoppineille, että "te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä" (Matt. 7: 7). Se, mikä ihmisestä tulee esille ilman Jumalallista vaikutusta, on kotoisin helvetistä ts. perkeleestä, sillä teologisessa mielessä helvettiyhteiskunnat ilmaistaan sanalla "perkele". Talmud kuvastaa myös hyvin Jeesuksen aikaisten juutalaisten luonnetta, onhan Talmudin keskeisenä sanomana se, että juutalaisen ei tarvitse noudattaa Jumalan Kymmentä Käskyä muiden kuin juutalaisten suhteen. Ja että ei-juutalaisten orjuuttaminen, pettäminen ja tappaminen on täysin sallittua juutalaiselle.

Vaikka Herramme Jeesuksen Kristuksen ajan juutalaiset, etenkin fariseukset ja kirjanoppineet, olivat helvetillisiä, niin juutalaisuuteen eli Talmudismiin (700-luvulta alkaen) kääntynyt kasaarikansa on vieläkin helvetillisempää kuin Jeesuksen aikana eläneet juutalaiset.

Seuraavaksi kuvaus siitä, mitä Jumalan Sana kertoo juutalaisen kansan luonteesta. Tämä luonteen kuvaus yhtyy niin muodoin myös heidän henkisten jälkeläistensä eli kasaarien sisäisen tahdon kuvaukseen. Huomattakoon, että tänä päivänä kasaareja polveutuu koko maailman juutalaisväestöstä enemmän kuin 90%.

Herra Jeesus Kristus sanoi juutalaisista: "Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." (Joh. 8: 44).

Jeesus Kristus oli ja on edelleenkin kaikkien Totuuksien ja Hyvyyksien Lähde. Tästä syystä vanhinten perinnäissääntöjen mukaan elävät juutalaiset, ennen muuta rabbiinit, eivät voineet sietää tätä Jumalan inkarnaatiota, joka edusti kaikkea henkisesti sisäistä ja puhdasta. Siksipä he täysin aistillisina ihmisinä halusivat tuhota Jeesuksen. Nimittäin juutalaisen kansan luonne on sellainen, että he eivät siedä lainkaan sisäisiä henkisiä totuuksia ja hyvyyksiä. Murhatessaan Jeesuksen juutalaiset menettivät uudestisyntymisen mahdollisuuden, sillä tällöin he tekivät liiton perkeleen kanssa. Tälläisesta tilasta pääsee tietenkin myös juutalainen irti, kun hän vain luopuu Talmudismista ja tunnustaa Jeesuksen Kristuksen maailmankaikkeuden ainoaksi Jumalaksi sekä elää Jumalan Kymmenen Käskyjen mukaisesti. Heidän kääntymisensä itse uudestisynnyttäjää vastaan merkitsi sitä, että he saivat perityksi pahuudekseen kaikkien aitojen totuuksien myrkyttämisen halun.

Jumala ilmoitti Sanansa sisäisen merkityksen Emanuel Swedenborgin kautta Uuden Kirkon Oppina, joka on samalla se kristittyjen kauan odottama Herran Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen eli järjestyksessään viides ja viimeinen sekä samalla ikuinen Kirkko (22. LUKU: RAAMATUN KIRJOJA TULEE TULKITA SYMBOLISESTI). Juutalaisten kansanluonteesta saa hyvän kuvan näistä Emanuel Swedenborgin kautta tulleista Raamattua valaisevista kirjoituksista, sillä ne paljastavat tämän kansan luonteen Jumalallisen Totuuden ja Hyvyyden Valossa, jolta ei voi kukaan kätkeytyä, ei edes kasaarijuutalaisten salaiset suunitelmat.

Arcana Coelestia on Swedenborgin tärkeimpiä teoksia. Se on 12-osainen teos, missä paljastetaan Ensimmäisen ja Toisen Mooseksen Kirjan sisäinen merkitys eli sanojen henkinen vastaavaisuus. Arcana Coelestiassa on myös paljon viittauksia muihin Raamatun kohtiin. Lainaan seuraavassa otteita Arcana Coelestiasta. Nämä kohdat käsittelevät juutalaisten henkistä laatua. Numerot viittaavat siis Arcana Coelestian vastaaviin kohtiin:

Juutalaisille kirkon totuudet olivat edustuksia, eikä heidän annettu tietää sisäisiä uskon totuuksia, 301-303. Miksi juutalaisille ei paljastettu Sanan sisäisiä asioita, 2520. Sisäisiä asioita ei paljastettu, koska juutalaiset olisivat häväisseet niitä, 3398, 3479. Sana oli täysin suljettu juutalaisille, 3769. He eivät voineet vastaanottaa sisäisiä totuuksia, 4433. He tukahduttivat sisäiset totuudet, 4429, 4433. Jaakobin jälkeläiset eivät voineet vastaanottaa sisäistä kirkkoa, 4680. Juutalaisille ei voitu antaa sisäistä kirkkoa, 4844, 4845, 4847. Juutalaiset eivät usko sisäisiin totuuksiin, 4865. Sisäiset totuudet verhottiin juutalaisilta, kun he olivat edustuksissa, ja tämä oli heidän pyhityksensä, 8788, 8806. Juutalaisten sisäinen mieli pidettiin suljettuna Jumalanpalveluksen ajan, 9962. Sisäinen oli täysin suljettu israelilaisella ja juutalaisella kansalla, 10490. Jos heidän sisäinen olisi avattu, he olisivat tuhoutuneet, 10533. Juutalaisten sisäinen mieli oli saastainen, ja sen tähden se suljettiin Jumalanpalveluksessa, 10575,

Juutalaisten Jumalanpalvelus oli ainoastaan ulkoista, 1200. He eivät halunneet tietää sisäisistä asioista, koska he olivat sisäisestä erotetussa ulkoisessa, 10396, 10401, 10407. Sen tähden heidän keskuuteensa ei voitu perustaa vastaavaa kirkkoa, vaan ainoastaan kirkon edustus, 10396. Sillä juutalaiset eivät halunneet tietää mitään sisäisestä Jumalanpalveluksesta, 3479. Tästä huolimatta he edustivat pyhiä asioita ja itse Herraa, koska he pystyivät olemaan eräänlaisessa pyhässä ulkoisessa, 3479. Tämän tähden juutalaiset on säilytetty meidän päiviimme saakka, 3479. Mutta mikään sisäinen pyhyys ei heihin vaikuta, 3479. Juutalaiset olivat pahojen henkien ympäröimiä jopa silloin, kun he olivat ulkoisessa pyhyydessä, 4311. Juutalaiset olivat ainoastaan ulkoisissa asioissa, koska he olivat ahneita, 4459. Juuri tästä sisäisestä erotetusta ulkoisesta johtui, että juutalaiset kohtelivat vihollisiaan julmasti, 4903. Juutalaiset pystyivät edustamaan pyhiä asioita, koska he palvoivat Jumalaa ulkonaisissa rituaaleissa, 8588. Vaikka he olivat kaikista kansoista pahin, he pystyivät edustamaan kirkkoa, mutta heillä ei ollut vastaavaa kirkkoa, 9320. Sanan ulkoinen merkitys täytyi muuttaa juutalaisten tähden, 10453, 10461. Juutalaisten sisäinen ihminen piti sulkea, jotta he voisivat olla yhteydessä taivaan kanssa ulkoisen ihmisen avulla, 10492. Juutalaisille suotiin ihmeen avulla yhteys taivaaseen jumalanpalveluksen ulkoisilla asioilla, 10500, 10602. Tätä heille ei voitu enää suoda Herran tulemisen jälkeen, ja heidät karkotettiin Kanaanin maasta, 10500. Juutalaiset näkivät Sanan vain ulkoapäin, ei sisäisesti, 1054910551. Juutalaiset eivät sietäneet Sanan sisäisiä totuuksia, jotka käsittelivät Herraa Jeesusta Kristusta ja Hänen valtakuntaansa, 10694, 10701, 10707. Jaakobin jälkeläisillä oli kirkon edustus, mutta ei itse kirkkoa, 4281, 7048.

Juutalaiset polveutuvat kanaanilaisista ja huoruudesta miniän kanssa, 4818. Juutalaisilla ei ollut lainkaan aviorakkautta, 4837. Juutalaisten uskonto perustui henkiseen huoruuteen, 4868. Juutalaiset olivat taipuvaisia palvelemaan useita jumalia, 8301. He palvelivat Jehovaa vain siksi, että voisivat kohota muita kansoja paremmiksi, 10566, 10570. Juutalaiset palvoivat ainoastaan Jehovan nimeä, 10559, 10561, 10566. Juutalaiset eivät olleet valittuja, mutta he itsepäisesti vaativat olevansa kirkko, 4290, 4293. He kykenivät olemaan pyhässä ulkoisessa ilman sisäistä, 4293.

Ne erehtyvät, jotka luulevat, että juutalaiset vielä kääntyvät kristinuskoon, 4847. Erheellinen luulo, että juutalaiset vielä kerran tulevat valituksi, 8301. Kristittyjen erehdys johtuu siitä, etteivät he tunne Sanan sisäistä merkitystä, 4847. Juutalaiset olivat ruumiillisissa ja maallisissa rakkauksissa vailla kokonaan spirituaalista rakkautta, 4307. Juutalaisen kansan luonne paljastuu Jeesuksen vertauksissa, 4314. Juutalaisten peritty pahuus oli sellaista, etteivät he hyväksyneet uudestisyntymistä, 4317. He eivät voittaneet edes lieviä kiusauksia, 4317. Herra ilmestyi israelilaisille Siinain vuorella pilvessä, savussa ja pimeydessä, mikä vastasi juutalaisten vastaanottokykyä, 1861, 6832. Juutalaisille annettiin lupa tuhota kansoja, koska he itse olivat kaikista kansoista pahin, 9320. Minkälaisia israelilaiset olivat sisäisesti, 10454 10457, 1046210466. Sanassa todellisia juutalaisia ovat hyvyydessä ja totuudessa elävät ihmiset. Näitä tarkoitetaan Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin siemenellä eikä juutalaista kansanheimoa, 3373. Juutalaista kansaa symbolisoi Sanassa Juudas Iskariot, 4750, 4751.